Tiến Trình Chúa Tái Lâm – Bảy bát thạnh nộ

Học Kinh Thánh với chủ đề “Tiến Trình Chúa Tái Lâm – Bảy bát thạnh nộ” Tại Hội Thánh Đức Chúa Trời.

 

Giới thiệu sách nghiên Cứu: Lịch trình Chúa tái lâm (toàn tập):

Trước khi Chúa tái lâm, sau khi Chúa tái lâm còn rất nhiều vấn đề thú vị, tại sao chúng ta lại tự bịt mắt, bịt tai, tự trói mình trong tư duy nghèo khổ. Trong Kinh thánh còn biết bao điều mới lạ chưa ai khám phá: nào Vương Quốc 1000 năm bình an, Vương Quốc đời đời, Giê-ru-sa-lem-mới v.v…

Trong tinh thần cầu thị, say mê lời Chúa. Tôi đã mất hơn 20 năm để suy gẫm, học tập, nghiên cứu về chủ đề Chúa tái lâm… (Xem tiếp Lịch trình Chúa tái lâm)

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.