TÔI KHÔNG CÒN SỢ VỢ NỮA !

TÔI KHÔNG CÒN SỢ VỢ NỮA

   Có Mục sư nọ, vốn giòng dõi Lê-vi 3 đời theo Tin lành làm nghề tăng lữ. Khôn ngoan đáo để, lý luận sắc bén so với luật sư có phần trỗi hơn.

  Nhưng, gia tài tổ phụ để lại : Sợ vợ không ai so kịp!  Ong thường bị anh em đồng công thọt lét bằng dao găm, quê độ hoài.

Một hôm ông tìm cách để thể hiện mình là mục sư bản lĩnh, ông mạnh dạn chia sẻ sáng kiến với bạn bè cho rạng rỡ đấng mày râu .

Sau bao ngày truy tìm kinh thánh để biện minh mình không còn là đạo thờ bà. Ong bắt gặp được câu kinh thánh:

“ Hi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ ở cay nghiệt với nàng”

Sáng chúa nhật ông giảng thật hùng hồn : Hỡi những người nam, người chồng trong hội thánh, là chủ của gia đình, là đầu của vợ. Chúng ta không được sợ vợ, không được ăn ở cay nghiệt với nàng, vì nàng là phái yếu. Chúa dạy chúng ta chỉ tôn trọng nàng, và chỉ nghe lời nàng cái gì  nàng nói đúng. Tuyệt đối không được sợ vợ nữa.

Mọi người chăm chú nghe say mê….

Nhưng tôi khám phá một điều mầu nhiệm tuyệt vời về vợ tôi : Cái gì nàng nói cũng đúng hết…  Cả hội chúng cười rộ và đồng thanh nói A-men!Amen!

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.