QUYỀN VÀ NHÂN QUYỀN

QUYỀN VÀ NHÂN QUYỀN

 

Một trong những vấn đề nhức nhối của cả nhân loại ngày nay là hai chữ“ Nhân quyền hay là quyền con người”. Mặc dù bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã được hội đồng Liên hiệp quốc thông qua năm 1948 với 30 điều thật hoàn chỉnh. Nhưng xã hội loài người mỗi ngày mỗi tồi tệ hơn, tại sao?

Trước hết chúng ta thử tìm hiểu quyền con người từ đâu đến? Con người đã lạm dụng nó như thế nào? Làm sao con người giữ được tương đối đạo làm người?

1. Quyền con người từ đâu đến?

Thông thường, các nhà xã hội học chỉ cần biết nhân quyền là quyền tự nhiên có, bao gồm các quyền tự do căn bản của con người : tự do ngôn luận, tín ngưỡng, đi lại, cư ngụ, yêu thương, lập hội ….Quyền này được pháp hóa bởi hội đồng Liên hiệp quốc thông qua năm 1948.

Nếu chúng ta đọc sáng thế ký 1:27-28 :

“ Đức Chúa trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị các loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất”

Khởi thủy, Chúa đã ban quyền (right) cho con người : chỉ có con người  đặc quyền cai trị muôn loài trên trái đất. Tiếp theo Chúa ban thêm uy quyền (authority) cùng quyền năng (Power).

Chúa ban cho con người các quyền này là để đồng trị với Ngài, vâng phục Ngài

2. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền

Sau đệ nhị thế chiến, loài người đối xử với nhau còn thua loài thú dữ : cá lớn nuốt cá bé; mạnh được yếu thua. Hậu quả của thế chiến thứ hai để lại quá kinh hoàng. Hội Hồng thập tự và các hội bảo vệ nhân quyền (human right) ra đời.

Từ ngày hiến chương nhân quyền Liên hiệp ra đời năm 1948 với 30 điều, 137 quốc gia đã ký vào. Tình trạng  nhân quyền có khá hơn trước nhiều.

3. Nhân danh nhân quyền để vi phạm nhân quyền

Có thể nói các nước độc tài, độc đảng vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất. Ngay chữ độc đã vi phạm rồi.

Tuy nhiên có một nghịch lý mỉa mai buồn cười các nước đại biểu cho nhân loại về nhân quyền, dân chủ lại vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn , đơn cử Điều 3 quy định

“ Mọi người được quyền sống , được tự do, được an toàn cá nhân”

Tại sao cho phép phá thai ? Thai nhi trong lòng mẹ không phải là con người sao? Linh hồn con người hình thành từ thai nhi! Chúng ta nhân danh gì để hủy phá sự sống của các cháu, điều đó không phải tội sát nhân sao ? Các cháu đâu còn được an toàn nữa? Nhiều nước đang vi phạm nhân quyền điều 3 trầm trọng.

Giáo Hoàng và giáo hội Công giáo La-mã kịch liệt phản đối phá thai và các đạo luật cho phá thai; còn các hệ phái Cơ-đốc giáo cho mình là chánh giáo, sao không lên tiếng? Sao lại làm anh hùng núp bóng, ấm ớ hội tề?!…

Đôi lúc chúng ta quá tôn trọng nhân quyền, lại vi phạm nhân quyền. Quá tôn trọng trẻ em, khiến trẻ em vô lễ với người lớn. Quá tôn trọng nhân quyền trở nên ích kỷ, không ai được đụng tới ai và cũng không ai cần quan tâm đến ai! Cuộc sống gỗ đá, vô cảm ! Châm ngôn phương tây  “Hãy yêu mình, còn Chúa yêu mọi người”

Khi con người đã bất tuân với Đấng ban quyền cho con người thì con người ngày càng gia tăng sự vi phạm nhân quyền trầm trọng hơn, cho dù bản tuyên ngôn hoàn hảo đến đâu, dù cho mọi dân tộc ký vào, cũng chỉ là lý thuyết suông !   

Mục sư Nguyễn duy Thắng

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.