BÀI 19: ĐỨC THÁNH LINH

Bài 19:                                                         ĐỨC THÁNH LINH

 

Câu gốc:                                                       Giăng 7: 38-39 

Kẻ nào Tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình……Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào TIN Ngài sẽ nhận lấy”.

 

 

 I- ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?

Đức Thánh Linh hay là Linh Giê-hô-va, là ngôi 3 trong sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.

Ngài là một thân vị cũng biết buồn ,vui, yêu, ghét, hiểu biết mọi sự và cũng có ý chí để thực hiện ý muốn của Ngài như làm các dấu kỳ phép lạ, chữa lành mọi bệnh tật, an ủi các thánh đồ, dạy dỗ, sửa trị và giải bày Đức Chúa Cha cho chúng ta.

Từ khi Chúa Giê-xu thăng thiên – Đức Thánh Linh đã giáng xuống trong ngày Ngũ tuần, chính thức khai trương Hội thánh của Đức Chúa Trời, mở mang và môn đồ hóa muôn dân.

Trải qua 2000 năm, chính Đức Thánh Linh đã đồng công với các môn đồ của Ngài, đã đem Phúc âm phủ khắp thế gian.

Ngài cũng có rất nhiều danh xưng:

1/ Cựu ước:

Đức Thánh Linh thường được gọi là Linh của Đức Chúa Trời

Sáng 1:2 c

“…… Linh của Đức Chúa Trời  vận hành trên mặt nước…”

2/ Tân ước:

Đức Thánh Linh được gọi là: Thần An Ui (Giăng 14:26 ; 15:26) , Thần Lẽ Thật ( Giăng 16:13) , Linh ban sự sống ( Giăng 6: 63)

 II- ĐỨC THÁNH LINH VỚI CON NGƯỜI:

    1/ Đức Thánh Linh với người ngọai:

Đức Thánh Linh sẽ tác động qua lương tâm, qua tấm lòng để cáo trách tội lỗi họ và Ngài cũng giải bày chương trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Ngài thuyết phục họ trở lại tin nhận Chúa.

Giăng 16:8  

    “ Khi Ngài ( Đức Thánh Linh) thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. “

Nếu không có Đức Thánh Linh với quyền năng của Ngài thì chúng ta không thể đến với Đức Chúa Trời vì quyền lực của Satan nó luôn luôn trói buộc chúng ta và làm chúng ta mù mắt, mù lòng.

IGiăng 5: 19

“ Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ

2/ Đức Thánh Linh với con cái Chúa:

             a/ Giải bày Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu để tăng trưởng đức tin

I Côr. 2:10

“ Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa

           b/ Chính Ngài dạy dỗ và giải thích kinh thánh một cách chuẩn xác

Chúng ta là những con người yếu đuối, hữu hạn bất tòan, trong lúc lời Chúa là lời thánh của Đức Chúa Trời. Nếu không có Đức Thánh Linh giúp đỡ , mở tâm, mở trí thì lời Chúa trở nên khô khan, khó hiểu – thậm chí, trong Kinh thánh mâu thuẫu nhau. Chính vì vậy mà có tà giáo và có cả hằng ngàn hệ phái Cơ Đốc không hòa thuận với nhau ; mỗi người hiểu theo ý của mình rồi làm theo điều mình cho là phải.

 Giăng 16: 13

“ Khi nào Thần Lẽ Thật đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi Lẽ thật;  vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến”.

I Côr. 2:13-14

 “ Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của lòai người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Vả người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời…”

Các Hội thánh thời công vụ sứ đồ và 200 năm kế tiếp đã nhờ cậy Đức Thánh Linh và đã phát triển Hội thánh rất dịêu kỳ. Họ chưa có Thần học viện, chưa có những giáo sư, tiến sĩ thần học; họ chưa có những nhà thờ nguy nga tráng lệ với những hệ thống tổ chức rất là khoa học, được điều hành bằng hệ thống computeur hiện đại. Nhưng họ có một cái, đó là tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh và quyền năng Đức Thánh Linh. Thông qua những môn đồ đơn sơ, Đức Thánh Linh đầy dẫy trên họ, dẫn dắt họ, đã môn đồ hóa được ½  dân số đế quốc La Mã, chưa đầy 300 năm.

            c/ Giúp tín đồ sức mạnh để truyền giáo:

Đức Thánh Linh sẽ ban quyền năng, sức mạnh ,lòng can đảm cùng nhiều dấu kỳ phép lạ để chúng ta có thể truyền giáo một cách dạn dĩ. Ngài cũng chữa lành mọi bệnh tật từ thuộc linh đến thuộc thể.

Công vụ 8: 6-7

“ Đòan dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói; vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị quỷ ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều

Một thực tế minh họa từ một nước Trung hoa cộng sản. Từ năm 1949, khi Mao Trạch Đông lên nắm chính quyền, ông đã đuổi tất cả các nhà truyền giáo phương tây về nước ; các nhà thờ, các Thần học viện đã biến thành các nhà kho, các nhà trẻ; còn các Mục sư, truyền đạo trong nước phần lớn đã vào các nhà giam hay tại các trại tập trung, hoặc đã trở về với Chúa. Nhưng đến thập niên 90, Hội thánh của Chúa đã phục hưng một cách vượt bực hơn 100 triệu tín đồ đầy đức tin, son sắt với Chúa. Họ đã nhờ cậy Đức Thánh Linh và đầy dẫy Đức Thánh Linh..

Đây là bài học cho những nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo  chúng ta ngày nay.

d/ Thánh hóa tín đồ:

Đức Thánh Linh sẽ tác động từ bên trong lẫn quyền năng bên ngòai, Ngài cáo trách tội lỗi và thuyết phục để tín đồ ăn năn. Kinh nghiệm cho thấy , khi một người được Đức Thánh Linh đụng chạm thì họ thường ăn năn tan vỡ và đời sống sẽ được biến đổi.

Exê. 36:26

“ Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và thay tâm linh mới cho các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt

e/ An chứng cho các tín đồ :

Đức Thánh Linh sẽ ấn chứng trong tâm linh chúng ta như là một của đặt cọc cho đến lúc chúng ta gặp Chúa tái lâm.

Eph. 1: 14

Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Đức Chúa Trời đã sở hữu để khen ngợi sự vinh hiển Ngài”

 III- ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH:

    Thuật ngữ đầy dẫy Đức Thánh Linh đồng nghĩa với báp-têm bằng Đức Thánh Linh, được xức dầu bởi Đức Thánh Linh.

1/ Đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì?

Đầy dẫy Đức Thánh Linh là được Đức Thánh Linh bao phủ, che chở, dẫn dắt ,làm chủ.

         2/ Dấu hiệu đầy dẫy Đức Thánh Linh:

Một trong những vấn đề đã gây tranh cãi, hiểu lầm và đã chia rẽ nhau trong Cơ Đốc giáo là việc giải thích đầy dẫy Đức Thánh Linh với biểu hiện tiếng mới.

Một số nhà giải kinh của phong trào ngũ tuần, họ đã khẳng định một cách cực đoan cho rằng dấu hiệu đầy dẫy Đức Thánh Linh là biểu hiện bằng tiếng mới. Còn ngược lại, ai chưa có tiếng mới thì chưa đầy dẫy Đức Thánh Linh, thậm chí, chưa có Đức Thánh Linh, chưa được tái sinh.

Nếu giải kinh kiểu nầy thì Giăng Báp tít, Martin Luther, Ian Thomas, Andre Morrey…..đều chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Khi Đức Thánh Linh giáng trên ai thì có các dấu hiệu cặp theo:

a/ Bình an ,vui mừng

b/ Yêu Chúa và yêu lời Chúa

c/ Yêu anh em trong Hội thánh và yêu tội nhân.

d/ Sợ tội lỗi, nhạy bén với tội lỗi- dễ ăn năn.

e/ Có các ân tứ : tiếng mới, tiên tri, lời khôn ngoan…..

f/ Có nhiều quyền năng dấu kỳ, phép lạ để làm chứng và rao giảng Phúc âm.

g/ Sẵn sàng tử vì Đạo.

3/ Đầy dẫy Đức Thánh Linh bên ngòai ( pleetho)

Chỉ có tiếng Hy Lạp mới phân biệt được 2 từ đầy dẫy Thánh Linh bên trong và đầy dẫy Thánh Linh bên ngòai. Bên ngòai dùng pleetho (was filled), bên trong dùng pleero (be filled).

Đầy dẫy Thánh Linh bên ngòai là Thánh Linh bao phủ bên ngòai như một chiếc áo quyền năng với dấu kỳ phép lạ để đi rao giảng lời Chúa.

Trong tân ước được đề cập

Luca 1:14-15

“ Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở,và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra . Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay uống giống chi làm cho say và sẽ được đầy dẫy Thánh Linh ( pleetho) từ khi trong lòng mẹ”

 Công vụ 1:8

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng (pleetho) trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”

 Công vụ 2: 17-18

“ Đức Chúa Trời phán rằng: trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta (pleetho) khắp trên mọi xác thịt; con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao”

Trong thời cựu ước chỉ có một số các tiên tri, quan xét, các vua mới được đầy dẫy Thánh Linh, nhưng cũng chỉ đầy dẫy bên ngòai mà thôi – hay Đức Thánh Linh hành động, cảm động, ban quyền năng diệu kỳ cho người đó để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời như  Samson, Đavít, Samuên …..

4/ Đầy dẫy Đức Thánh Linh bên trong ( pleero):

Đay dẫy Thánh Linh bên trong nghĩa là sau khi Ngài đã tái sinh tâm linh, Ngài tiếp tục đầy dẫy trong tâm hồn ( lý trí, tình cảm, ý chí), tâm hồn phải được quản chế bởi Đức Thánh Linh.

Giăng 7: 38-39

“ Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống ( đầy dẫy Thánh Linh) sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin sẽ nhận lấy….”

Ephêsô 5:18

“ Đừng say rượu vì rượu xui luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh (pleero)”

Đức Thánh Linh còn được ví như gió hít vào, như nước uống vào và như bánh ăn vào.

Chúa Giê-xu đã hà hơi vào môn đồ để nhận lãnh Đức Thánh Linh

Giăng 20:22

“ Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh             ( Pleero)

IV- LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH?

Giăng Báp-tít đã nói:

Mathiơ 3:11

“ Về phần Ta, Ta lấy nước làm báp-têm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau Ta có quyền phép hơn Ta, Ta không đáng xách giày Ngài. Ay là Đấng sẽ làm báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa”                   

1/ Đầy dẫy Đức Thánh Linh bên ngòai( pleetho):

Chúa Giê-xu sẵn sàng đổ đầy dẫy Thánh Linh cho chúng ta y như Ngài đã tiên tri.

Giô-ên 2 : 28-29

“Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên cả lòai xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao; những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, Ta cũng đổ Thần Ta lên

Đức Thánh Linh luôn chờ sẵn, còn chúng ta phải có một thái độ trân trọng và đức tin để nhận lãnh.

a/Phải có đức tin:

Đức tin ở đây liên hệ sự thông hiểu lẽ thật về Đức Thánh Linh và cũng phải có tấm lòng nhu mì để tiếp nhận lời hứa của Chúa. Các môn đồ đầu tiên đã tin và vâng lời Chúa một cách đơn sơ, họ đã vâng lời Chúa trở về phòng cao cầu nguyện chờ đợi. Đúng 10 ngày sau, Đức Thánh Linh đã giáng trên họ.

Công vụ 2:2-4

“ Thình lình, có tiếng từ trên trời như tiếng gió thổi ào ào , đầy khắp nhà môn đồ ngồi……..hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh ( pleetho). khởi sự nói các thứ tiếng khác , theo như Đức Thánh Linh cho mình nói”

b/ Nhờ những người đầy dẫy Thánh Linh đặt tay:

Sứ đồ Phierơ và Giăng đã đến xứ Samari để đặt tay cầu nguyện cho họ.

Công vụ 8:17

“ Phierơ và Giăng bèn đặt tay trên những môn đồ thì đều nhận lấy Đức Thánh Linh ( pleetho)

Nhiều người cũng kiêng ăn, cầu nguyện để xin nhận lãnh đầy dẫy Thánh Linh và các ơn  nhưng chưa nhận được bởi vì họ thiếu đức tin hoặt tấm lòng còn cứng cõi do quá khứ đã thờ thần tượng, bùa ngãi, chưa tha thứ cho anh em mình cho nên Đức Thánh Linh không vận hành được.

Đầy dẫy Thánh Linh không phải là một bằng cấp mà là một kinh nghiệm gặp gỡ Chúa; một kinh nghiệm ngọt ngào trong vòng tay yêu thương của Chúa; có thể đặt tay cầu nguyện chữa lành người bệnh, nói tiên tri. Lúc nào còn lệ thuộc Ngài thì sự bình an của Chúa còn hiện hiện; khi nào bản ngã và ý riêng vùng lên thì Đức Thánh Linh không còn hành động được. Phierơ đã có kinh nghiệm này, khi ông được Thánh Linh đầy dẫy thì ông tôn Chúa Giê-xu là Đấng Christ, nhưng sau đó ông vì ý riêng nên bị Satan hà hơi cản ngăn Chúa lên thập tự gia –  đến nỗi Chúa phải đuổi Satan ra khỏi ông.

2/ Đầy dẫy Đức Thánh Linh bên trong  ( pleero)

  Đầy dẫy Thánh Linh bên ngòai chỉ cần đức tin, tấm lòng mềm mại, giải quyết quá khứ về hình tượng thì nhận được dễ dàng và ơn tiếng mới sẽ cặp theo. Còn đầy dẫy Thánh Linh bên trong ( Đức Thánh Linh chiếm hữu tâm hồn) khiến cho lý trí, tình cảm và ý chí lệ thuộc vào Thánh Linh thì thật là một quá trình biến đổi  gay go.

Chúng ta phải trả giá thật đắt, phải đi con đường hẹp, phải chịu sự kỷ luật của Thánh Linh thật là nghiêm nhặt. Đức Thánh Linh – thông qua hòan cảnh thử thách đau đớn để Ngài biến đổi tấm lòng bằng đá sang tấm lòng bằng thịt.

Kinh thánh gọi là vác thập tự mỗi ngày hay còn gọi là chết mỗi ngày.

I Phie. 4:1

“ Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi”

IICôr. 4:10-11

“ Chúng tôi thường mang sự chết của Chúa Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi”

Sự đầy dẫy Thánh Linh bên trong là chương trình cứu chuộc trọn vẹn.

Biểu hiện đầy dẫy Thánh Linh bên trong là trái Thánh Linh sẽ đậu một cách trọn vẹn .

Gal.5:22

Nhưng trái Thánh Linh (đầy dẫy Thánh Linh bên trong) ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”

 Khi được đầy dẫy Thánh Linh bên trong thì Chúa sẽ đại dụng họ có kết quả diệu kỳ.( Xin nghiên cứu thêm bài  Bản ngã )

Kết luận:

Chúng ta đang sống trong một thời đại được mệnh danh là thời đại Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã đồng đi với Hội thánh suốt 20 thế kỷ, cho dù Hội thánh của Ngài vô tình hay cố ý chối bỏ Ngài. Ngài vẫn  nhẫn nhục chờ đợi.

Từ đầu thế kỳ 20 đến nay, Đức Thánh Linh đã tái đổ đầy cho tất cả các hệ phái, một cơn phục hưng lớn đã xảy ra, các Hội thánh theo ân tứ Thánh Linh đã dứt dấy nhiều Hội thánh truyền thống nguội lạnh; hàng trăm triệu Cơ Đốc nhân được bùng cháy, phấn hưng, sốt sắng hầu việc Chúa theo cách mới của Thánh Linh.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.