Trắc nghiệm SÁNG THẾ KÝ

Hội thánh Đức Chúa Trời- Bình Tân

               Ban Giáo dục                                                                          Họ và tên:……………….

 

TRẮC NGHIỆM SÁNG TH

1/ Chúa sáng tạo vũ trụ

a/ Từ thời A-đam được tạo dựng

b/ Từ thời Thiên sứ được tạo dựng

c/  Từ rất lâu, không ai biết được

d/ Khoảng cách nay 6000 năm

2/ Chúa khôi phục vũ trụ theo thứ tự:

a/ Loài người, động vật, cây cỏ, ánh sáng

b/Ánh sáng, các vì sáng (mặt trời, ngôi sao), đất biển, động vật, loài người.

c/ Các vì sáng, động vật, thực vật, loài người.

d/Ánh sáng, đất biển, thực vật,các vì sáng,  thú vật , loài người

3/ Chúa tạo dựng loài người :

a/ Để canh tác và gìn giữ vườn

b/ Để quản trị mọi loài trên mặt đất

c/ Mang hình ảnh Đức Chúa Trời

d/ Cả 3 đều đúng.

4/ Giữa vườn Ê đen có gì:

a/ Cây sự sống và cây biết điều thiện, điều ác.

b/ Cây biết điều thiện và cây biết điều ác

c/ Có ông bà A đam, Ê va

d/ Cả 3 đều đúng

5/ Từ bụi đất, Chúa tạo dựng nên:

a/ Mọi loài thú đồng

b/ A-đam và Ê va

c/ Câu a, b đúng

d/ Câu a, b sai

6/ Từ lúc ban đầu, Chúa cấm ăn trái của :

a/ Cây sự sống

b/ Cây biết điều thiện

c/ Cây biết điều ác

d /Cả 3 câu đều sai

7/ Ngày nghỉ thời cựu ước là:

a/ Ngày thứ 7

b/ Ngày Sa bát

c/ Tất cả mọi ngày

d/ Câu a, b đúng

8/ Vì sao Chúa cấm ăn cây biết điều thiện và điều ác:

a/ Vì cây đó ăn sẽ bị chết

b/ Vì cây đó là hình bóng của Sa tan

c/ Vì ăn cây đó sẽ phạm tội

d/ Vì cây đó độc quyền của Chúa

9/ Khi còn ở trong vườn Ê đen, loài người ăn gì để sống

a/ Ăn nông sản

b/ Ăn các loại cây kết hạt và trái cây

c/ Ăn hoa màu

d/ Ăn rau cải

10/ Khi loài người chưa phạm tội, cọp beo ăn gì để sống

a/ Ăn lá cây

b/ Ăn mọi thứ cỏ xanh

c/ Ăn các động vật nhỏ: côn trùng, sâu bọ , chuột, rắn …

d/ Cả 3 đều đúng

11/ Vì sao con rắn cám dỗ Ê va ăn trái cây Chúa cấm mà không cám dỗ A-đam

a/ Vì trái đó ngon và đẹp mắt

b/ Vì ăn trái đó để mở trí khôn

c/ Vì Ê va nhẹ dạ, yếu đuối, dễ tin

d/ câu a, b đúng

12/ Chúa cảnh cáo: “vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết( Sáng 2:17b)”.Chết có nghĩa là:

a/ Chết thân xác

b/ Chết tâm hồn

c/ Chết tâm linh

d/ Cả 3 đều đúng

13/ Hình bóng ông bà A đam lấy lá vả che thân là

a/ Che sự lõa lồ thân thể

b/ Hổ thẹn vì mình trần truồng

c/ Làm việc thiện để che giấu tội lỗi

d/ Cả 3 đều đúng

14/ Con thú bị giết để lấy da mặc cho A- đam, Ê-va là hình bóng

a/ Đức Chúa Trời

b/ Chúa Giê-xu

c/ Đức Thánh Linh

d/ Cả 3 đều đúng

15/ “ Dòng dõi người nữ” ( Sáng 3: 15b) là hình bóng của ai

a/ Chúa Giê-xu

b/ Hội thánh Chúa

c/ Dân Do Thái

d/ Cả 3 đều đúng

16/ Vì sao Đức Chúa Trời nhậm của lễ của A-bên mà không nhậm của lễ của Ca- in ?

a/ Vì Chúa yêu A bên hơn

b/ Vì Chúa muốn của lễ là sinh tế có huyết

c/ Vì A-bên nhân đức hơn

d/ Vì ĐCT nhậm của ai là quyền của Ngài

17/ Ông bà A đam sanh tất cả mấy người con?

a/ Có 3 người: Ca in, A bên, Sết

b/ Có nhiều con trai, con gái , không biết chính xác được

c/ Câu a, b đúng

d/ Câu a, b sai

18/ Ai là người sống lâu nhất trong thời cựu ước?

a/ A đam

b/ Áp ra ham

c/ Gia cốp

d/ Mê tu sê la

19/ Năm Mê tu sê la qua đời có biến cố gì quan trọng?

a/ Cơn hồng thủy, diệt hết nhân loại, chỉ còn gia dình Nô ê

b/  Nô ê được Chúa kêu gọi đóng tàu

c/ Có cơn đói kém lớn

d/ Câu a, c đúng

20/ Theo bạn nghĩ “ con trai ĐCT ” ( Sáng 6: 2) là ai?

a/ Các con cái Chúa

b/ Thiên sứ sa ngã

c/ Sa tan, ma quỷ

d/ Câu b, c đúng

21/ Thời gian từ lúc nước lụt cho đến nước rút, đất hoàn toàn khô ráo là

a/ 1 năm

b/ 1 năm 10 ngày

c/ 40 ngày đêm

d/ Không biết rõ

22/ Năm nước lụt xảy ra Nô ê được bao nhiêu tuổi?

a/ 600 tuổi

b/ 120 tuổi

c/ 601 tuổi

d/ Không biết rõ

23/ Khi ĐCT nói với Nô ê câu “ đời người chỉ còn 120 năm mà thôi”( Sáng 6: 3b) có nghĩa

a/ Tuổi thọ con người lúc đó chỉ còn 120 năm

b/ Còn 120 năm nữa nhân loại thời đó sẽ bị tiêu diệt

c/ Nô ê phải đóng tàu 120 năm

d/ Kiếp sống con người sẽ bị ngắn lại vì tội lỗi

24/ Sau khi ra khỏi tàu, việc đầu tiên của Nô ê làm là gì ?

a/ Quỳ lạy cám ơn Chúa

b/ Giết các loài thanh sạch

c / Lập bàn thờ cho Đức Giê hô va

d/ Ăn mừng vì  gia đình mình được cứu sống

25/ Chúa Giê-xu được sanh ra từ dòng dõi nào của con Nô ê?

a/ Gia phết

b/ Sem

c/ Ca na an

d/ Áp ra ham

26/ Dòng dõi nào của con Nô ê bị rủa sả:

a/ Sem

b/ Gia phết

c/ Ca na an

d/ Không có dòng nào bị rủa sả

27/ Áp ram được Chúa kêu gọi ra khỏi quê hương lúc ông

a/ 90 tuổi

b/ 70 tuổi

c/ 75 tuổi

d/ 100 tuổi

28/ Lúc Áp ram rời khỏi Cha ran để đi theo tiếng gọi của Chúa thì cha ông còn  sống không?

a/ Không còn sống

b/ Còn sống

c/ Không rõ

29/ Chúa bảo Áp ram đến xứ nào để định cư?

a/ Giô đanh

b/ Đồng vắng

c/ Ca na an

d/ Cả 3 đều đúng

30/ Giao ước lớn nhất mà ĐCT lập với Áp ra ham là gì?

a/ Áp ra ham sẽ sanh được Y sac trong tuổi đã già.

b/ ĐCT sẽ chúc phước cho Áp ra ham ở mọi nơi ông đi.

c/ Dòng dõi ông sẽ đông đảo, được phước và được hưởng xứ Ca na an đượm sữa và mật.

d/ Cả 3 đều đúng

31/ Giao ước quan trọng mà Chúa muốn Áp ra ham và dòng dõi ông phải thực hiện để chứng tỏ dân tộc của Chúa là gì?

a/ Phép báp têm

b/ Phép cắt bì

c/ Phép rửa tội

d/ Cả 3 đều đúng

32/ Con  lời hứa của Áp ra ham là ai?

a/ Gia cốp

b/ Giô sép

c/ Y sác

d/ Cả 3 đều đúng

33/ Áp ra ham và Y sac có cùng chung khuyết điểm là:

a/ Cưới vợ trong vòng bà con

b/ Nói dối vợ là em gái

c/ Được vua A bi mê léc tôn trọng, xin kết ước.

d/ Cả 3 đều đúng

34/ Y sác là ai?

a/ là con của Áp ra ham

b/ là chồng của Rê bê ca

c/ Là bác của La ban theo huyết thống

d/ Cả 3 đều đúng

e/ Câu a, b đúng

35/ Rê bê ca là ai?

a/ Mẹ của Ê sau

b/ Em của La ban

c/ Con của Na cô

d/ Cả 3 đều đúng

e/ câu a, b đúng

36/ Áp ra ham có tất cả mấy dòng con

a/ 2 dòng

b/ 3 dòng

c/ 1 dòng

d/ 8 dòng

37/ Áp ra ham có tất cả mấy người con trai

a/ 2 người

b/ 12 người

c/ 8 người

d/ 6 người

38/ Kê tu ra là ai?

a/ Là mẹ của Ma đi an

b/ là vợ Áp ra ham

   c/ Câu a, b đúng

d/ Câu a, b sai

39/ Gia cốp là ai?

a/ Em  Ê sau

b/ Chồng của Ra chên và Lê a

c/ Con rể của La ban

d/ cả 3 đều đúng

 40/ Gia cốp có :

a/ 12 người con trai

b/ 13 người con

c/ Câu a, b đều đúng

d/ Câu a, b đều sai

   41/ Giô sép là ai?

a/ Con của Rê bê ca

b/ Cháu nội của Y sác

c/ Anh ruột của Ma na sa

d/ Câu a, b  đều đúng

42/ Giô sép có biệt danh là

a/ “ Thằng nằm mộng”

b/ “ Người giải mộng”

c/ “ Thằng có áo nhiều màu sắc”

d/ Cả 3 đều đúng

43/ Nguyên nhân  khiến Giô sép bị quăng xuống hố?

a/ Giô sép được cha thương hơn các anh em khác

b/ Vì bị các anh ghen ghét.

c/ Vì 2 giấc chiêm bao Giô sép đã thấy

d/ Vì Giô sép được sung sướng hơn các anh

44/ Ê sau là :

a/ Tổ phụ của dân Ê đôm

b/ Anh bà con của Gia cốp

c/ Cháu nội của Rê bê ca

d/ Cả 3 đều sai

45/ Ê sau là hình bóng của:

a/ Người ngoại đạo

b/ Tín đồ xác thịt

c/ Người ham thế gian

d/ Người tham ăn uống

46/ Gia cốp là hình bóng của:

a/ Con Y sác

b/ Đức Thánh Linh

c/ Tín đồ dối trá

d/ Cả 3 đều  đúng

47/ Áp ra ham là hình bóng của:

a/ Tín đồ thuộc linh

b/ Tín đồ có đức tin lớn

c/ Đức Chúa Cha

d/ Cả 3 đều đúng

48/ Y sác là hình bóng của:

a/ Con lời hứa

b/ Con yêu dấu của Áp ra ham

c/ Chúa Giê xu

d/ Cả 3 đều đúng

49/  Na cô là:

a/ Em Áp ra ham

b/ Ông nội của Rê bê ca

c/ Cha của Bê tu ên

d/ Cả 3 đều đúng

50/ Tại sao Chúa diệt thành Sô đôm?

a/ Vì tội lỗi của thành đó quá nghiêm trọng, thấu đến tai ĐCT.

b/ Vì thành đó không thờ lạy ĐCT

c/ Vì thành đó có nhiều người đồng tình luyến ái

d/ Vì thành đó bắt bớ 2 thiên sứ đến nhà Lót.

51/ Thành Sô đôm và Gô mô rơ bị hủy diệt bằng lửa là hình bóng của :

a/ Thành Giê ri cô bị phóng hỏa

b/ Thành E-díp-tô bị Chúa trừng phạt

c/ Thế gian tội lỗi sẽ bị thiêu hủy trong ngày phán xét

d/ Cả 3 đều đúng

52/ Bà Lót ngó lại đàng sau , tiếc của bị chết thành tượng muối là hình bóng:

a/ Người tham của

b/ Tín đồ yêu mến của cải thế gian, không có kết quả, nghẹt ngòi đạo

c/ Người ngoại đạo bị bỏ lại

d/ Tín đồ không đắc thắng

53/ Hai người con rể của Lót không nghe lời thên sứ bảo ra khỏi thành Sô đôm, bị chết là hình bóng:

a/ Tín đồ xác thịt, vô tín

b/ Người nghe lời Chúa mà không tin, bị hư mất.

c/ Tín đồ sa bại.

d/ Người ngoại, yêu mến thế gian

54/ Lót là:

a/ Cháu của Áp ra ham

b/ Cháu của Na cô

c/ Là anh ( hay em) ruột của Minh ca

d/ Cả 3 đều đúng

 55/ Tổ phụ dân Y sơ ra ên là

a/ Áp ra ham

b/ Gia cốp

c/ Y sác

d/Giô sép

56/ Tổ phụ của Ai cập là

a/ Cút

b/ Cham

c/ Gia phết

d/ Sem

57/ Tổ phụ của Ca na an là

a/ Cham

b/ A mô rít

c/ Hê vít

d/ Ap ra ham

58/ Ca na an là tổ tiên của

a/ Dân A mô rít, Giê bu sết

b/ Dân Si đôn

c/ Dân Hếch

d/ Cả 3 đều đúng

59/ Lót là tổ tiên của

a/ Dân Phi li tin

b/ Dân Si đôn

c/ Dân Mô-áp, Am môn

d/ Dân Ê-đôm

60/ Tổ tiên của Áp ra ham là

a/ Sem

b/ Gia phết

c/ Cham

d/ Cả 3 đều sai

61/ Chúa Giê-xu sinh ra thuộc chi phái nào?

a/ Giô sép

b/ Giu đa

c/ Áp ra ham

d/ Đa vít

62/ Giô sép là hình bóng của

a/ Tín đồ thuộc linh

b/ Chúa Giê xu

c/ Người lãnh đạo

d/ Người đắc thắng

63/ Ích ma ên là hình bóng

a/ Tín đồ xác thịt

b/ Tín đồ gian ác

c/ Con cái ma quỉ

d/ Người ngoại đạo

64/ Tổ phụ của dân Ma đi an là

a/ Ích ma ên

b/ Áp ra ham

c/ Ê sau

d/ Ca na an

65/ Ê sau :

a/ Là con rể của Ích ma ên

b/ Là bác  của Giô sép

c / Có 3 vợ

d/ Cả 3 đều đúng

66/ A ga là

a/ Mẹ của Ích ma ên

b/ Con đòi của bà Sa ra

c/ Người Ai cập

d/ Cả 3 đều đúng

67/ Khi Y sác sinh ra thì Ích ma ên được

a/ 13 tuổi

b/ 14 tuổi

c/ 17 tuổi

d/ 15 tuổi

68/ Áp ra ham  chịu cắt bì lúc:

a/ 99 tuổi

b/ 86 tuổi

c/ 100 tuổi

d/ 90 tuổi

69/ Khi Y sác ra đời thì Sa ra được

a/ 89 tuổi

b/ 99 tuổi

c/ 90 tuổi

d/ 91 tuổi

70/ Gia cốp là

a/ Cha của Bên gia min

b/ Chồng của Bi la

c/ Em của Ê đôm

d/ Cả 3 đều đúng

71/ Áp ra ham, Y sac và Gia cốp, Giô sép ; ai là người sống lâu hơn nhất

a/ Áp ra ham

b/ Y sac

c/ Gia cốp

d/ Giô sép

72/ Lời chúc phước cuối cùng của Gia cốp cho 12 con, chi phái nào được phước nhất 

a/ Giô sép

b/ Ép ra im

c/ Giu đa

d/ Bên gia min

73/ Giô sép cai trị xứ Ai cập bao nhiêu năm

a/ 30 năm

b/ 40 năm

c/ 80 năm

d/ 60 năm

74/ Đại gia đình Gia cốp xuống cư ngụ tại Ê díp tô là do

a/ Ý muốn ĐCT

b/ Ý muốn của Giô-sép

c/  Đói kém

d/ Ý muốn Gia cốp

75/ Gia cốp sống ở đất Ai cập được bao nhiêu năm

a/ 30 năm

b/ 40 năm

c/ 17 năm

d/ 27 năm

  76/ Gia đình Gia cốp ở bên Ai cập làm nghề gì?

a/ Trồng trọt

b/ Chăn chiên

c/ Làm gạch

d/ Làm phu tù

77/ Xứ Ca na an là hình bóng:

a/ Vương quốc ĐCT

b/ Hội thánh ĐCT

c/ Chúa Giê-xu

d/ Cả 3 đều đúng

78/ Xứ Ê díp tô là hình bóng:

a/ Thế gian giàu có

b/ Ba by lôn

c/ Đế quốc giàu mạnh

d/ Cả 3 đều đúng

79/ Dân Y sơ ra ên đi qua biển đỏ là hình bóng:

a/ Báp têm bằng nước

b/ Báp têm bằng Thánh Linh

c/ Báp têm bằng lửa

d/ Cả 3 đều đúng

80/ Ngày dân Y sơ ra ên giữ lễ Vượt qua là hình bóng :

a/ Ngày chịu Báp têm

b/ Ngày tin Chúa

c/ Ngày dự tiệc thánh

d/ Ngày Chúa chịu chết

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.