BÀI 13: SỰ SA NGÃ CỦA LOÀI NGƯỜI

Bài này thuộc phần 13 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

Bài 13:

SỰ SA NGÃ CỦA LÒAI NGƯỜI

Câu gốc:                                                                   Sáng 3: 6

Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon ,lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần, chồng cũng ăn nữa”

 I- LÝ DO LÒAI NGƯỜI SA NGÃ ( Sáng thế ký đọan 3)

   1/ Do Satan cám dỗ:

–        Satan chọn đúng đối tượng: người nữ thường yếu đuối, nhẹ dạ, dễ tin.

–        Satan xuyên tạc lời Chúa:

 Sáng 3:1

“ Vả, trong các lòai thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là gống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?”

Satan là kẻ lúc nào cũng muốn xuyên tạc, bóp méo ý tưởng của Ngài ( Chúa không cấm ăn tất cả các trái cây trong vườn, Chúa chỉ nghiêm cấm  ăn trái cây biết điều thiện và điều ác mà thôi). Nếu chúng ta không vững vàng và hiểu biết lời Chúa đúng đắn thì rất dễ bị Satan dẫn dụ đi lệch lạc ý muốn Chúa và rơi vào tội lỗi.

–        Satan nối dối:

Sáng 3:4

“ Rắn bèn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu”

Satan là kẻ nói dối – Chúa phán nếu ăn phải trái cây Ngài cấm thì phải chết, nhưng satan lại nói “hai ngươi chẳng chết đâu”, nhưng sẽ như Đức Chúa Trời. Satan kích bản ngã chúng ta được tôn cao lên bằng Đức Chúa Trời.

2/ Do tư dục, kiêu ngạo của con người:

Nếu đổ lỗi cho Satan hòan tòan thì  không được đúng. Eva và Ađam cũng thích ăn trái cây Chúa cấm vì nó rất phù hợp với lòng tư dục và kiêu ngạo của ông bà.

 a/ Lòng tư dục: đặc tính của trái cây biết điều thiện và điều ác rất hấp dẫn vì:

–        Trái đó ngon : mê tham xác thịt.

–        Trái đó đẹp : mê tham của mắt.

–        Trái đó mở trí khôn : kiêu ngạo của đời.

Đặc tính của trái cây nầy giống đặc tính của thế gian tội lỗi mà trong tân ước Chúa đã bày tỏ

I Giăng 2:16

“ Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra”

Và Chúa cũng cảnh cáo:

Giacơ 4: 4b

 “ Ai muốn làm bạn thế gian, thì người ấy trở nên kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời”

b/ Lòng kiêu ngạo:  muốn bằng Đức Chúa Trời, không muốn phục tùng Đức Chúa Trời nữa. Chính bản tính kiêu ngạo nầy mà ngày xưa thiên sứ trưởng Lucifer ( Sao Mai) đã sa ngã  trở thành Satan, là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và bấy giờ Satan ( con rắn) lại kích động lòng kiêu ngạo của A-đam, Ê-va để tổ phụ chúng ta cũng bị sa ngã như  nó .

Sáng 3:4-5

“Rắn bèn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức chúa Trời, biết điều thiện và điều ác”

II- HẬU QUẢ CỦA SỰ SA NGÃ:

1/ Tội lỗi vào con người:

Rôma 5:12

“ Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào thế gian………vì mọi người đều đã phạm tội”

Rôma 5:19

“ Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội…….”

a/ Con người có tội từ  bản chất ( từ trong lòng mẹ):

Thi 51:5

“ Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hòai thai tôi trong tội lỗi”

Giêrêmi 17:9

“Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa: ai có thể biết được?”

b/ Mọi người đều phạm tội, không có người nào công bình:

Rôma 3:10

“ Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không”

Rôma 3:23

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”

2/ Sự chết vào con người:

Sáng 2:17

“ ……..vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết”

Rôma 5:12

……..lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội”

a/ Chết tâm linh:

Tâm linh con người không còn tương giao với Đức Chúa Trời, trốn tránh Chúa.

Sáng 3:8

“…………A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời”

Đức Thánh Linh không còn ở trong lòai người.

Sáng 6:3

“Thần Ta sẽ chẳng hằng ở trong lòai người luôn, trong điều lầm lạc, lòai người chỉ là xác thịt”

b/ Chết tâm hồn:

–  Chết tâm trí:  Tâm trí tối tăm, ngu muội, suy nghĩ sai trật, khôn ngoan trong sự gian ác….

Ephêsô 4:18

“ Bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời”

Rôma 1:22

“ Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại”

  -Chết tình cảm:   Buồn bã, chán nản, cay đắng , giận hờn, thù óan, ghen ghét, lo lắng, kiêu ngạo, dối trá, gian xảo…..

Rôma 1: 29-31

“ Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác , tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách , gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang ……….”

  Chết y chí:  quyết định hành động sai trật: gian ác, tội lỗi, bất chính, bất khiết, ngu muội, tối tăm…….

Galati 5:19-21

“ Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm : ấy là gian dâm. ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù óan, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình…….”

c/ Chết thân thể:

Thân thể không còn vinh hiển và được hưởng sự  sống đời đời như Chúa nữa. Con người phải chịu sự cực nhọc, vất vả, bệnh tật đau đớn, và  phải chịu chết, thân xác trở về với cát bụi.

Sáng 3: 19

Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”

  • Kết luận:

Thế là từ đây tổ phụ lòai người đã sa ngã! Bức tranh tuyệt hảo ở vườn Eđen không còn nữa! A-đam, Ê-va đã đánh mất đi những ngày tháng phước hạnh, gần gũi, ngọt ngào với Đức Chúa Trời. Ông bà đã bị đuổi ra khỏi vườn, chịu lấy nhiều sự rủa sả, vất vả, nhọc nhằn.

Từ đây, con người đã ngập chìm trong tội lỗi, khổ đau , không thể tự tìm lối thóat!

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.