QUYỀN VÀ NHÂN QUYỀN

QUYỀN VÀ NHÂN QUYỀN   Một trong những vấn đề nhức nhối của cả nhân loại ngày nay là hai chữ“ Nhân quyền hay là quyền con người”. Mặc dù bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã được hội đồng Liên hiệp quốc thông qua năm 1948 với 30 điều thật hoàn chỉnh. Nhưng […]

Read More

Đôi Dòng Về Nick

Ngược dòng 15 năm trước, khi phong trào Ngũ Tuần trào dâng trong các Hội thánh tư gia với những đêm thức canh cầu nguyện, kiêng ăn cầu nguyện, đi vòng quanh thành phố, xuyên Việt cầu nguyện các vận động trường sẽ đón những sứ giả phục hưng: Bonky, Billy- Graham, Chu-dung-Ghi….. Hơn hai […]

Read More