BÀI 12: SỰ TẠO DỰNG CON NGƯỜI

Bài này thuộc phần 12 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

Bài 12:

SỰ TẠO DỰNG CON NGƯỜI

 Câu gốc: Sáng 1: 26

 “Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta đặng quản trị loài cá biển, lòai chim trời, lòai súc vật, lòai côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất”

 I- NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI:

Loài người do Đức Chúa Trời tạo dựng nên giống như hình ảnh của Ngài.

Sáng 1: 27

“Đức Chúa Trời  dựng nên lòai người như hình Ngài; Ngài dựng nên lòai người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam và người nữ”

Cách Ngài tạo dựng:

1/ Người nam: ĐCT lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, lòai người trở thành một hồn sống.

Sáng 2:7

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một hồn sống  ( living soul)”

2/ Người nữ: ĐCT tạo dựng người nữ từ xương sườn người nam.

Sáng 2: 22-23

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam”

 II- MỤC ĐÍCH CHÚA DỰNG NÊN LÒAI NGƯỜI:

1/ Để quản trị mọi vật Chúa tạo nên:

Sáng 1: 28

“Đức Chúa Trời ban phước cho lòai người và phán rằng:Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị lòai cá dưới biển, lòai chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất”

2/ Để ngợi khen, thờ phượng Chúa:

Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển để ngợi khen, thờ phượng  Ngài muôn đời.

Khải 5: 13-14

“ Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng:

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!

………Và các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lạy.”

Thi 150:6

“ Phàm vật chi thở hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!”

3/ Để làm vinh hiển danh Chúa:

I Côr. 10: 31

“Vậy, anh em hoặc ăn hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”

 III- CẤU TẠO CON NGƯỜI:

Theo khải thị của Kinh thánh, cấu tạo của con người gồm 3 phần: tâm linh, tâm hồn và thân xác

I Têsa. 5: 23b

  “ ……Nguyện xin tâm linh, tâm hồn và thân thể anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Jêsus- Christ chúng ta đến!”

1/ Tâm linh: ( spirit )

Là cơ quan để tiếp xúc với thế giới linh, bao gồm:

Lương tâm: để nhận biết tội lỗi.

Trực giác thuộc linh: giúp ta nhạy bén về thế giới thuộc linh ( giác quan thứ sáu)

Tương giao : để thông công với thế giới thuộc linh ( ma quỉ hoặc Thánh Linh).

2/ Tâm hồn: ( soul )

Là cơ quan tiếp xúc giữa người với người, bao gồm:

Tâm trí:     để  suy nghỉ, lý luận, phán đóan, phân tích…..

Tình cảm:  để vui, buồn, yêu, ghét, giận, thù….

Ý chí:        để quyết định từ chối hay tiếp nhận.

3/ Thân xác: ( body)

Là cơ quan để tiếp xúc với thế giới vật chất bên ngòai ( thấy, nghe, ngửi , nếm, sờ…), gồm có:

–        Huyết

–        Xương

–        Thịt

Ba phần tâm linh, tâm hồn, thân thể có 3 chức năng độc lập nhưng cũng có liên hệ mật thiết với nhau trong một con người  ( giống như  Đức Chúa Trời có 3 ngôi hiệp một).

Ví dụ: khi tâm linh chúng ta yếu đuối thì tâm hồn cũng sẽ buồn bã và thân xác cũng mệt mỏi, bệnh tật.

 IV-BẢN CHẤT CON NGƯỜI LÚC BAN ĐẦU:

1/ Giống Đức Chúa Trời:

Con người gần gũi và vâng phục Đức Chúa Trời, 3 phần của con người đều tốt đẹp trọn vẹn.

2/ Không bị Satan khống chế:

Không tội lỗi, không bệnh tật, không chết.

Đọc thêm: Mục đích trường cửu của Đức Chúa Trời. Chương II: Sáng tạo loài người.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.