HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

Đức Chúa Trời muốn chúng ta có cả đức tin cho hôm nay và đức tin cho ngày mai. Đức tin hôm nay giúp chúng ta thấy Chúa ở cùng và đức tin ngày mai giúp chúng ta thấy Chúa lo liệu. Đừng lo lắng cho ngày mai là đức tin cho ngày mai. Trao hết […]

Read More