Buổi Nhóm Thờ Phượng ở Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân

 

Nhóm thờ phượng tại Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân - Vương Quốc Đức Chúa Trời
Trang trở lại với giọng ca oanh vàng ngày xưa

Nhóm thờ phượng tại Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân - Vương Quốc Đức Chúa Trời

Nhóm thờ phượng tại Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân – Vương Quốc Đức Chúa Trời

 

 

 

 

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.