PHÂN BIỆT BẢN CHẤT CỦA KẺ THÙ

PHÂN BIỆT BẢN CHẤT CỦA KẺ THÙ

Đức Chúa Trời đang kết hợp dân sự của Ngài, dấy lên một đạo quân, trang bị cho họ và chuẩn bị để họ chiếm lấy những thành phố của họ.

Đánh Trúng Tim Kẻ Thù Của Bạn

Trong lãnh vực các linh thì tên của một thực thể luôn luôn phù hợp với bản tánh của linh đó. Bạn sẽ để ý thấy rằng có rất nhiều danh ban cho Chúa trong Kinh thánh. Thế nhưng, mỗi danh được bày tỏ thực ra là một sự khải thị sâu xa hơn về bản tánh của Ngài (Sáng thế ký 22:14; Xuất Ê-díp-tô ký 3:14). Tương tự như vậy, tên của các thiên sứ của Chúa cũng có tính chất tự mô tả về thiên sứ đó.

Nguyên tắc phù hợp giữa tên và bản tánh của hữu thể thuộc linh này giúp ta phân biệt đúng hoạt động và mục đích của các tà linh. Để đánh bại các kẻ cầm quyền tối tăm chúng ta phải biết bản tánh của chúng – nó muốn gì, chiến thuật của nó là gì và nó áp dụng chiến thuật này như thế nào để chống lại sự yếu đuối của chúng ta.

Trong kinh thánh, chữ “tà linh” đã được dùng để vẽ ra một sự phân biệt giữa các linh thiên sứ và các linh xấu ác. Nhưng nếu bạn muốn được giải cứu, bạn cần phải biết bản tánh của một uế linh rõ rệt, nghĩa là uế linh đó có phải là linh của sự sợ hãi, hay là linh dâm dục, … Bạn không cần hỏi nó bất cứ câu hỏi nào một khi bạn đã biết bản tánh của nó.

Hãy xét đến tên của uế linh ở tại Gerasene là “đạo quân”. Tại sao? “vì chúng tôi đông” (Mác 5:6-9). Việc biết tên đã giúp Chúa Jesus phân biệt được bản tánh của nó, như thế tạo dễ dàng cho sự giải cứu thật sự. Khi sứ đồ Giăng mô tả thiên sứ sa ngã trong Khải huyền 9:11 như là “vua” trên các ma quỷ ở vực sâu không đáy, ông đã bày tỏ tên của vua này bằng tiếng Hi-bá-lai là “A-ba-đôn, tiếng Gờ-réc là A-bô-ly-ôn”. Trong tiếng Việt, những tên này là “Sự hủy diệt” và “Kẻ hủy diệt”. Một lần nữa, tên và tánh phù hợp nhau.

Tuy nhiên, một khi bạn biết được bản tánh của nó rồi, thì bạn không cần biết tên của nó. Nếu bạn đang chiến đấu chống lại “A-ba-đôn”, bạn có thể đồng hóa linh này với tên “Sự hủy diệt” hay “Kẻ hủy diệt” cũng sẵn sàng như bạn dùng tên Hi-bá-lai “A-ba-đôn”. Hoặc, nếu Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn thì bạn có thể chiến đấu chống lại nó bằng cách đơn giản gọi nó là linh của “sự hủy diệt”. Chúng ta đánh bại kẻ thù như thế nào? Sự chiến thắng bắt đầu với danh Chúa Jesus trên môi miệng của chúng ta và sự chiến thắng đó được hoàn thành bằng bản tánh của Chúa Jesus trong lòng chúng ta.

Hãy Đi Theo Chiên Con!

Chúng ta đã đụng chạm đến một vài kẻ thù của Đức Chúa Trời trong sách này. Điều quan trọng là đừng vội nhào tới, tấn công các chủ quyền ở chiến trường mà không có chiến lược và không có ai cầu nguyện cho sự bảo vệ những người đang tham chiến!

Trong Kinh thánh, chúng ta có một hình ảnh rõ ràng về sự quân bình thích đáng trong tất cả các trận chiến: “Các đạo binh trên trời…đều theo Ngài” (Khải huyền 19:11-16). Không có chiều kích nào khác trong đời sống mà chúng ta thấy câu nói sau đây, “biết chút ít là điều rất nguy hiểm”, lại đúng hơn cả trong cuộc chiến thuộc linh. Những đạo quân ở trên trời đều theo! Họ theo ai? Chúa Jesus!

Vì vậy, chúng ta phải rất ý thức và rất cẩn thận làm người theo Chúa. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, điều quan trọng là các dân sự trong hội thánh của bạn phải được huấn luyện trong cuộc chiến thuộc linh trước khi họ mở chiến dịch qui mô chống lại kẻ thù. Cuộc tấn công chống lại các đồn lũy của địa ngục sẽ nằm trong những lãnh vực mà bạn hiểu biết. Trái lại, Sa-tan sẽ phản công trong những lãnh vực mà bạn thiếu hiểu biết.

Điều tối cần là chúng ta phải hiểu, sự khác nhau giữa việc đã được dạy dỗ và việc đã được huấn luyện. Đọc sách này là bạn được dạy dỗ, còn đích thân bạn được Chúa Jesus dẫn dắt là bạn được huấn luyện. Vua Đa-vít đã viết, “Ngài tập (huấn luyện) tay tôi đánh giặc, đến nỗi cánh tay tôi giương nổi cung đồng” (Thi thiên 18:34). Quyển sách này nhằm thông tin cho bạn biết bạn cần được huấn luyện đồng thời cung cấp cho bạn một số những nhận thức và chỉ dẫn. Điều bạn sẽ học được khi bạn trực chiến và khi bạn vâng lời Chúa tại chiến trường thực sự, sẽ vượt quá rất xa điều mà bất cứ quyển sách dạy dỗ nào có thể cung cấp được. Sự tin tưởng của bạn phải đặt an toàn nơi chính Chúa, không phải nơi quyển sách này.

Chúa Đang Dấy Lên Đạo Quân Của Ngài!

Có một số lượng đang gia tăng của các hội thánh khắp nơi trên thế giới đang được Chúa tập hợp lại để chiến tranh. Hiện nay, nhiều người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời về những chiến lược và sự khôn ngoan liên quan đến khu vực chức vụ của họ. Nếu bạn là một vị lãnh đạo hội thánh quan tâm đến việc liên kết với các hội thánh khác trong khu vực của bạn nhằm mục đích này, xin vui lòng tiếp xúc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thêm tên của bạn vào sổ những người đang cầu nguyện tại khu vực của bạn. Cùng với bạn, chúng tôi tin tưởng nơi Chúa về những người nam, người nữ đã được xức dầu này. Họ là những người đã hiệp nhất trong Thánh Linh của Chúa Jesus Christ, “đuổi theo quân nghịch… năm người sẽ đuổi theo một trăm, một trăm… sẽ đuổi theo một muôn” (Lê vi ký 26:7-8).

Nếu bạn hiện đang cùng cầu nguyện với các hội thánh khác trong khu vực của bạn, và bạn thích tham gia hoặc tổ chức một hội đồng “Trận Chiến Thuộc Linh” tại khu vực bạn ở, xin bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi để có thêm tin tức.

Lời Nói Cuối…

Khi chúng ta vâng theo kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, vốn khiến chúng ta trở nên hình ảnh của Đấng Christ, chúng ta hãy nhớ rằng “phàm binh khí chế ra nghịch cùng chúng ta sẽ chẳng thạnh lợi và chúng ta sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán chúng ta” (Ê-sai 54:17). Khi chúng ta bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ, thì hãy biết chắc rằng, có những người đã đi trước chúng ta là những người thậm chí cho đến bây giờ, đang sẵn sàng để hình phạt tất cả các sự không vâng lời khi sự vâng lời của chúng ta được nên trọn vẹn. (II Cô-rinh-tô 10:1-6; Giu-đe 14-16; Mác 4:29).

Hãy biết chắc rằng, vũ khí của chúng ta là mạnh mẽ khi chúng ta cầu nguyện trong quyền năng mạnh mẽ của Đấng Christ (Ê-phê-sô 6:19). Hãy tin tưởng và dạn dĩ – vì sự cầu nguyện của chúng ta, giống như những mũi tên, đâm thấu tim của kẻ thù của Vua cao cả (Thi thiên 45:5). Chính Chúa Jesus đã đi trước chúng ta, các trại quân của kẻ thù đang run rẩy, tan tác vì kinh sợ Ngài!

Đối với những ai trong các bạn có tâm tánh của Ghi-đê-ôn, Chúa phán, “Đừng chùn bước trước sự kêu gọi của con, dù con tự thấy mình yếu đuối, hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, nhưng ta đã chọn con, hầu làm cho những sự có ra không có (I Cô-rinh-tô 1:28). Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì chính ta đã có mục đích kết thúc cuộc chiến bằng cách bày tỏ sự đầy dẫy của Ta trong đời sống của con. Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. Hãy nhớ, Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dướichân, không gì làm hại các con được” (Lu-ca 10:18-19).

FRANCIC  FRANGIPANE  ( Trích từ ” Ba Chiến Trường Thuộc Linh” )

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.