BIẾT HAY KHÔNG BIẾT?

BIẾT HAY KHƠNG BIẾT?

 

     Nói đến sự khôn ngoan, tri thức trong ký ức chúng ta không thể quên được Hoàng Đế Sa-lô-môn.

Nhưng một ai đó khi đến Việt-nam, mà không ghé sang thăm cụ mục sư X thì thật là thiếu sót. Ong có tài hùng biện, thuyết giáo siêu phàm đến nỗi cóc nhái trong hang phải ra nghe; tiền tiết kiệm đàn bà gĩa trong sổ tiết kiệm phải xin dâng hiến. Tiếng tăm nổi như cồn; lời đồn vang xa khắp nơi.

Ong được mời thuyết trình cho một hội đồng các  mục sư cấp thế giới.

Hội trường đông nghẹt cả người, tiếng vỗ tay, hoan hô vang dậy hội trường.

Vị mục sư X vốn khôn ngoan, bản lĩnh liền đặt câu hỏi cho cử tọa đông đảo :

-Kính thưa các cụ cùng các kiểu! Các cụ đến đây, có biết tôi sẽ trình bày vấn đề gì không ?

-Tất cả đồng thanh : Dạ không !

Mục sư tuyên bố :

-Nếu quý vị không biết, xin quý vị cầu nguyện như Đa-ni-en để biết.

15 phút sau, ông trở lại, bình tĩnh vui tươi, ông nói :

– Bây giờ quý vì đã biết tôi sẽ nói gì chưa?

Họ đồng thanh nói:

– Dạ biết.

Nếu quý vị đã biết rồi, thì cần gì đến tôi. Thôi quý vị suy tư 15 phút nữa, tôi sẽ giải quyết mọi thắc mắc của quý vị.

Hội trường cũng hơi ấm đầu; không biết mục sư nầy xổ chiêu gì nữa. Kiên nhẫn lần cuối; họ chia làm 2 phe : một nửa nói biết, một nửa nói không biết, xem ông giải quyết thế nào!

Cả hội trường đang nóng lên. Ong vào cũng như lần trước. Bây giờ quý vị đã biết chắc, tôi sẽ trình bày vấn đề gì chưa!

Như ong vỡ tổ : Một nữa la to BIẾT – Một nữa cố la lớn hơn KHÔNG BIẾT.

Mục sư bình tĩnh nói: Xin người đã biết nói lại điều mình biết cho người không biết!!

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.