Diễn đàn Tư vấn & Hỏi đáp Cơ Đốc

Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi nếu bạn có thắc mắc liên quan đến Đức Chúa Trời, chương trình vĩ đại của Ngài để cứu chuộc nhân loại và công tác hoàn tất của Chúa Jesus trên cây thập tự giá để đem lại sự phục hòa của loài người với Chúa Cha.

Bạn hãy đặt những câu hỏi,… Viết những lời tâm sự cần được tư vấn về mọi mặt trong đời sống. Tình yêu, Hôn nhân, Chức vụ, Mối quan hệ,… Kinh thánh sẽ nói gì,… và làm sao giải quyết những vấn đề đó theo ánh sáng của Kinh Thánh.


Bạn có câu hỏi cần tư vấn? Nhấp chuột vào đây để gửi câu hỏi cho chúng tôi.