BÀI 18: BỆNH TẬT VÀ SỰ CHỮA LÀNH

Bài 18:                                          BỆNH TẬT Và SỰ CHỮA LÀNH

 Câu gốc:                                                    Xuất 15:26

“ Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì Ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà Ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi

 

 

 

I- Ý MUỐN CHÚA THẾ NÀO VỀ BỆNH TẬT?

1/ Chúa không muốn người nào bệnh tật:

Từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài ( sáng 1:27) – Ngài ban phước cho con người ( Sáng 1: 28) – Ngài phán mọi sự là tốt lành ( sáng 1:31).

Vì vậy, ý muốn của Chúa là chúng ta được giống Ngài được thân thể vinh hiển, sống đời đời, không bệnh tật; được mọi sự phước hạnh; mọi sự tốt lành.

2/ Chúa muốn chữa lành mọi bệnh tật chúng ta:

Xuất 15: 16b

“……vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi”

Xuất 23: 35-26

“……Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi, va tiêu trừ các bệnh họan giữa vòng ngươi……….Ta sẽ cho ngươi được trường thọ”

Mathiơ 8:17

“…….Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bệnh họan của chúng ta”

II- NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH TẬT:

1/ Do tội lỗi chúng ta ( thường gặp) :

Chúa hứa nếu chúng ta vâng giữ mọi luật pháp của Chúa thì Ngài chẳng giáng bất cứ bệnh nào ( Xuất 15:26); như vậy, nếu chúng ta bị bệnh tật có nghĩa là chúng ta đã vi phạm luật pháp ( phạm tội) cùng Chúa rồi.

Phục truyền 28: 15, 27, 28

“ Nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi……..Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chốc của xứ Ê-díp-tô, trĩ lậu, ghẻ ngứa và lác, mà ngươi không thể chữa lành; lại giáng cho ngươi sự sửng sốt, sự đui mù và sự lảng trí.

 Chúa không làm cho chúng ta bệnh; nhưng vì tội lỗi, Chúa khiến ( cho phép)  Satan, ma quỷ tấn công chúng ta  –  vì ma quỷ là kẻ cướp phá và hủy diệt.

Nhiều người bị bệnh tật, không biết trước hết tra xét,ăn năn tội lỗi mà họ chỉ cầu nguyện rủa sả Satan thì cũng chẳng giải quyết được hết bệnh. Vì khi chúng ta còn phạm tội, Satan còn kiện cáo, Chúa không thể bênh vực chúng ta được; vì vậy, bệnh vẫn còn kèo dài.

Những tội lỗi mà chúng ta phạm cùng Chúa không phải dễ nhận thấy. Vì vậy, khi bệnh tật xảy ra, chúng ta thường nghĩ do những yếu tố khách quan  như  do vi trùng, virus,  các cơ quan trong cơ thể bị hư , suy dinh dưỡng v.v……Thật ra, những yếu tố đó chỉ là nguyên nhân gần, còn nguyên nhân sâu xa là do tội lỗi nên Chúa mới khiến đủ thứ lý do đến để làm chúng ta bệnh tật.

Kinh thánh tân ước ghi, có một người bị bại, khi Chúa đến công bố  tha thứ tội cho họ thì họ được chưã lành

Mác: 5, 11, 12

“ Đức Chúa giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con Ta, tội lỗi ngươi đã được tha………..Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy”

Có những tội tinh vi hơn như : kiêu ngạo, vô tín, xưng công bình riêng, sai trật ý muốn Chúa , tội từ tổ phụ v.v……..Chúa cũng có thể dùng bệnh tật để dạy dỗ , bắt chúng ta phải vâng phục Ngài.

Sau-lơ(Phaolô): trước đó đã từng bắt bớ Chúa mà ông tưởng là hầu việc Đức Chúa Trời . Chúa đã cho ông bị mù mắt để ông tỉnh ngộ.

Công vụ 9:3 –9

Nhưng Sau-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-Mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ………..

Sau-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở, nhưng không thấy chi cả; người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mách; người ở đó 3 ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống”

Ong Gióp : Chúa cho phép Satan làm cho ông bị  bệnh ung nhọt từ đỉnh đầu đến gót chân; sau đó ,ông khiêm nhường, ăn năn về tội xưng công bình riêng của mình trong tro bụi thì  Chúa đã  chữa cho ông được lành bệnh .

Gióp 42:5,6, 10

“ Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài: vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi……….Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn khổ của người, và ban lại cho Gióp gấp bằng 2 các tài sản mà người đã có trước”

2/ Để danh Chúa được vinh hiển ( rất đặc biệt):

– La xa rơ là người Chúa yêu, ông bị bệnh nặng và chết được 4 ngày. Khi Chúa đến, Ngài kêu La xa rơ từ trong mộ sống dậy và bước ra. Lý do La xa rơ bị bệnh và chết, Chúa đã biết trước, Ngài đã nói với các môn đồ:

Giăng 11:4

Đức Chúa Giê-xu……..bèn phán rằng: Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh”.

– Trong Kinh thánh cũng có nói về trường hợp của người mù từ thuở sanh ra- ông được Chúa chữa cho sáng mắt. Môn đồ thắc mắc về lý do mù của ông ta. Chúa đã trả lời:

Giăng 9:2 –3

“ Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy?

Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người”

Qua quyền năng chữa bệnh diệu kỳ nầy, người mù đã tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và sấp mình thờ lạy Ngài.

Giăng 9: 35,38

“ ….và Ngài có gặp người , bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con của Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa , tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài.”

Ngày nay , khắp trên thế giới, cũng vẫn còn có một số con cái Chúa bỗng nhiên bị một tai nạn nguy hiểm hoặc bệnh nặng  rồi chết. Sau đó, Chúa đã chữa cho sống dậy diệu kỳ, hầu cho danh Chúa được vang ra khắp nơi và cứu được rất nhiều người tin Chúa qua biến cố đó.

3/ Để chúng ta đừng kiêu ngạo ( đặc biệt) :

Phao lô là người rất được ơn, đã từng chữa bệnh cho nhiều người; thậm chí, được người ta gọi là “ vị thần” ; nhưng Chúa vẫn để cho ông một giằm xóc bệnh tật nào đó để ông khỏi kiêu ngạo.

 II Côr. 12:7

“ Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã có một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo”

Ngày nay, có những tôi tớ Chúa cũng giống trường hợp của Phaolô, họ chữa bệnh cho người khác  nhưng chính họ lại bị bệnh. Tuy nhiên , “ giằm xóc” nầy không hẳn là phải mang suốt đời, thường chỉ xảy ra trong giai đọan nào mà Chúa muốn dạy dỗ thôi.

III-LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH:

1/ Phải hạ mình, cầu nguyện tra xét tội lỗi, ăn năn: 

Giacơ 5:16

Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều” 

Bệnh nhân phải thật lòng hạ mình, lắng lòng  cầu nguyện tra xét tội lỗi . Nếu Chúa chỉ ra điều gì tội lỗi, phải ăn năn ngay – không cố chấp, biện hộ, tự ái.

(Nhiều khi chính bệnh nhân không nhận ra tội mình, nhưng các người khác trong Hội thánh lại dễ thấy hơn. Tuy nhiên, người góp ý phải nhẹ nhàng, tế nhị, cảm thông; đôi khi, có trường cũng không nên nói tội họ ra mà chỉ cầu nguyện cho chính họ thấy được tội của họ.)

2/ Phải có đức tin chắc chắn , không nghi ngờ

Gia cơ 1:6-7

“ Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa”

a/ Đức tin của người bệnh:

– Người đàn bà bị bệnh mất huyết 12 năm, có đức tin ,lẩn vào đám đông để rờ cho được vào áo Chúa, vì bà nghĩ, chỉ cần rờ vào áo Chúa thì  cũng được lành. Quả thật, Chúa đã phán với bà:

Mác 5: 34

Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi con gái Ta, đức tin con  đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bệnh”

– Người mù Ba-ti-mê, ngồi ăn mày bên lề đường của thành Giê ri cô. Khi nghe tin Chúa Giê-xu đi ngang qua , ông la lớn tiếng kêu cầu cùng Chúa, mặc dầu đoàn dân đông đảo bắt ông phải “nín đi”. Ong cứ tiếp tục la lớn kêu cầu Chúa, và Chúa đã dừng lại phán với ông:

Mác 10: 51-53

Đức chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn Ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy Thầy, cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giê-xu phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Giê-xu trên đường”

b/ Đức tin của người cầu thay:

Có những trường hợp, người bệnh đau nặng quá hoặc họ là người ngọai nên không cầu nguyện được; lúc nầy, chỉ cần người cầu thay có đức tin thì Chúa cũng chữa lành.

Người đàn bà Ca na an, có đức tin lớn, hạ mình ( coi mình như con chó con của Chúa, chỉ cần xin được ăn những miếng bánh vụng trên bàn chủ rớt xuống), nhẫn nại kêu cầu Chúa, Ngài đã chữa lành cho con gái của bà.

Mathiơ 15: 22 -28

Xảy có một người đàn bà xứ Ca na an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa là con cháu vua Đa vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm………Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành”

Thầy đội ở thành Ca bê na um  có đức tin lớn, đến hạ mình, khiêm nhường cầu xin Chúa chữa bệnh cho người đầy tờ gái thiết nghĩa, Chúa cũng đã nhậm lời.

Luca 7: 7, 9, 10

“ Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa; song xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.

Đức Chúa Giê-xu nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đòan dân theo mình, mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ- ra-ên, Ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy tớ lành mạnh”

3/ Mời các Trưởng Lão đến cầu nguyện:

Trưởng lão là người có uy quyền bao phủ thuộc linh cho các tín đồ trong Hội thánh; họ có uy quyền nhân danh Chúa để “ cột, mở”điều gì dưới đất thì Chúa sẽ làm ở trên trời. Vì vậy, hãy mời các Trưởng lão đến để họ cầu nguyện cho người bệnh, sẽ có hiệu quả nhiều.

Gia cơ 5: 14-15

“Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các Trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bệnh đọan, thì các Trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha”

 IV- CÓ NÊN DÙNG THUỐC ĐỂ CHỮA BỆNH KHÔNG?

Các dược liệu trong thuốc đều do Chúa  tạo ra để phục vụ cho con người. Vì vậy, dùng thuốc để hỗ trợ trong sự chữa bệnh không có gì sai. Chính khi trong trời mới, đất mới – Chúa vẫn dùng những lá  của cây sự sống để chữa lành cho các dân

Khải 22:2

“Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng 1 lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân”

Rachên phải nhờ ăn trái phong già để chữa bệnh son sẻ.     ( Sáng 30: 14-21)

Naaman phải tắm dưới sông Giô-đanh 7 lần để được chữa bệnh phung ( II Các vua 5: 10).

Người mù ở Bết-sai-đa đã được Chúa chữa lành bằng cách thấm nước miếng thoa trên mắt ( Mác 8: 22-26) v.v…..

Tóm lại, Chúa có thể chữa bệnh cho chúng ta bằng nhiều cách – có thể không dùng thuốc, chỉ cầu nguyện thôi – nhưng có trường hợp cũng nên dùng thuốc để hỗ trợ. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải  tin chắc Chúa  là Đấng chữa bệnh, lấy đức tin cầu nguyện và dùng thuốc coi như một phương tiện để hỗ trợ trong việc chữa lành . Ngược lại, nếu  chúng ta  coi thuốc và bác sĩ là những tác nhân chính để chữa bệnh cho mình mà  chối bỏ đức tin nơi Chúa thì là phạm tội .   ( Cũng không nên dùng thuốc có nguồn gốc đã dâng cho các tà thần trong chùa miểu, hoặc đã làm bùa chú trong thuốc.)

Vua Asa đã phạm lỗi nầy, khi ông bị bệnh nặng, ông đã trông cậy nơi thầy thuốc mà không tìm kiếm Đức Chúa Trời nên Chúa đã không chữa và ông bị chết sau 2 năm đau đớn trên giường bệnh .

II Các vua 16: 12-13

Năm thứ 39  đời Asa trị vì, Asa bị đau chân, đến nỗi nặng lắm; trong cơn bệnh người không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng tìm kiếm những thầy thuốc. Asa an giấc cùng tổ phụ người, băng hà năm thứ 41 đời người trị vì”.

 

  • Kết luận:

Chúa không muốn chúng ta bệnh tật để cùng “ vác thập giá “ với Chúa theo kiểu nầy. Chúa muốn chúng ta có một đời sống khỏe mạnh từ thân thể, tâm hồn và tâm linh. Chúa là Danh Y đại tài – Giê-hô-va Rô-phê-ca – Đấng chữa bệnh cho chúng ta.

Satan đến để cướp phá hủy diệt, nhưng Chúa Giê-xu đến ban cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật. Hãy hết lòng tôn kính Chúa , hầu việc Ngài ,từ bỏ tội lỗi, tin cậy nơi Ngài ; chắc chắn chúng ta có một đời sống khoẻ mạnh, sung mãn.

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.