BÀI 21: SA TAN , MA QUỶ

Bài 21:

SATAN – MA QUỶ 

Câu gốc:                                                             I Phierơ 5:8

 “ Vậy, hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được”

I- SATAN – MA QUỶ LÀ AI?

1/ Satan: 

    Satan là thiên sứ trưởng Lucifer (còn gọi là Sao Mai)  đã phản lọan Đức Chúa Trời.

Bởi sự đẹp đẽ khôn ngoan, cao trọng ; Lucifer đã kiêu ngạo, không muốn làm tạo vật của Đức Chúa Trời; nó đã phản lọan, muốn ngang bằng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tống cổ nó ra khỏi Vương quốc vinh hiển  đời đời của Ngài.

2/ Ma quỷ :

    Ma quỷ là 1/3 thiên sứ phản lọan, nghe theo Satan để chống nghịch Đức Chúa Trời; là các  đồ đệ của Satan.

Satan, ma quỷ là tác giả của mọi tội lỗi và tội phạm – nó là đạo diễn đại tài, một chiến lược gia lừa đảo cả thế gian, ngập chìm trong tội ác. Nó cám dỗ A-đam, Ê-va cho đến Chúa Giê-xu và tiếp tục cám dỗ nhân lọai .

Satanchúa quỷ, hay là quỷ vương, còn gọi là vua của thế gian mờ tối

Ma quỷ hay quỷ sứ , tà linh, ác linh là những thuộc cấp của Satan.

 II- CÁC TÊN GỌI CỦA NÓ:

Kinh thánh cho chúng ta biết nó cũng có nhiều tên gọi, nhiều danh xưng khác nhau theo như bản chất của nó:

1/ Kẻ thù nghịch :

Satan luôn tìm mọi mưu kế để chống lại Đức Chúa Trời. Nó là một chiến lược gia tuyệt vời trong sự phá họai.

I Phierơ 5:8

“ Hãy tiết độ và tỉnh thức : kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ , như sư tử rống,

mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào có thể nuốt được”    

2/ Kẻ dữ:

 Math. 13: 19

“Khi người nào nghe Đạo Nước Đức Chúa Trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp điều đã nghe trong lòng mình”

3/ Cha của kẻ nói dối :

Nó còn được biệt danh là cha của sự nói dối. Nó có cả một kế họach ,một chiến lược để lừa đảo từ thượng đẳng đến hạ lưu; từ vua quan cho đến nhà thông thái. Nó dùng đủ mọi cách để tung hỏa mù khiến cho Hội thánh đi sai lệch đường lối Chúa, chỉ vâng lời Chúa một nữa.

 Giăng 8:44

“ Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nó theo bản chất riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối

4/ Kẻ cám dỗ:

Nó cám dỗ bằng những lời ngon ngọt, êm tai, khôn ngoan ,đầy thuyết phục.

Math. 4:3

Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng : nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá nầy nên bánh đi”

Khải 12: 9

“ Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ……”

5/ Kẻ kiện cáo tội lỗi chúng ta:

Satan như là một tên mafia; một mặt nó khiến chúng ta phạm tội, rồi cũng chính nó tố giác tội lỗi chúng ta; mục đích nó hù dọa để bắt chúng ta phục tùng nó và khiến chúng ta xa cách Đức Chúa Trời.

Khải 12:10b

“  …..vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi”

6/ Vua cầm quyền chốn không trung:

Hiện tại Đức Chúa Trời vẫn cho Satan – ma quỷ quản trị một vùng không gian rộng lớn ở chốn không trung và cả trái đất. Satan cũng có nhiều quyền bính, làm nhiều dấu kỳ phép lạ để cám dỗ muôn dân và con cái Đức Chúa Trời.

Ephêsô 2:2

 “ Đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục Vua  cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch “

 III- CÁC VIỆC LÀM CỦA NÓ:

1/ Khống chế con người:

Người nào không tin Chúa Giê-xu thì đều bị Satan khống chế; Satan có một sức mạnh để bắt cả thế gian thờ lạy nó bằng nhiều hình thức tinh vi và xảo quyệt. Satan dựng nên các tôn giáo bên ngòai tưởng là thiêng liêng nhưng thực chất chỉ là thờ ma lạy quỷ, thờ vật thọ tạo.

Có những người nó hòan tòan khống chế tâm hồn, không còn làm chủ được.

Math. 15:22

“ ………..Lạy Chúa là con cháu vua Đavít, xin thương xót con tôi! Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm

Math . 17: 15,,18

“ Lạy Chúa!  xin Chúa thương xót con trai tôi vì nó mắc bệnh phong điên, phải đau đớn quá; thường khi té vào lửa, té xuống nước……. Rồi Đức Cháu Giê-xu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đưa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được chữa lành.”                                                                                      

2/ Làm nhiều dấu kỳ phép lạ:

Xuyên suốt từ tân, cựu ước – Satan, ma quy đã dùng nhiều dấu kỳ phép lạ để lừa dối muôn dân; nó dùng những trò ma thuật để mê hoặc lòai người kể cả vua chúa đời nay.

Xuất 7: 11-12

“ Còn Pharaôn bèn đòi các thuật sĩ và các thầy phù chú, là những thuật sĩ Ê-díp-tô; phần họ, cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống y như vậy. Mỗi người liệng gậy mình, liền hóa thành rắn; nhưng gậy của Arôn nuốt gậy của họ”.   

           Các thuật sĩ còn biến nước thành máu; hóa nhiều ếch nhái.

Thời tân ước, Satan còn nhiều quyền bính để lừa dối khắp thiên hạ.

Khải. 13:13

“ Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta”

II Tês. 2: 9-10

“Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất….” 

3/ Bói khoa, phù chú, lên đồng:

Những sách tử vi, bói khoa, những bùa ếm đều là sản phẩm của Satan.

Exê.13:6

“Chúng nó đã thấy sự phỉnh phờ và sự bói khoa giả dối. Chúng nó nói rằng: Đức Giê-hô-va phán – song Đức Giê-hô-va không sai chúng nó, – và chúng nó khiến người ta mong cho lời mình được ứng nghiệm.”

I Samuên 28: 7-8

“Saulơ nói cùng các tôi tớ mình rằng: hãy kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu vong; ta sẽ đi đến người mà cầu vấn. Các tôi tớ thưa rằng: tại En-đô-rơ có một người đàn bà cầu vong

Công 16:16

“ Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó”

Phục 18: 11-12

“ Kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong . Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ đi làm những việc ấy, và vì các việc gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi”

4/ Dùng chính quyền để bắt bớ – ngăn cấm truyền giảng Phúc âm:

Satan là tên ném đá dấu tay, nó dùng đủ mọi hòan cảnh, mọi hình thức từ gia đình, bạn bè, chính quyền để bắt bớ con cái Chúa.

Một người từ Phật giáo qua Cao đài, qua Hồi giáo, qua Hòa hảo, hay qua các tôn giáo khác ngòai Cơ Đốc giáo thì Satan không đụng đến; nó không bắt bớ, tưởng như  bình an. Nhưng một người từ các ngọai khác trở về tin Chúa, thì satan “ra tay” ngay.

Công vụ 19: 23-24

“ Lúc đó, có sự lọan lớn sinh ra vì cớ đại Tin Lành. Một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Đi-anh, sinh nhiều lợi cho thợ làm công”

 Công vụ 12: 1-2

“ Đương lúc đó vua Hê-rốt hà hiếp một vài người trong Hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng”

Trải qua 20 thế kỷ, Hội thánh thật của Chúa luôn luôn bị bắt bớ dưới đủ mọi hình thức khác nhau. 

IV- GIẢI CỨU KHỎI QUỶ ÁM:

Chúa Giê-xu đã cứu chúng ta một cách trọn vẹn. Không những Ngài ban sự cứu rỗi mà Ngài còn ban cho uy quyền vượt trên Satan, ma quỷ và giải cứu những người bị quỷ ám. Giải cứu khỏi quỷ ám là trách nhiệm của Hội thánh và đặc biệt là của Mục sư  . Đây là việc làm thường xuyên, liên tục của Hội thánh Ngài.

Hiện nay, có một số giáo phái không còn tin quỷ ám trên tín đồ và cũng không còn đức tin để giải cứu cho họ; thậm chí còn chống báng, mỉa mai, xúc phạm việc cầu nguyện giải cứu. Quả thật, họ đã vô tình tiếp tay cho Satan !

Chúa Giê-xu đã ban uy quyền để trừ ma, đuổi quỷ

Luca 10:19

“ Nầy ta đã ban uy quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp ( Satan, ma quỷ ) , và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được”           Tuy nhiên, muốn đuổi được quỷ ám, nhất là quỷ dữ thì chúng ta cũng phải có một chương trình, kế họach như là một bộ tham mưu hành quân.

1/ Lập một đội giải cứu:

Đây là một mặt trận thuộc linh , chúng ta phải ra đi như một chiến sĩ trên chiến trường . Người ra đi đuổi quỷ cần phải giống như một chiến sĩ tinh nhuệ, phải được rèn tập, huấn luyện chiến lược, chiến thuật ; phải biết sử dụng nhuần nhuyễn các vũ khí của Đức Chúa Trời và cũng phải biết các “ chiêu” quỷ quyệt của Satan, ma quỷ.

a/ Lựa chọn những người đầy dẫy Thánh Linh và có ơn đuổi quỷ:

Chúa Giê-xu cũng chọn lựa các môn đồ, Ngài ban cho họ uy quyền để  trừ ma, đuổi quỷ .

Math. 10:1

“ Chúa Giê-xu gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ bệnh tật

Công 16: 16 , 18      

Một ngày kia chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứ đầy tớ gái bị quỷ Phi-tôn  ám vào , hay bói khoa………trong nhiều ngày nó cứ làm như vậy, Phaolô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng: ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ truyền cho mầy ra khỏi người đàn bà nầy. Chính giờ đó, quỷ bèn ra khỏi”        

b/ Phải có một người lãnh đạo:

Trong đội giải cứu nầy phải hiệp một và vâng phục người lãnh đạo . Không được tranh luận Thần học, cãi cọ, ý kiến riêng trong lúc đối diện với quỷ.

Một đội từ 3 đến 6 người. Khi đi xông trận phải thông báo cho Hội thánh cầu thay.

2/ Huấn luyện cách giải cứu:

Muốn đạt kết quả trọn vẹn, đội giải cứu cần được huấn luyện kỹ càng ; thậm chí cần phải có người có ơn phân biệt các linh. Phải dạy họ thông biết lẽ thật về đuổi quỷ .

 a/ Chúa muốn chữa lành:

Đức Chúa Trời không muốn con cái Ngài bị quỷ ám. Ma quỷ đã tấn công con cái Ngài, đó là điều bất pháp, do tội lỗi người đó hay do tổ phụ để lại. Chúng ta phải thông hiểu chân lý nầy. Có một số giáo phái chấp nhận những người bị quỷ ám trong Hội thánh như  là một phước cùng vác thập tự giá với Ngài; hoặc họ cũng không nhận biết là bị quỷ ám, họ coi như là bệnh tâm thần và đưa tín đồ vào bệnh viện tâm thần, tách rời với gia đình và Hội thánh, để họ phải sống chung với ma quỷ!

Math. 15:31

 “ Vậy chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đui được sáng thì lấy làm lạ lắm, đền ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Y sơ ra ên.”

Tín đồ bị ma quỷ khống chế là chuyện bình thường. Chính Phierơ ở bên cạnh Chúa mà đôi lúc vẫn bị Satan khống chế tâm trí.

Math. 16: 23a

         “ Nhưng Ngài xây mặt mà phán cùng Phierơ rằng: ớ Satan, hãy lui ra đằng sau Ta!”

   b/ Phải kiêng ăn, cầu nguyện trước:

Đội giải cứu phải biệt riêng kiêng ăn, cầu nguyện – thậm chí , phải kiêng ăn, cầu nguyện nhiều ngày khi phải đuổi những quỷ lớn và dữ.

Mác 9: 29

“ Ngài đáp rằng: nếu không cầu nguyện và kiêng ăn, thì chẳng ai đuổi  thứ quỷ ấy ra được”

Trong lúc kiêng ăn, cầu nguyện phải tra xét đời sống để ma quỷ khỏi kiện cáo – phải nhờ huyết Chúa Giêxu bao phủ liên tục và tin quyết Chúa đuổi được quỷ.

   c/ Phải kiên nhẫn, bền đỗ trong khi đuổi quỷ:

Có những trường hợp phải cầu nguyện nhiều ngày , nhiều tháng hoặc nhiều năm mới giải quyết dứt điểm. Do đó, chúng ta không nên nản lòng, bỏ cuộc nửa chừng ; phải tin chắc vào uy quyền của Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta và phải có lòng thương xót những người bị xiềng xích bởi ma quỷ để có sự nhẫn nại trong mặt trận đuổi quỷ.

3/  Xông trận giải cứu :

    a/ Giải quyết quá khứ:

Việc nầy do người thân như : cha mẹ, anh em …phải huỷ phá tất cả những công cụ liên hệ đến tà thần như : bùa ngãi, hình tượng, nhang đèn v.v….Chính gia đình phải nhân danh Chúa ăn năn thay và tiêu hủy tận gốc. Người bị quỷ ám đã bị Satan khống chế , nên không thể kêu gọi họ ăn năn được; do đó, thân nhân và đội giải cứu phải làm thay việc nầy.

b/ Phải sử dụng uy quyền: ra lệnh

Ngôn ngữ sử dụng trong lúc đuổi quỷ không nên lý luận, lịch sự, nhẹ nhàng. Chúng ta sử dụng ngôn ngữ như quân đội : truyền, ra lệnh, bẻ gãy, hủy phá, tiêu diệt, trục xuất, vô hiệu hóa v.v…..

Mác 9:25

“ ……thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mầy ( ra lệnh) phải ra khỏi đứa trẻ nầy, không được ám nó nữa”

Luca 4:32                                                                              

“ Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán

c/ Nhân danh Chúa Giê-xu để” buộc“và “mở “:

Đây là đặc quyền cho mỗi chúng ta, nhất là cho đội giải cứu.

–        “Buộc: phải buộc trói Satan, không cho nó khống chế người bệnh

Math. 18:18b

“… Hễ điều gì các ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời…”

Khi chúng ta công bố buộc thì Đức Thánh Linh và thiên sứ trên trời sẽ đồng công với chúng ta, lời chúng ta như lệnh truyền.

–        “Mở “:  phải hướng dẫn họ đến với Chúa Giê-xu : ăn năn tội và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa

Math. 18:18

“ … và hễ điều gì các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở trên trời

  V- HẬU GIẢI CỨU:

Nếu gặp trường hợp bị quỷ ám nặng và lâu dài, quỷ đã làm tổn thương tâm hồn và thân thể. Sau khi đuổi quỷ ra, chúng ta phải tiếp tục chữa lành vết thương tâm hồn và cả thể xác.

1/  Trong điều kiện hòan hảo:

Nếu có được một phòng riêng, phòng phải được trang hòang ánh sáng , màu sắc dịu dàng, với nhạc thánh ca êm dịu. Người bệnh phải được cách ly với thế giới xao động. Họ được chăm sóc theo chế độ đặc biệt, để tâm hồn họ lắng đọng, tiếp xúc với lời Chúa nhẹ nhàng; cho họ nghe những bản thánh ca nhẹ nhàng êm ái. Đặc biệt, phải có một đội ngũ thuộc linh chăm sóc, dạy dỗ Kinh thánh, tập hát thánh ca và nhất là cho họ nghe băng từ về Chúa.

Làm sao lời hằng sống và sự sống phục sinh được tuôn tràn từ tấm lòng người chăm sóc qua tấm lòng của họ.

Nếu không chăm sóc tốt thì quỷ sẽ ra, vô ra như  “ đi chợ”, thậm chí nó rủ thêm 7 con . Bấy giờ, đời sống người đó còn tệ hại hơn lúc ban đầu.

2/ Trong điều kiện bình thường:

Khi đuổi được quỷ, phải cử người đến dạy đạo, chăm sóc, cầu nguyện thường xuyên cho họ. Phải liên tục đặt tay cầu nguyện giải cứu.

Tuyệt đối phải dạy họ không được ăn đồ cúng và liên hệ đến những công việc của tà linh ( bùa ngãi, cúng tế, vào chùa, thắp nhang, xem bói v.v…)

 

  • Kết luận:

Satan, ma quỷ là một thực thể không thể chối cãi được. Chính Kinh thánh và Chúa Giê-xu đã xác nhận điều đó. Chúng ta phải nghiên cứu để biết rõ nó, không xem thường mà cũng không  sợ hãi nó. Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta uy quyền để đắc thắng chúng nó. Chúng ta phải cương quyết dứt khóat trục xuất nó ra khỏi Hội thánh Chúa.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.