TRẮC NGHIỆM ” NỀN TẢNG LẼ THẬT” Bài 1 – bài 5

Bài1: ĐỨC CHÚA TRỜI

TRC NGHIM

1/ Đức Chúa Trời là ai?

a-     Là Thượng đế

b-    Là Ngọc hòang

c-     Là vị Giáo chủ

d-    Cả 3 đều đúng

2/ Đức Chúa Trời là Đấng

a-Vua muôn vua, Chúa muôn chúa

b-Tạo dựng loài người và Satan

c-Là con của Đức Mẹ Mari

d-Chịu chết đền tội cho nhân loại

3/ Chúa Giê xu là ai?

a-Là Đức Chúa Trời 3 Ngôi

b-Là Chúa Cứu thế

c-Người sinh sau ông Phật

d-Cả 3 câu đều đúng

4/ Đức Chúa Trời là

a-Đức Chúa Cha

b-Đức Chúa Con

c-Đức Thánh Linh

d-Cả 3 câu đều đúng

5/ Đức Chúa Trời là

a-Thần Linh, mắt thường không thấy được

b-Ở trên, ở giữa, ở trong mọi người

c-Tể trị khắp mọi nơi , mọi loài

d-Câu a, c đúng

e-Câu a,b,c đúng

6/ Chúa Giê xu có từ bao giờ?

a-     Từ đầu tiên đến cuối cùng

b-    Cách đây 2014 năm

c-     Không biết được

d-    Từ khi bà Ma ri sanh Chúa ra

7/ Làm sao nhận biết có Đức Chúa Trời

a-     Qua sách vở

b-    Qua giấc chiêm bao

c-     Qua Kinh thnh

d-    Cả 3 đều đúng

8/ Chúa Giê xu là

a-     Con Đức Chúa Trời

b-    Đức Chúa Trời

c-     Là Đấng dựng nên vũ trụ muôn loài

d-    Cả 3 câu a,b,c đều đúng

e-     Câu a, c đúng

9/ Đức Thánh Linh có từ bao giờ

a-     Từ ngày lễ Ngũ tuần

b-    Từ khi Chúa phục sinh

c-     Từ khi Chúa thăng thiên

d-    Từ lúc khởi thuỷ

10/ Muôn vật được tạo dựng nên bởi

a-     Đức Chúa Cha

b-    Đức Chúa Con

c-     Đức Thánh Linh

d-    Cả 3 đều đúng

11/ Đức Chúa Trời cũng giống như các giáo chủ khác ở điểm

a-     Đều là Đấng sáng lập ra 1 tôn giáo

b-    Đều là Đấng nhân lành

c-     Đều là Đấng sống mãi

d-    Cả 3 đều sai

12/ Đức Chúa Trời khác với các giáo chủ khác là

a-     Chúa là Đấng Sáng tạo

b-    Chúa mới có quyền tha tội

c-     Chúa đắc thắng Satan

d-    Cả 3 đều đúng

13/ Bổn tính của Đức Chúa Trời là

a-     Yêu thương, thánh khiết

b-    Công bình, quyền năng

c-     Đấng cứu chuộc

d-    Cả 3 đều đúng

e-     Câu a, b đúng

14/ Tại sao tôi chỉ tin Đức Chúa Trời mà không tin các thần khác

a-     Vì Chúa chữa bệnh cho tôi

b-    Vì Chúa nhậm lời cầu nguyện của tôi

c-     Vì Chúa ban phước cho tôi nhiều

d-    Vì chỉ có Chúa mới tha thứ tội cho tôi và cứu linh hồn tôi khỏi hư mất

15/ Tại sao tôi phải tin Chúa

a-     Để được bình an

b-    Để được giàu có

c-     Để được chữa lành

d-    Để được sự sống đời đời

16/ Khi ĐCT báo ác cho kẻ làm ác, báo thiện cho kẻ làm thiện , đó là Ngài thể hiện bổn tính gì?

a-     Quyền năng

b-    Yêu thương

c-     Công bình

d-    Thánh khiết

17/ Khi ĐCT chữa lành cho một người bệnh nan y, đó là Ngài thể hiện bổn tính gì?

a-     Nhân từ

b-    Quyền năng

c-     Yêu thương

d-    Công bình

18/ Khi ĐCT cáo trách một người về tội lỗi khiến họ ăn năn, đó là Ngài thể hiện bổn tính

a-     Quyền năng

b-    Thánh khiết

c-     Yêu thương

d-    Công bình

19/ Đức Chúa Trời đang ở đâu?

a-     Ở trên trời

b-    Ở dưới đất

c-     Ở mọi nơi

d-    Cả 3 đều đúng

20/ Đức Chúa Trời mong muốn điều gì nhất trên nhân loại

a-     Sống nhân đức, hoà bình

b-    Mọi người hạnh phúc

c-     Được giàu có, thịnh vượng

d-    Tin Chúa và thờ phượng Ngài

 

 Bài 2:  TỪ BỎ NẾP SỐNG CŨ

TRC NGHIM

1/ Con người cũ là con người

a)     Sống trong tội lỗi

b)    Thờ tà thần

c)     Có các thói quen xấu

d)    Cả 3 đều đúng

2/ Khi tin Chúa chúng ta cần phải bỏ

a)     Các tà thần

b)    Cha mẹ

c)     Nhà cửa ruộng đất

d)    Cả 3 đều đúng

3/ Đã là con cái Chúa thì phải

a/Thờ cha mẹ

b/Thờ ông bà

c/Thờ Đức Chúa Trời

d/Cả 3 đều đúng

4/ Hình tượng nào chúng ta cần phải dẹp bỏ

a)     Hình tượng Chúa Giê-xu

b)    Hình tượng các thánh

c)     Hình tượng Mari

d)    Cả 3 đều đúng

5/ Tà thần là ai?

a/ Sa tan , ma quỷ

b/ Linh hồn người chết

c/ Các hình tượng

d/ Cả 3 đều đúng

6/ Vì sao con cái Chúa không được thờ tà thần

a)     Vì nó là Sa tan, ma quỷ – là kẻ chống nghịch Chúa

b)    Vì nó không có quyền năng

c)     Vì nó không có thật

d)    Cả 3 đều đúng

7/ Từ bỏ tà thần là

a/ Không quỳ lạy nó

b/ Không coi bói

c/ Không ăn đồ cúng

d/ Cả 3 đều đúng

8/ Tại sao chúng ta không nên ăn đồ cúng

a)     Nguội lạnh gớm ghiếc

b)    Thông đồng với các quỷ

c)     Dơ bẩn mất vệ sinh

d)    Cả 3 đều đúng

9/ Biểu hiện con người cũ là

a)     Còn nhiều tội lỗi vấn vương

b)    Mặt mày xấu xí

c)     Không thông minh

d)    Cả 3 đều đúng

10/ Hình tượng nào chúng ta được phép thờ lạy

a)     Hình cha mẹ

b)    Hình ông bà

c)     Hình Chúa Giê-xu

d)    Cả 3 đều sai

11/ Nghề nghiệp nào Chúa cấm

a)     Nghề mổ lợn

b)    Nghề tạc tượng và bán hình tượng

c)     Nghề ca sĩ

d)    Cả 3 đều đúng

12/ Nghề nào được phép làm

a)     Nghề bán nhang đèn

b)    Nghề coi bói

c)     Nghề mổ bò

d)    Cả 3 đều sai

13/ Con người mới là con người

a)     Được đổi mới giống Chúa

b)    Có đạo đức thiên nhiên tốt

c)     Có nếp sống văn hoá cao

d)    Có tình yêu thương

14/ Khi mới tin Chúa chúng ta được xưng là

a)     Người công bình

b)     Thánh đồ

c)     Thiên tử

d)    Cả 3 đều đúng

15/ Biểu hiện của con người được đổi mới

a)     Giàu có

b)    Hết bệnh

c)     Nhận thức mình là tội nhân xấu xa , ăn năn và từ bỏ nó

d)    Biết nhiều Kinh thánh

16/ Một người được từ bỏ những sự nghiện ngập: rượu, thuốc, hêroin, cờ bạc….. là nhờ

a)     Sự nỗ lực bản thân

b)    Quyền năng Chúa

c)     Lời Chúa

d)    Cả 3 đều đúng

17/ Khi đã tin Chúa, các con cái Chúa đều đã

a)     Có nếp sống mới lẫn nếp sống cũ

b)    Chưa biết được.

c)     Hoàn toàn đổi mới

d)    Cả 3 đều sai

18/ Các việc làm không có ảnh hưởng đến quyền lực Sa tan là

a)     Tà dâm

b)    Coi bói

c)     Cờ bạc

d)    Cả 3 đều sai

19/ Khi chưa tin Chúa, chúng ta phục dưới quyền của ai?

a)     Đức Chúa Trời

b)    Cha mẹ

c)     Chính quyền

d)    Sa tan , ma quỉ

20/ Làm thế nào để chúng ta mau thoát lốt người cũ

a)     Nhờ cậy Chúa Giê-xu

b)    Không thờ tà thần

c)     Không dung túng tội lỗi

d)    Không sợ Sa tan, ma quỉ

 

Bài 3: NẾP SỐNG MỚI TRONG CHÚA GIÊ-XU

 

TRC NGHIM

 1/ Nếp sống mới trong Chúa Giê-xu Christ là

a)     Có Chúa Giê-xu làm chủ

b)    Có đời sống đạo đức tốt

c)     Đi nhóm trung tín

d)    Cả 3 đều đúng

2/ Yếu tố nào giúp ta mau có nếp sống mới

a)     Cầu nguyện, đọc Kinh thánh

b)    Nhóm lại, ngợi khen

c)     Dâng hiến, cầu nguyện

d)    Dâng hiến, ngợi khen

3/ Cơ Đốc nhân cần phải xa lánh

a/Thế gian

b/ Bạn bè

c/ Cha mẹ

d/ Cả 3 đều sai

4/ Tại sao chúng ta phải siêng năng nhóm lại? Vì:

a/ Mạng lệnh Chúa

b/ Để được học tập lời Chúa

c/ Để được thông công, gây dựng trong các chi thể

d/ Cả 3 đều đúng

5/ Tại sao chúng ta không nên hát nhạc đời? Vì:

a)     Nhạc không hay

b)    Lời không hay

c)     Không tôn vinh Đức Chúa Trời

d)    Cả 3 đều đúng

6/ Muốn giàu có , thịnh vượng chúng ta cần

a)     Làm việc thiện

b)    Cầu nguyện xin Chúa được giàu có

c)     Siêng năng làm việc

d)    Dâng hiến và sống đẹp lòng Chúa

7/ Muốn được giải quyết nan đề chúng ta cần phải

a/ Ngợi khen

b/ Cầu nguyện

c/ Đọc Kinh thánh

d/ Nhóm lại

8/ Muốn được giải phóng tâm hồn, có quyền năng đắc thắng Sa tan, chúng ta phải

a/ Có đời sống mới

b/ Cầu nguyện,hát ngợi khen tôn vinh Chúa

c/ Dâng hiến

d/ Đọc Kinh thánh

9/ Muốn được Thánh Linh dẫn dắt, được khôn ngoan chúng ta phải

a)     Đọc Kinh thánh

b)    Cầu nguyện

c)     Nhờ cậy Thánh Linh

d)    Cả 3 đều đúng

 

10/ Khi đã tin Chúa, ai làm chủ chúng ta

a/  Cha mẹ

a)     Chúa

b)    Chồng

c)     Cả 3 đều đúng

 

Bài 4:  CẦU NGUYỆN

TRẮC NGHIỆM

1/ Cầu nguyện là:

 

a/ Thưa chuyện cùng Chúa

 

b/ Tâm sự cùng Chúa

c/ Thông công ( tương giao) với Chúa

 

d/ Cả 3 đều đúng

 

2/ Tại sao chúng ta phải cầu nguyện

 

a/ Thể hiện lòng yêu mến Chúa

 

b/ Để giải quyết  nan đề cho chúng ta

 

c/ Để đắc thắng cám dỗ, yếu đuối

 

d/ Cả 3 đều đúng

 

3/ Trước một vấn đề nan giải, chúng ta cần phải làm gì?

 

a)     Đành bó tay, bất lực

 

b)    Nhờ người khác giúp đỡ

 

c)     Cầu nguyện hết lòng nhờ cậy Chúa

 

d)    Chấp nhận hoàn cảnh

 

4/ Trước khi quyết định một việc gì (chọn nghề, chọn người yêu, mua nhà, mua xe…..)  ta phải làm gì để có kết quả tốt

 

a)     Suy nghĩ cho thật kỹ

 

b)    Nhờ cha mẹ quyết định giùm

 

c)     Nhờ Mục sư quyết định giùm

 

d)    Cầu nguyện hỏi Chúa

 

5/ Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa điều gì?

 

a)     Cảm tạ , tôn vinh Chúa

 

b)    Cầu xin về thuộc linh và thuộc thể cho chính mình

 

c)     Cầu thay cho mọi người

 

d)    Tuỳ theo từng hoàn cảnh, nhu cầu

 

6/ Thái độ cầu nguyện đẹp lòng Chúa là

 

a)     Thành thật, tin cậy Chúa hết lòng, bền đỗ cầu nguyện

 

b)    Quỳ gối, khoanh tay cung kính

 

c)     An năn, xưng tội

 

d)    Kiêng ăn

 

7/ Yếu tố cản trở lớn khiến Chúa không nhậm lời cầu nguyện của chúng ta là

 

a)     Chưa có đức tin nhiều

 

b)    Chưa bền đỗ

 

c)     Chứa chấp nhiều tội lỗi, ô uế

 

d)    Điều cầu xin chưa đúng ý muốn Chúa

 

8/ Yếu tố quyết định hàng đầu trong sự thành công của chúng ta là

 

a)     Sự siêng năng

 

b)    Cầu nguyện, tin cậy Chúa dẫn dắt

 

c)     Tài năng

 

d)    Sự khôn ngoan

 

9/ Khi có một nan đề chưa được Chúa trả lời chúng ta cần phải

 

a)     Kiên trì cầu nguyện cho đến khi nào Chúa trả lời mới thôi

 

b)    Tra xét tội lỗi

 

c)     Kiêng ăn cầu nguyện

 

d)    Cả 3 đều đúng

 

10/ Điều gì khiến chúng ta khó đến với Chúa để cầu nguyện ngọt ngào

 

a)     Bận rộn

 

b)    Mệt mỏi trong xác thịt

 

c)     Lòng yêu thế gian, thích tư dục, chứa chấp tội lỗi

 

d)    Mới tin Chúa

 

  

 

Bài 5: KINH THÁNH

 

TRC NGHIM

 

1/ Kinh thánh

 

a/ Tòan bộ là lời Đức Chúa Trời

 

b/ Là lời được Đức Chúa Trời soi dẫn cho các tôi tớ Chúa viết ra

 

c/ Là lời của các tiên tri viết ra

 

d/ Cả 3 đều đúng

 

2/ Đặc tính của Kinh thánh là:

 

a/ Có sống, có quyền năng

 

b/ Được phổ biến tự do trong các  thời đại

 

c/ Có 1 số điều tiên tri được ứng nghiệm

 

d/ Cả 3 đều đúng

 

3/ Động cơ đúng đắn khi con cái Chúa đọc Kinh thánh là

 

a/ Sợ Chúa phạt

 

b/ Để được may mắn và được phước

 

c/ Để hiểu luật pháp Đ C T

 

d/ Để yêu Chúa và vâng phục Ngài

 

4/ Tại sao 1 số con cái Chúa không thích đọc Kinh thánh

 

a/ Vì lời Chúa quá khó hiểu

 

b/ Không có thì giờ

 

c/ Không hết lòng yêu Chúa

 

c// Lười biếng

 

5/ Kinh thánh có ích cho chúng ta thế nào?

 

a/ Dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị

 

b/ An ủi, khích lệ

 

c/ Được khôn ngoan

 

d/ Tất cả đều đúng

 

6/Tác giả của cựu ước là

 

a/ Môi se

 

b/ Đ C T

 

c/ Các tiên tri

 

d/ Cả 3 đều đúng

 

7/ Tác giả của Tân ước là

 

a/ Phao-lô, Phierơ

 

b/ Các sứ đồ

 

c/ Đ C T

 

d/ Cả 3 đều đúng

 

8/ Nội dung chính của Kinh thánh

 

a/ Nói về tội lỗi của lòai người

 

b/ Chương trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu

 

c/ Lòng yêu thương, nhân từ của ĐCT

 

d/ Sự công bình, thánh khiết của ĐCT

 

9/ Tòan bộ Kinh thánh có

 

a/ 39 sách tân ước,27 sách cựu ước

 

b/ 39 sách cựu ước,, 66 sách tân ước

 

c/ 66 sách cựu ước, 27 sách tân ước

 

d/ 39 sách cựu ước, 27 sách tân ước

 

10/ Làm thế nào để hiểu Kinh thánh và làm theo lời Ngài

 

a/ Phải có trình độ văn hóa cao

 

b/ Được học Thần học

 

c/ Phải có lòng yêu Chúa và nhờ cậy Thánh Linh

 

d/ Phải có đức tin mạnh mẽ và cầu nguyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.