BÀI 14: SỰ KHÔI PHỤC THÂN, HỒN, LINH

Bài này thuộc phần 14 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

Bài 14:

SỰ KHÔI PHỤC

Thân – Hồn – Linh

 

 Câu gốc:  I Têsalônica 5: 23

 “ Nguyền xin Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyền xin tâm linh, tâm hồn  và thân thể anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta đến!”

Từ khi lòai người sa ngã, Đức Chúa vẫn có chương trình cứu chuộc, trải qua các thời đại tình yêu của Chúa đã thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau.

Đến ngày sau rốt, Đức Chúa Trời đã ban Con một của Ngài là Chúa Giê-xu để khôi phục trọn vẹn ( tâm linh, tâm hồn, thân thể ) cho lòai người chúng ta.

I- KHÔI PHỤC TÂM LINH ( TÁI SINH):

  1/ Tái sinh là gì?

Tái sinh là làm cho tâm linh sống lại.  Đức Thánh Linh sẽ ngự vào tâm linh ( nhân linh ), khiến cho tâm linh vốn đã chết trở thành một tâm linh sống động, tương giao được với Đức Chúa Trời..

Exêchiên 36: 26-27

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi , và đặt tâm linh mới   ( tái sinh) trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần Ta ( Đức Thánh Linh) trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh Ta và làm theo”

Rôma 8:16

“ Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho tâm linh( spirit) chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời”

2/ Điều kiện để được tái sinh:

Điều kiện để được tái sinh là người đó phải có đức tin để được cứu rỗi thật sự. Ngay khi họ có đức tin thì lập tức họ sẽ được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh .

Muốn được cứu rỗi , một người cần phải có đức tin căn bản là:

a/ Tin mình là một tội nhân, ăn năn tội.

b/ Tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã đến thế gian, chịu chết để đền tội cho nhân lọai.

c/ Tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của cuộc đời mình.

Ephêsô 1: 13

“ Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe Đạo chân thật là Đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa”

Galati 3:14b

“……….lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho”

II- KHÔI PHỤC TÂM HỒN (BIẾN ĐỔI TÂM HỒN):

1/ Khôi phục tâm hồn  là gì?

Khôi phục tâm hồn là biến đổi tâm trí, tình cảm, ý chí theo ý muốn của Đức Chúa Trời .

Đây là một quá trình biến đổi từ từ, liên tục  theo thời gian với sự dạy dỗ, dẫn dắt của Đức Thánh Linh bên trong một con người. Sự thánh hóa khác với sự tái sinh  (tham khảo thêm bài “ Sự tái sinh” )

  a/ Biến đổi tâm trí:  khi đã được tái sinh, Đức Thánh Linh sẽ dùng quyền năng – qua lời Chúa – để thuyết phục chúng ta biến đổi tâm trí từ tối tăm, ngu muội sang khôn ngoan, thông sáng

Rôma 12:12

Đừng làm theo đời nầy nhưng hãy biến hóa theo sự đổi mới của tâm trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào”

b/ Biến đổi tình cảm:   từ buồn bã, giận hờn, ghen ghét, đau khổ, chán nản…..thành vui mừng, bình an, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ…..

Eph. 4: 31-32

“Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”

Galati 5: 22

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mạ, tiết độ”

c/ Biến đổi ý chí:   khi tâm trí được khôn ngoan thi ý chí cũng quyết định những hành vi đúng đắn, đẹp lòng Chúa ; có thái độ quyết tâm, tích cực, xác định mục đích rõ ràng , sống lành mạnh, hầu việc Chúa….

Rôma 7:25b

“ ……..Như vậy chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời……”

Galati 5: 16a

“ Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi ( vâng phục ) theo Thánh Linh…….”

2/ Làm thế nào để biến đổi tâm hồn?

a/ Hiểu biết và làm theo lời Chúa dạy

  b/ Có đức tin đầu phục, nhờ cậy Chúa

c/ Chúa dùng những hòan cảnh thử thách, họan nạn  ( những sức ép) để đóng đinh ( làm chết), thiêu hủy ( Báp têm bằng lửa) con người cũ của chúng ta    ( xem bài “ Bản ngã” ).

 III- SỰ KHÔI PHỤC THÂN THỂ:

Khi được tái sinh :  tâm linh chúng ta đã có Đức Thánh Linh ngự trị – tâm hồn được Đức Thánh Linh thuyết phục, dạy dỗ, thêm sức nên cũng được biến đổi – đồng thời thân thể cũng được khôi phục tốt đẹp hơn. Cụ thể như :

  1/ Thân thể được chữa lành:  thân thể từ gầy ốm, nhăn nhó, cằn cỗi, khắc khổ, bệnh tật đủ thứ…..Chúa sẽ khôi phục được khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ dễ, nét mặt tươi sáng, đẹp đẽ, mọi bệnh tật được chữa lành.

I- Phierơ 2: 23b

“ ……Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh”

Ephêsô 5: 14

“ Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi”

Môise, Etiên, Phaolô, Phierơ đều có kinh nghiệm về sự sáng diệu kỳ này .

2/ Thân thể được biến hóa khi Chúa tái lâm:  sự khôi phục thân thể trọn vẹn là khi Chúa tái lâm, tất cả chúng ta đều sẽ được biến hóa thân thể vinh hiển giống như Chúa Giê-xu.

I Côr. 51-52

“Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sẽ sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa”

 

  • Kết luận

Từ muôn thuở, Satan bao giờ cũng tìm cách để phá họai chương trình phước hạnh của Đức Chúa Trời dành cho lòai người. Dầu vậy, trải qua các thời đại, tình yêu và ân điển Ngài vẫn còn đến đời đời. Chương trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu đã đắc thắng hòan tòan Satan và khôi phục trọn vẹn linh, hồn, thân của con người.

Mong rằng lời cầu thay của Phaolô dành cho mỗi chúng ta

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm linh, tâm hồn và thân thể anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến!”. AMEN!

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.