BÀI 20: SỰ TÁI SINH

Bài này thuộc phần 20 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

Bài 20:

SỰ TÁI  SINH

 Câu gốc:  Giăng 3:3 

“Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được Nước Đức Chúa Trời”

I- TÁI SINH LÀ GÌ?

Trước hết , tái sinh là một lẽ thật, là chân lý lần đầu tiên Chúa Giê-xu đã dạy cho giáo sư dạy luật Ni-cô-đem. Chúa Giê-xu đã bày tỏ và khẳng định tái sinh là chìa khoá để mở cánh cửa vào Vương quốc của Đức Chúa Trời. Tái sinh là điều kiện ắt có, xác định niềm tin chân thật của chúng ta là tín đồ của Chúa hay chỉ là tín đồ của tôn giáo Cơ đốc.

    1/ Định nghĩa tái sinh:

Tái: là làm lại, lập lại

Sinh: là mới, là sống

Tái sinh là làm sống lại , làm mới lại cái đã cũ, đã hư, đã xấu, đã chết.

Ví dụ: sắt tái sinh, nhựa tái sinh, rừng tái sinh.

Chữ tái sinh ( born again) mà Chúa Giê-xu để giải bày chân lý của Ngài cho Ni-cô-đem mang một ý nghĩa siêu nhiên cho chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.

Tái sinh là việc làm của Đức Thánh Linh thông qua đức tin của chúng ta; Đức Thánh Linh ngự vào tâm linh của chúng ta; biến đổi tâm linh cũ kỹ, chết mất , xa cách Đức Chúa Trời , trở nên một tâm linh sống động, nối liền mạch sống giữa tâm linh chúng ta với Đức Chúa Trời, để mở đường vào Vương quốc của Đức Chúa Trời.

2/ Tái sinh cái gì?

Chúng ta thử đặt câu hỏi chúng ta tái sinh cái gì? Và có cần để được tái sinh không ? Câu hỏi nầy liên hệ đến chương trình cứu rỗi mà chính Chúa Giê-xu đã giải bày cho Ni-cô-đem.

Kinh thánh đã khải thị cho chúng ta Đức Thánh Linh tái sinh tâm linh chúng ta- có nghĩa là Đức Thánh Linh ngự vào tâm linh chúng ta- Đức Thánh Linh hoà lẫn với tâm linh chúng ta khiến tâm linh chúng ta từ cũ, chết trở nên một tâm linh mới ( new spirit) sống động có thể tương giao được với Đức Thánh Linh

Exêchien 36: 26 -27

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt tâm linh mới trong các ngươi……….Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi

II- TẠI SAO PHẢI ĐƯỢC TÁI SINH?

    1/ Tái sinh mới được vào  Vương Quốc  Đức Chúa Trời:

Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định với Ni-cô-đem rằng:

Giăng 3: 3

“ Quả thật, quả thật Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng tái sinh, thì không thể thấy được Nước Đức Chúa Trời

2/ Tái sinh  ấn chứng  chúng ta là con Đức Chúa Trời:

Rôma 8: 16

Chính Đức Thánh Linh ấn chứng trong tâm linh chúng ta là con cái Đức Chúa Trời “ (The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children )

Đức Thánh Linh thường trú trong tâm linh chúng ta và mãi mãi ở với chúng ta cho đến lúc gặp mặt Ngài.

3/ Tái sinh giúp thiết lập mối tương giao Cha-con với Đức Chúa Trời:

Rôma 8: 15

“ Thật anh em đã chẳng nhận lấy tâm linh của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy Thánh Linh của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: Aba! Cha !

Khi được tái sinh, có Thánh Linh trong lòng, chúng ta mới thật sự nhận biết Đức Chúa Trời là Cha và gọi Ngài một cách ngọt ngào.

    4/ Tái sinh giúp thay đổi tấm lòng từ bản chất:

Exêchiên 36: 26-27

“………Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thánh Linh Ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh Ta và làm theo”

Một người có Thánh Linh thì mới có thể thay đổi từ trong bản chất từ con người cũ xấu xa , tội lỗi  thành con người mới thánh khiết, yêu thương, công bình…..

III-LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TÁI SINH?

Giáo sư Kinh thánh Ni-cô-đem cũng như nhiều giáo sư tiến sĩ Thần học hiện đại không khỏi bối rối khi nghe về chữ tái sinh. Ni-cô-đem đã hiểu chữ tái sinh theo nghĩa đen, ông đã ngây thơ  nghĩ rằng tái sinh là phải vào bụng mẹ lần thứ hai.

Tái sinh là công việc của Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ tin theo điều Chúa phán – tin theo cách Chúa chỉ dẫn điều phải làm.

Phaolô đã xác định lại cho Hội thánh Galati

Galati 3:2

Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: ấy là cậy các việc làm của luật pháp hay chỉ bởi nghe và tin mà anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh ( tái sinh) “

Vấn đề rắc rối và nan giải ở đây, thế nào là nghe và tin? Vì thực tế, có nhiều tín đồ đã nghe , đã tin, đã chịu Báp têm, đã đi hầu việc Chúa nhưng chưa kinh nghiệm được tái sinh, chưa kinh nghiệm Chúa một cách rõ ràng.

Thật Kinh thánh đã giải thích điều nầy cách tường minh

 Rôma 10: 9-10

Vậy nếu miệng ngươi ăn năn xưng tội mình ra ( confess) và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu rỗi ( tái sinh), vì bởi tin trong lòng mà được xưng công bình, còn bởi miệng ăn năn xưng  tội(confess) mà được cứu rỗi ( tái sinh) “

Qua 2 câu Kinh thánh trên, chúng ta xác định rõ 2 vấn đề thiết yếu:

        1/ Lòng mình phải nhận biết chắc mình là một tội nhân:

Tôi không thể tự cứu – không thể tự cải thiện con người tội lỗi của mình. Lương tâm đã cáo trách tội lỗi, lòng thật sự mở ra, miệng ăn năn xưng tội công khai trước Đứ c Chúa Trời, mọi người và chính mình.

        2/ Xác tín niềm tin vào Chúa Giê-xu, chỉ có Chúa Giê-xu tha tội, cứu rỗi được mình

Tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã nhục thể làm con người. Ngài đã chết, đã sống lại, gánh hết tội lỗi chúng ta. Khi làm trọn 2 điều nầy ( tin trong lòng và miệng ăn năn tội) tức thì Đức Thánh Linh ngự vào tâm linh mình ngay. Đức Thánh Linh tái sinh tâm linh một lần đủ cả – Đức Thánh Linh thường trú trong tâm linh chúng ta  , Ngài ấn chứng cho đến khi chúng ta gặp Chúa tại không trung.

Cho nên có nhiều người đã tin Chúa trong lòng nhưng miệng chưa thật sự ăn năn xưng tội ra thì cũng chưa được tái sinh. Ngược lại, có nhiều người miệng đã công khai ăn năn tội lỗi mình ra, đã chịu Báp-têm nhưng lòng thật sự chưa tin, chưa mở ra thì cũng chưa được tái sinh. Trường hợp nầy Đức Thánh Linh tiếp tục gõ cửa lòng cho đến khi tấm lòng thật sự mở ra thì Đức Thánh Linh mới ngự vào được.

Nhiều người đã gia nhập vào Cơ đốc giáo với nhiều động cơ khác nhau.

Tin Chúa để được bảo lãnh đi Mỹ – để kiếm việc làm – để hợp thức hoá hôn nhân……

Người đời cũng mỉa mai:” tin đạo có gạo mà ăn” hay “ Lạy Chúa , con lạy 3 ngôi; con lấy được vợ, con thôi nhà thờ”

  Làm sao để có đức tin thật?

Để cho lòng xác tín và môi miệng ăn năn xưng tội thì người đó cũng phải nhờ những công cụ ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người:

a/ Nhờ học tập Kinh thánh:

Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi từ tội nhân thành ra người công nghĩa. Nhiều người đã đọc Kinh thánh, và Kinh thánh đã bắt phục họ ăn năn thật sự.

I phierơ 1:13

Anh em đã được tái sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống ( Kinh thánh) bền vững của Đức Chúa Trời”

Chính tầm quan trọng của Kinh thánh nầy mà chúng ta phải học Kinh thánh, phải dạy Kinh thánh để những tín đồ chưa thật sự được tái sinh sẽ nhận lãnh được Thánh Linh.

b/ Nhờ Đức Thánh Linh:

Đức Thánh Linh luôn đồng công với Kinh thánh, vì chính Ngài sẽ biết những ai có lòng đói khát sự cứu rỗi, và chính Ngài dẫn dắt, lèo lái họ đến một niềm tin chân chính trong Chúa Giê-xu. Chính Đức Thánh Linh thuyết phục họ và cáo trách tội lỗi họ qua lương tâm và tâm hồn  .

Giăng 16: 8-9

Khi Ngài ( Đức Thánh Linh) đến thì sẽ khiến thế gian ( tội nhân) tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin Chúa Giê-xu”

  c/ Nhờ những người truyền đạo:

Chúa dùng Hội thánh để rao giảng phúc âm. Chúng ta là những người đem hạt giống “Đạo, Giê-xu” đi gieo . Chúa gọi ta là bạn đồng công với Ngài hay đồng công cứu chuộc tội nhân.

I Côrinhtô 3: 9a

“ Chúng tôi là bạn đồng công với Đức Chúa Trời”

I Côrinhtô 4: 15c

“ Vì tôi đã dùng Phúc âm để tái sinh anh em ra trong Đức Chúa Giê-xu Christ”

Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của người đi rao giảng Phúc âm, chính họ đã dự phần trong sự tái sinh của tín đồ.

Tóm lại: 3 ân điển giúp một tội nhân nhận được tái sinh là: Kinh thánh, Đức Thánh Linh và người rao giảng Phúc âm. Nhờ 3 ân điển nầy mà một người có thể nhận biết mình là tội nhân, xưng tội, và có đức tin thật nơi Chúa Giê-xu.

 IV- DẤU HIỆU CỦA MỘT NGƯỜI ĐƯỢC TÁI SINH?

     1/ Có đức tin biết chắc, không mơ hồ:

Trước hết, tái sinh là một món quà to lớn và tuyệt vời mà Chúa đã ban cho kẻ có lòng tin. Người cho quà, và kẻ nhận quà phải hiểu nhau; không hiểu, không biết thì làm sao gọi Aba là Cha được . Con mà chưa rõ Cha thì phải xét lại đức tin của người đó. Đức Chúa Trời thường khải thị chính Ngài cho con cái Ngài một cách cụ thể, không thể có lầm lẫn điều nầy.

Khi họ nhận được Đức Thánh Linh, Ngài sẽ cho họ kinh nghiệm sự bình an ,vui mừng mà trước đây họ chưa thể có được – Sự khải thị siêu nhiên nầy đến trên họ, họ kinh nghiệm được tình yêu của Chúa và họ cũng yêu Chúa nữa.

Người nào chưa biết chắc điều nầy thì nên cầu nguyện và tra xét đức tin.

2/ Có kết quả của sự tái sinh:

Một người được tái sinh có những dấu hiệu rõ ràng.

      a/ Sự bình an Thiên thượng:

Chúa Giê-xu đã thực hiện điều nầy cho các môn đồ Ngài đầu tiên. Trước ngày Chúa phục sinh các môn đồ của Ngài đã bất an, thất vọng, đóng cửa trong trạng thái hoảng hốt trước sự bắt bớ khốc liệt của dân Giu-đa. Chúa Giê-xu đã đến giữa họ, an ủi họ, ban bình an cho họ.

Giăng 20:2

Bình an cho các ngươi! Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy”

Các môn đồ đã kinh nghiệm sự bình an, vui mừng không thể tả.

b/ Yêu chúa – yêu anh em mình – yêu tội nhân:

Một người được tái sinh không những chỉ được bình an mà còn có một tấm lòng yêu Chúa như  Chúa đã yêu họ ,đã tha thứ mọi tội lỗi cho họ; họ còn yêu anh em trong Chúa, một tình yêu siêu nhiên, thậm chí hơn cả anh em ruột thịt. Chính họ đã kinh nghiệm tình yêu Chúa, họ bắt đầu yêu tội nhân, đó cũng là động cơ để họ đi làm chứng cho những người còn hư mất.

I Giăng 4:7-8

“ Hỡi kẻ rấy yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh ra từ Đức Chúa Trời . Ai chẳng yêu , thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương

Ai đã được tái sinh thì có kinh nghiệm tình yêu thương nầy và ngược lại, ai chưa yêu được anh em mình, hờ hững với tội nhân thì chỉ là tín đồ của tôn giáo.

c/ Ghét tội lỗi:

Chúa Giê-xu nhưng Ngài rất ghét tội lỗi. Cái đặc tính nầy, Ngài cũng ban cho con cái thật của Ngài. Nhờ ghét tội lỗi mà chúng ta dễ vươn lên đời sống nên thánh.

Châm ngôn 8:13

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác và miệng gian tà”

d/ Dễ tha thứ:

Nếu không có sự tha thứ thì Hội thánh Chúa không thể tồn tại. Ai được tái sinh thì ơn tha thứ sẽ đậu trên họ để có thể sống chung với nhau.

V- SỰ TÁI SINH ĐƯỢC THỰC HIỆN TỪ KHI NÀO?

Lẽ thật về sự tái sinh chỉ thực hiện trong thời tân ước, khi Chúa Giê-xu đã thực hiện chương trình cứu rỗi : Ngài chịu chết,phục sinh vinh hiển .

Chúa Giê-xu là người được tái sinh đầu tiên ( Ngài được sanh ra bởi Thánh Linh). Sau khi Chúa Giê-xu phục sinh vinh hiển, Ngài hiện ra với các môn đồ, Ngài hà hơi trên các môn đồ và phán :“Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh”

Giăng 20:21

“Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh”

Trước thời điểm Chúa Giê-xu chưa phục sinh, chưa có một ai nhận lãnh Thánh Linh bên trong tâm linh ( tái sinh) vì khi Chúa Giê-xu thăng thiên thì Thánh Linh mới giáng xuống theo như lời Chúa Giê-xu đã nói:

Giăng 16:7

“Dầu vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yêu Ui ( Thánh Linh ) sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến”

Giăng 7: 38-39

“ Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình , y như Kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy ( tái sinh) ; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển ( phục sinh)

Trong thời cựu ước, Đức Thánh Linh chỉ cảm động trên một số người đặc biệt như tiên tri, vua, các quan xét, thầy tế lễ.…. trong những thời điểm đặc biệt , nhưng họ cũng không được tái sinh tâm linh.

 VI- PHÂN BIỆT SỰ TÁI SINH VÀ SỰ NÊN THÁNH:

  1/ Sự tái sinh là sự nên thánh trong địa vị:

Tái sinh tâm linh chỉ một lần đủ cả– là đặc quyền cho những ai tin Chúa Giê-xu. Tái sinh tâm linh cũng đồng nghĩa với sự nên thánh trong địa vị, có nghĩa là khi chúng ta được tái sinh ( có Thánh Linh ngự trong tâm linh) thì chúng ta được gọi là  thánh đồ , mặc dù đời sống chúng ta chưa được biến đổi, chưa nên thánh.

Giăng 1:12

“ Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho đặc quyền ( rihgt) để trở nên con cái Đức Chúa Trời….”

I Côr.1: 2b

“….tức là cho những người đã được nên thánh trong đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ

Qua 2 câu trên cho chúng ta xác định ai đã được tái sinh tâm linh thì cũng được gọi là thánh đồ ( con cái Chúa hay là thiên tử). Con cái Đức Chúa Trời, thánh đồ, thiên tử là đặc quyền mà Đức Chúa Trời ban cho.

2/ Sự nên thánh  là sự biến đổi tâm hồn:

Muốn biến đổi tâm hồn, phải vác thập tự giá hằng ngày, thông qua hoàn cảnh, Chúa đóng đinh bản ngã xác thịt để đổi mới tâm hồn chúng ta: đổi mới tâm trí, đổi mới tình cảm, đổi mới ý chí.

Sự biến đổi tâm hồn là một quá trình biến đổi liên tục và lâu dài cho đến khi gặp Chúa. Đây còn gọi là một quá trình thánh hoá .

Rất nhiều người hiểu lầm sự tái sinh đồng nghĩa với sự nên thánh. Hội thánh Cô-rinh-tô được nhiều ân tứ thuộc linh, rất giỏi về Kinh thánh , đã được tái sinh nhưng chưa được thánh hoá nhiều, thậm chí , Phao-lô quở trách là Hội thánh xác thịt:

Icôr. 1:5

“ Vì chưng anh đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết”

I Côr.1: 1-3    

“ Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như người thuôc linh nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy……thật , trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?”

Chúng ta cũng đừng mặc cảm khi còn phạm tội, khi yếu đuối rồi nghi ngờ có lẽ chưa được tái sinh.              Ngược lại, có một số nhà thần học khác thì quá máu cho rằng: người nào được tái sinh thì không còn phạm tội nữa. Họ đồng hoá sự tái sinh với sự nên thánh trọn vẹn. Cho dù nên thánh trọn vẹn, đầy dẫy Thánh Linh cỡ nào thì cũng còn có khả năng phạm tội.

Sau khi chúng ta được tái sinh, ma quỷ dùng xác thịt chúng ta tấn công chúng ta gấp bội phần hơn; có lúc chúng ta bất an, đau đớn, thất vọng hơn cả trước khi tin Chúa. Chúa dùng hoàn cảnh để cho chúng ta kinh nghiệm con người cũ chúng ta bại hoại, xấu xa đã bán cho tội lỗi. Khi gặp tình trạng nầy, chúng ta đừng nghi ngờ là chưa được tái sinh. Vì sự tái sinh tâm linh chỉ một lần đủ cả; còn biến đổi tâm hồn thì hằng ngày, liên tục và lâu dài

Kết luận:

Tái sinh là một chân lý đã ra từ miệng Chúa Giê-xu. Tái sinh là điều kiện thiết yếu bước đầu để chúng ta trở nên địa vị con cái Chúa. Từ đó thiết lập mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chỉ cần có đức tin chân thật, lòng mở rộng, miệng ăn công khai, Đức Thánh Linh sẽ ngự vào tâm linh ngay. Đức Thánh Linh sẽ ấn chứng và sẽ ở với chúng ta cho đến chúng ta về với Vương quốc Ngài.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.