CHIẾN LƯỢC CHỐNG LẠI LINH GIÊ-SA-BÊN

CHIẾN LƯỢC CHỐNG LẠI LINH CỦA GIÊ-SA-BÊN

Bạn không thể đánh bại kẻ thù chỉ đơn giản bằng sự cầu nguyện. Để lật đổ vương quốc của Sa-tan, chúng ta phải được biến hóa trở nên ảnh tượng giống như Đấng Christ.

Cuộc Chiến Của Chúng Ta Chống Lại Giê-sa-bên

Hội thánh thành công trong cuộc chiến chống lại Giê-sa-bên sẽ là một hội thánh hưởng được “ngôi sao mai” sáng chói, vốn là một sự vinh hiển bên ngoài thấy được, một biểu tượng ẩn giấu về sự thánh khiết ở bên trong. Đó sẽ là một hội thánh thi hành “uy quyền trên các nước” chỉ vì hội thánh đó đã chiến thắng được linh của Giê-sa-bên vốn tìm mọi cách để tước mất uy quyền của các tôi tớ Đức Chúa Trời. Đó sẽ là một hội thánh mà trong đó ân tứ chữa lành là một phần thiết thân quan trọng trong sự phục vụ toàn thân thể của họ (Khải huyền 2:26-28).

Có những phần thưởng lớn ban cho người đắc thắng trận chiến chống lại Giê-sa-bên. Mặc dù mỗi cuộc chiến thắng đều bắt đầu bằng sự cầu nguyện, những phần thưởng của Đức Chúa Trời sẽ không đạt được chỉ qua sự cầu thay. Như chúng ta đã nói, sự chiến thắng bắt đầu với danh Chúa Jesus trên môi miệng của chúng ta. Nhưng sự chiến thắng đó vẫn chưa hoàn thành cho đến khi bản tánh của Chúa Jesus ở trong lòng của chúng ta.

Vì vậy, để đối phó với cuộc chiến của chúng ta chống lại Giê-sa-bên, chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh phơi bày ra việc chúng ta dung dưỡng và có cảm tình với đường lối nó ở tại đâu. Chúng ta không thể thành công trong cuộc chiến ở trên trời nếu chúng ta không chiến thắng ở bãi chiến trường của tâm trí chúng ta. Chỉ có một lãnh vực duy nhất của sự chiến thắng cuối cùng chống lại kẻ thù: đó là sự trở nên giống như Đấng Christ.

Chúa Jesus là Đấng “…dò biết lòng dạ loài người” (Khải huyền 2:23). Sự chiến thắng trên mọi trận chiến của chúng ta bắt đầu tại đây, trong “tấm lòng và tâm trí” của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không thể dung dưỡng lối suy nghĩ theo Giê-sa-bên trong bất cứ lãnh vực nào. Quan niệm của chúng ta về hội thánh phải mở rộng vượt qua những kiến trúc nhà thờ để đến với một lối sống mà chúng ta thực hành ở khắp mọi nơi. Vì chúng ta là hội thánh, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta vẫn ở trong hội thánh khi chúng ta đang ở nhà. Khi chúng ta mở tivi xem một chương trình bất khiết, là chúng ta đang ở trong hội thánh, dung dưỡng linh của Giê-sa-bên.

Nếu một người chồng đang sợ người vợ có ý chí mạnh mẽ hoặc không thể làm đầu trong gia đình, thì người đó mặc dù không phải trong nhà thờ, vẫn như đang ở trong hội thánh dung dưỡng Giê-sa-bên. Thời gian của chúng ta dành cho sự thờ phượng là cần thiết, nhưng đó là một phần rất nhỏ trong đời sống hội thánh liên tục của chúng ta. Chính là trong những việc quen thuộc của đời sống hằng ngày là nơi mà những đồn lũy của Giê-sa-bên phải được đương đầu và tiêu diệt.

Có một A-háp để dung dưỡng Giê-sa-bên

Có một linh làm việc với Giê-sa-bên. Hiệu quả của linh này là nó làm tràn ngập sự yếu đuối và sự sợ hãi vào linh hồn một người. Tên của nó là A-háp, bản tánh của nó là “người ban uy quyền cho Giê-sa-bên”.

Linh A-háp chiếm lĩnh những khu vực dung dưỡng trong tâm trí một người. Người đó hầu như cảm thấy tê mê (bất lực) trong cuộc đấu tranh chống lại Giê-sa-bên. Để chiến thắng Giê-sa-bên, người đó phải chiến thắng bản tánh của A-háp.

Một người cưới một bà vợ ưa cai trị tất sẽ tỏ ra một trong hai thái độ đáp ứng: hoặc ông sợ hãi những mối quan hệ khác trong đời sống mình, hoặc ông có khuynh hướng ghét đàn bà nói chung. Nếu ông là chủ nhân, ông sẽ quá khắt khe, ưa kiềm chế đối với phái nữ, nhanh chóng đặt họ vào đúng vị trí của họ. Đây là sự biểu lộ về việc ông ghét tức đối với vợ ông.

Thực chất của A-háp là một danh hiệu, “làm chồng”, và là một địa vị, “làm đầu”, nhưng ông ta không có thực quyền. Khi A-háp làm vua, Giê-sa-bên đã cai trị. Người không thể cai trị nhà mình trong uy quyền kỉnh kiền, bảo vệ sẽ không thể thực hành uy quyền thuộc linh của mình ở bất cứ nơi đâu. Một người như thế cần phải ăn năn sự sợ hãi của mình và kiên quyết, với sự nhu mì, lập lại trật tự gia đình mình.

Nhưng chúng ta hãy làm sáng tỏ thêm về uy quyền. Uy quyền chỉ là trách nhiệm được ủy quyền. Sự nhấn mạnh không phải ở chỗ làm ông chủ, nhưng là ở chỗ chịu trách nhiệm. Cơ cấu hạ tầng mà trên đó uy quyền thiên thượng xuất phát là tình yêu thiên thượng. Người làm đầu trong gia đình chỉ là người nhận lấy trách nhiệm yêu thương cho tình trạng gia đình của mình. Không một người đàn ông nào có bình an trong gia đình mình nếu người đó quan niệm về uy quyền chỉ là thống trị vợ mình. Đức Chúa Trời muốn cả hai đều cùng nhau quyết định, mỗi người rút tỉa sự khôn ngoan của người khác, cùng vui hưởng với nhau trong sự cởi mở và thông công yêu thương nhau trong tình bạn đời. Giải pháp của Đức Chúa Trời để đối phó với Giê-sa-bên không phải là thay thế hình thức áp bức (của Giê-sa-bên) này để lấy một hình thức áp bức khác (của người đàn ông). Mục đích của chúng ta là thay thế quan điểm của Giê-sa-bên về sự an ninh bằng sự an ninh mà người đàn bà nhận được khi nàng được chồng mình yêu thương trìu mến. Như thế, người chồng chiến thắng được cuộc chiến tranh chống lại Giê-sa-bên bằng cách trở nên giống như Đấng Christ.

Người vợ chiến thắng sự cao ngạo của Giê-sa-bên bằng cách tìm kiếm sự nhu mì của Đấng Christ. Bà phải theo đuổi một “tâm thần dịu dàng yên lặng” (I Phierơ 2:23 – 3:2) vốn là bản tánh giống như Đấng Christ. Người vợ phải nhìn thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong trật tự thiêng liêng của gia đình và tôn kính chồng như đầu mình. Nếu là người nữ độc thân, nàng phải đầu phục trật tự Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh mình như đầu phục Chúa. Sự khiêm nhường và yên lặng phục vụ những người khác là một dấu hiệu của sự hủy diệt đối với bản tánh của Giê-sa-bên (Phi-líp 1:28).

Người phụ nữ chiến thắng phương diện tình dục của Giê-sa-bên bằng cách từ bỏ những sự quyến rũ nữ phái làm duyên làm dáng, vốn là “giả dối” (Châm ngôn 31:30a), cũng như “những lời êm dịu quyến dụ, dua nịnh” (Châm ngôn 7:21) của mình. Nàng phải từ chối ánh mắt lả lơi đưa tình và giọng nói êm ru quyến rũ. Nếu nàng đã có chồng thì sắc đẹp của nàng phải dành cho chồng. Nếu nàng còn sống độc thân, nàng nên trang sức con người bề trong của mình bằng những phẩm chất thuộc linh của trái Thánh Linh, biết rằng nếu nàng thỏa hiệp những tiêu chuẩn của nàng với Đức Chúa Trời thì chắc chắn nàng sẽ tìm được một người nam sẽ thỏa hiệp những tiêu chuẩn của người đó với nàng. Người đàn ông thực sự Đức Chúa Trời dành cho nàng là một người kính sợ Chúa đang tìm kiếm một người đàn bà đức hạnh. Sự chiến thắng của nàng bắt đầu bằng sự cầu nguyện, nhưng sự chiến thắng đó được hoàn thành bằng sự biến đổi đời sống của nàng.

Điều chúng ta trở thành trong Đấng Christ như là dân sự Ngài phải hoàn toàn đối nghịch với linh của Giê-sa-bên. Nàng phản loạn phải không? Chúng ta phải phục tùng. Nàng kiêu căng cao ngạo chăng? Chúng ta phải nhu mì và có tấm lòng hạ thấp. Nàng là một tà ma ưa cai quản? Chúng ta phải mềm mại và sẵn sàng đầu phục. Giê-sa-bên đang phóng ra các tà thuật và sự gian dâm, sợ hãi và sự ngã lòng chăng? Chúng ta phải sống một đời sống được đóng đinh trong sự thánh khiết của Đấng Christ, đầy dẫy tình yêu thương và đức tin cho khải tượng của chúng ta. Lại nữa, chính hình ảnh Đấng Christ trở thành trong chúng ta thiết lập nên sự chiến thắng của chúng ta chống lại linh của Giê-sa-bên.

Hợp Đồng Tác Chiến Chống Lại Các Quyền Lực Của Sa-tan

“Mọi người…đồng một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời” (Công vụ 4:24).

Cũng quan trọng như việc chiến thắng trận chiến chống lại Sa-tan ở trong gia đình, chúng ta cũng phải cùng nhau tham gia trong sự cầu nguyện tập thể và hợp đồng tác chiến. Cầu nguyện tập thể là sự hợp nhất cầu thay của hội thánh chống lại các quyền lực của sự tối tăm. Hình thức tranh chiến này có thể được hoàn thành với các sự biểu lộ khác nhau đa dạng và với rất ít yêu cầu. Tuy nhiên, những yêu cầu sau đây là tối cần cho sự chiến thắng trận chiến.

1. Sự Thờ Phượng Phải Là Thành Phần Của Trận Chiến.

Sự thờ phượng và sự ngợi khen đa dạng phải hợp nhất vào cuộc chiến đấu. Trong khi chiến đấu, các cá nhân khác nhau sẽ tự phát hướng dẫn những bài hát thích hợp. Hãy chăm chú nhìn xem Chúa Jesus và giữ vững tinh thần cảm tạ.

2. Sự Cầu Thay Phải Được Đức Thánh Linh Hướng Dẫn.

Điều này còn cao hơn cả “sự cầu nguyện trong tiếng lạ” nữa. Nó đòi hỏi chúng ta học biết cách lắng nghe. Thông thường, sự cầu nguyện tập thể rõ ràng bị ngăn trở bởi một vài người ưa thống trị cả nhóm bằng “những thứ tiếng” ồn ào, vô cảm. Khi bạn cầu nguyện tập thể, có một nguồn suối chung mà từ đó những người cầu nguyện phải múc. Nó còn đòi hỏi chúng ta phải hưởng ứng sự thay đổi tinh vi của Đức Thánh Linh, khi Ngài hướng dẫn cả nhóm bước vào sự đồng lòng sáng tạo. Là những cá nhân, chúng ta cần giữ cho lời cầu nguyện của chúng ta ngắn gọn (2 đến 5 phút), chúng ta trình lên Chúa mỗi lần một nhu cầu để cửa mở cho những người khác trong sự cầu nguyện đồng lòng.

3. Phải Tìm Cách Duy Trì Liên Tục Thì Giờ Cầu Nguyện Đều Đặn Đúng Theo Thời Khóa Biểu.

Điều này có vẻ như chúng ta đang tìm cách điều khiển Đức Thánh Linh, nhưng thời biểu càng được biết trước sẽ giúp nhiều người càng tham dự hơn. Tuy nhiên, hãy mở cửa cho những mùa vụ đặc biệt khi Chúa truyền lịnh cần có thêm sự cầu thay.

4. Đừng Trở Nên Tự Phụ.

Thực ra, nếu có ai hay dùng đến việc gọi tên tà ma “thách đấu với nó”, v.v… ta hãy chỉ dạy là người đó đã mất trật tự rồi. Trong sự cầu nguyện, hãy sử dụng lời Chúa, Thánh Linh và danh Chúa Jesus, còn bất cứ điều gì khác hơn đều là có tánh xác thịt.

5. Hãy Giữ Tối Thiểu Tất Cả Các Cuộc Nói Chuyện Riêng.

Hãy tránh tất cả ngoại trừ cuộc nói chuyện tối cần sau giờ cầu nguyện.

6. Những Người Tham Dự Trong Trận Chiến Phải Được Huấn Luyện Và Phải Được Cấp Lãnh Đạo Hội Thánh Chấp Thuận.

Mỗi hội thánh phải có một “đội xung kích tham chiến” cũng như một “đội hậu cần hỗ trợ” luôn cầu nguyện cho những người đang tham chiến ở ngoài trận tiền. Đội hậu cần ở hậu phương phải gồm những người được huấn luyện hoặc những người cảm thấy chỉ được kêu gọi để cầu nguyện.

FRANCIC  FRANGIPANE ( Trích từ ” Ba Chiến Trường Thuộc Linh ” )

 

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.