Bài Trắc nghiệm ” VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI”

 

HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI BÌNH TÂN                                             Họ và tên:
Ban Giáo dục

                  TRẮC NGHIỆM
“VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI”

1/ Vương quốc là gì?
a) Nước Đức Chúa Trời
b) Nước Thiên đàng
c) Nước theo chế độ quân chủ
d) Vương quốc mà Chúa Giê-xu là Hoàng đế
2/ Vương quốc ĐCT là:
a/ Một nước theo chế độ nhà vua (quân chủ)
b/ Một nước mà ĐCT làm Vua
c/ Nơi mà mọi người sẽ sống lại và ở đó đời đời
d/ Cả 3 câu đều đúng

3/ Vương quốc của Đức Chúa Trời ở đâu

a) Ở trên trời
b) Ở khắp mọi nơi
c) Ở trong lòng tín đồ
d) Cả 3 đều đúng
4/ Chúa Giê-xu là
a) Vương quốc
b) Quốc Vương
c) Hoàng đế
d) Cả 3 đều đúng
5/ Vương quốc ĐCT
a) Tồn tại trong lòng con người
b) Tồn tại đời đời
c) Cả 2 đều đúng
d) Cả 2 đều sai
6/ Nước Do Thái
a) Là biểu hiện Vương quốc của ĐCT
b) Ap ra ham là người khai sinh
c) Là Vương quốc thầy tế lễ
d) Tất cả đều đúng
7/ Chúa Giê-xu tái lâm ở mặt đất với ai
a) Với mọi thánh đồ
b) Với đạo binh mặc áo trắng bằng vải gai mịn
c) Với ĐCT
d) Tất cả đều đúng
8/ Chúa tái lâm ở không trung
a) Với người con trai đắc thắng
b) Tiếp rước mọi thánh đồ
c) Đoán xét Hội thánh
d) Tất cả đều đúng
9/ Chúa tái lâm khi nào?
a) Sau tiếng kèn chót
b) Cuối 7 năm đại nạn
c) Bát thạnh nộ thứ 7
d) Tất cả đều đúng
10/ Tiệc cưới Chiên Con mang hình bóng là
a) Vua Cha cưới vợ cho con trai
b) Chúa Giê-xu đãi tiệc Hội thánh
c) Các thánh đồ đắc thắng được đồng trị với Chúa Giê-xu
d) Chúa Giê-xu là chàng rể, thánh đồ là cô dâu
11/ Ý nghĩa áo lễ
a) Ai tin Chúa đều được mặc áo lễ
b) Dân Y-sơ-ra-ên đều được mặc áo lễ
c) Tín đồ có đời sống nên thánh, nghĩa hạnh
d) Tất cả đều đúng
12/ Người bị trói chân tay và khóc lóc nghiến răng
a) Dân Do thái
b) Tín đồ bất trung
c) Người không tin Chúa
d) Tất cả đều đúng
13/ Nơi nghiến răng khóc lóc là
a) âm phủ
b) Ngục luyện tội
c) Nơi thánh hoá hồn tín đồ sa bại
d) Tất cả đều đúng
14/ Những kẻ được gọi là
a) Mọi thánh đồ
b) Tin và chịu Báp-têm
c) Những ngưới thuộc về Chúa
d) Tất cả đều đúng
15/ Những kẻ được chọn là
a) Môn đồ
b) Người đắc thắng
c) Người được dự tiệc cưới
d) Tất cả đều đúng
16/ Ý nghĩa của câu chuyện 5 người dại, 5 người khôn
a) Một nửa đắc thắng, một nửa sa bại
b) 5 khôn là người trả giá theo Chúa
c) 5 dại là người không có dầu dự trữ
d) Câu b, c  đúng
17/ Ý nghĩa chàng rể đến
a) Chúa thăm viếng Hội thánh
b) Chúa ban phước cho Hội thánh
c) Chúa Giê-xu tái lâm
d) Chúa phán xét Hội thánh
18/ Số phận của 5 dại
a) Vào nơi khóc lóc, nghiến răng
b) Không được cứu rỗi
c) Không được vào Vương quốc
d) Cả 3 đều đúng

19/ Ta-lâng là
a) Đơn vị tiền tệ
b) Đơn vị đo lường
c) Những ân tứ Chúa ban
d) Tất cả đều đúng
20/ Ngày giờ Chúa tính sổ các đầy tớ
a) Khi Chúa tái lâm trên đất
b) Chúa tái lâm trên không trung
c) Trong 1000 năm bình an
d) Tất cả đều đúng
21/ Thái độ người 1 ta-lâng đem giấu
a) Lẻo mép, ranh mảnh
b) Biếng nhác, lý sự
c) Biết ý muốn Chúa
d) Tất cả đều đúng
22/ Chúa Giê-xu đã đánh thắng trận chiến Ha-ma-ghê-đôn bằng
a) Lời phán của Ngài
b) Ngài khiến thịt mục, mắt đục, tự huỷ hoại
c) Ngài dùng gươm bén để đánh
d) Lửa thiêu đốt chúng
23/ Trước khi Chúa thiết lập 1000 năm bình an
a) Quăng Satan vào hoả ngục đời đời
b) Phán xét dân ngoại còn sống sót
c) Ném An-ti Christ và tiên tri giả vào âm phủ
d) Tất cả đều đúng
24/ Dân còn sống sót khi Chúa tái lâm là
a) Người chưa tin Chúa
b) Tín đồ chưa được tái sinh
c) Hội thánh bị bỏ lại
d) Câu a,b đúng
25/ Những người ở bên hữu
a) Tín đồ đắc thắng
b) Người đã tin và yêu Chúa
c) Người ngoại có công với con cái Chúa
d) Tất cả sai
26/ Những người bên tả
a) Tín đồ sa bại
b) Sa tan, ma quỉ
c) Người ngoại gian ác
d) Tất cả đều đúng
27/ Phần thưởng người bên hữu
a) Được làm con Đức Chúa Trời
b) Được làm nhân loại mới
c) Được Chúa chọn lựa , ban phước
d) Tất cả đều đúng
28/ Nước 1000 năm ở đâu
a) Ở trong lòng tín đồ
b) Ở không trung
c) Ở trên đất nầy
d) Tất cả đều đúng
29/ Thế nào là Vương quốc 1000 năm bình an
a) Không có chiến tranh
b) Không còn tội lỗi
c) Người và muôn thú sống chung
d) Tất cả đều đúng
30/ Dân Do thái còn sót lại sẽ là
a) Thầy tế lễ cho nhân loại mới
b) Dạy Kinh thánh cho nhân loại mới
c) Họ dâng của lễ như thời cựu ước
d) A,b đều đúng
31/ Trời mới, đất mới
a) Không cần đến ánh sáng mặt trời, mặt trăng .
b/ Hoa cỏ ,cây cối chung với gai tật lê
b) A, b đều sai
d/ A, b đều đúng
32/ Đặc tính của thành Giê-ru-sa-lem mới
a) Chói sáng như bửu thạch, bích ngọc.
b) Tường cao lớn bằng đá quý
c) Khối vuông gồm 12 cửa – là 12 đại sứ đồ
d) Tất cả đều đúng
33/ Kiến trúc thành thánh Giê-ru-sa-lem mới
a) Bằng bích ngọc như thuỷ tinh
b) Bằng vàng ròng
c) Mỗi chiều dài 2.400 km
d) Tất cả đều đúng.
34/ Người Lãnh đạo Vương quốc Trời mới, đất mới.
a) Chúa Giê-xu
b) Chúa Cha
c) Thánh đồ đắc thắng thời cựu ước , tân ước
d) Hội thánh
35/ Không gian, thời gian trong trời mới đất mới
a) Thời gian bị triệt tiêu
b) Không gian không còn phân định
c) Không còn mặt trời ,mặt trăng
d) Tất cả đều đúng
36/ Thiên đàng là:
a/ Nơi con cái Chúa sẽ về
b/ Nơi thờ phượng trên trời.
c/ Nơi cực lạc, sung sướng
d/ Cả 3 đều sai
37/ Pa ra dise là :
a /Nơi các hồn người chết sẽ ở đó
b/ Nơi phán xét con cái Chúa sau khi Chúa tái lâm
c/ Nơi các con cái Chúa được biến hóa thân thể chờ Chúa tái lâm
d/ Cả 3 đều sai
38/ Trong thời tân ước, Vương quốc Thầy tế lễ là:
a/ Nước Y-sơ-ra-ên
b/ Hội thánh Chúa
c/ Giai cấp A-rôn
d/ cả 3 đều đúng
39/ Vương quốc các tầng trời là:
a/ Vương quốc bao gồm cả vũ trụ nầy
b/ Vương quốc của Chúa Giê-xu làm Vua
c/ Hội thánh Chúa
d/ Vương quốc trong 1000 năm bình an
40/ Vương quốc thuộc linh là:
a/ Bao gồm các người thuộc linh như: sứ đồ, tiên tri, mục sư, giáo sư …
b/ Bao gồm những người tin Chúa Giê-xu
c/ Hội thánh Chúa
d/ Cả 3 đều đúng
41/ Vương quốc 1000 năm bình an xảy ra:
a/ Trên mặt đất nầy và sau khi Sa tan đã bị giết
b/ Khi Chúa Giê-xu tái lâm xuống thế gian và phán xét con cái Chúa
c/Khi Chúa Giê-xu tái lâm, phán xét nhân loại mới và cai trị họ
d/ Cả 3 đều đúng
42/ Biểu hiện Vương quốc Chúa là:
a/ Nước Y-sơ-ra-ên, Hội thánh tân ước
b/ Vương quốc 1000 năm bình an, cõi đời đời
c/ Câu a, b đều đúng
d/ Câu a, b đều sai
43 /Điều kiện nào để được vào VQ Đức Chúa Trời:
a/ Aên năn tội, tin Chúa Giê-xu
b/ Phải được nên thánh
c/ Phải hầu việc Chúa
d/ Không được phạm tội
44 / Điều kiện nào để được phần thưởng Chúa ban sau khi phán xét
a/ Phải được nên thánh
b/ Phải hầu việc Chúa
c/ Phải làm lợi ta lâng Chúa ban
d/ Cả 3 đều đúng
45/ Chúa Giê-xu phán xét Hội thánh Chúa ở:
a/ Trên không trung
b/ Nước Do thái
c/ Ở trũng Giô-sa-phát
d/ Ở Giê-ru-sa-lem
46/ 5 người nữ khôn ngoan có dầu trong bình:
a/ Có Thánh Linh trong tâm linh
b/ Có Thánh Linh trong tâm hồn
c/ Có nhiều công tác cho Chúa
d/ Có nhiều ân tứ thuộc linh
47/ 5 người nữ dại là:
a/ Người không tin Chúa
b/ Người không có Thánh Linh
c/ Người có tin Chúa nhưng không chịu biến đổi nên thánh
d/ Cả 3 đều đúng
48/ Nơi khóc lóc nghiến răng dành cho ai
a/ Con cái Chúa bất trung
b/ Con cái Chúa có 1 ta lâng
c/ Người ngoại gian ác
d/ Câu a, c đúng
49/ Hồ lửa dành cho ai
a/ Mọi người không tin Chúa
b/ Đầy tớ Chúa bất trung
c/ Người ngoại gian ác
d/ Cả 3 câu đều đúng
50/ Nhân loại mới là:
a/ Người ngoại có lương tâm tốt
b/ Người giúp đỡ các con cái Chúa lúc bị bắt bớ, hoạn nạn
c/ Các trẻ em chết non
d/ cả 3 đều đúng

 

 

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.