GIAI THOẠI ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

GIAI THOẠI ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Tối qua lúc 12 giờ đêm, một tin nhắn báo tôi: Ông Võ Nguyên Giáp qua đời, thọ 103 tuổi.

Đã là người Việt nam, tôi tin không ai không biết tiếng

“Hoan hô đại tướng Võ Nguyên

Giáp ta thắng trận Điện Biên lẫy lừng”    .

Ông Võ nguyên Giáp là vị tướng khả kính, đạo hạnh, tài năng: văn võ vẹn toàn. Tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình, cầu xin Đức Chúa Trời an ủi tang quyến.

Giai thoại về ông rất nhiều; tôi xin kể lại một giai thoại về chuyến đi sứ sang Tàu của ông.

Sau khi chiến tranh xâm lăng của người anh cả Trung Cộng với Việt nam năm 1979 kết thúc. Với bản chất đại ca nước lớn, muốn dạy cho Việt nam bài học mới. Họ mời ông Võ nguyên Giáp sang thăm, ngụ ý dằn mặt Việt nam hãy nhớ 1000 năm Đại quý quốc là ai? Quan thái thú Tô-Định là người nào?

Họ mời ông Võ nguyên Giáp thăm ngôi đình Tô Định -quan Thái Thú độc ác cai trị nhân dân ta. Họ còn ép ông viết lưu bút về Hoàng đế năm xưa

Ông Võ nguyên Giáp giận tím gan, cầm bút viết 2 câu thơ:

“ Trăm năm mới có một ngày

Ngàn năm, tao lại thấy mày còn đây”

Viết xong, Tàu đại trượng phu xanh mặt; dùng gậy ông đập lưng ông. Nhắc nhở Ngài đại quý quốc đã tháo chạy bao nhiêu trận.

Đúng Đại tướng Võ nguyên Giáp là chiến sĩ thiên tài yêu nước, nhà thơ, nhà giáo, nhà đạo đức. Chúng ta là người Việt nam, kính trọng ông. Ước gì ông được vào Vương quốc Đức Chúa Trời làm nhân loại mới.

Tôi xin gởi bài thơ tặng Bút Tre

“ Bây giờ Đại tướng Võ nguyên

Giáp ông lại phải quy tiên mất rồi!

Vĩ nhân cũng phải qua thôi

Chẳng qua cát bụi bon chen được gì !”

 

Ngày 4 tháng 10 năm 2013

 

 

Mục sư sưu tầm: Nguyễn duy Thắng

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.