HAI CHA CON VÀ CON NGỰA

HAI CHA CON VÀ CON NGỰA

Có hai cha con cùng con ngựa già. Một hôm hai cha con cưởi con ngựa đi qua một làng nọ. Cả dân làng ra chưởi rủa ông : “Hai cha con bất nhân, con ngựa già, hai người cùng cưởi làm sao nó chịu nổi”.

em be cuoi ngua
Hai cha con ông thấy họ nói có lý. Hai cha con xuống ngựa đi bộ. Đi qua một làng khác, dân làng ra chọc quê ông:”sao ông ngu thế, ngựa là loài vật để cưởi, sao lại đi bộ?”.
Hai cha con ông thấy cũng  chí lý. Thôi, cha ngồi lưng ngựa, còn con đi theo. Qua một làng khác, dân làng ra chưởi một trận, ông già bất nhân: “bắt con nhỏ di bộ, còn mình đi leo lên ngựa ngồi mà coi được à!”.
Người cha cũng thấy quả thật đúng vậy. Ông xuống , đưa con lên. Lại đi qua một làng nọ; dân làng kéo nhau ra mắng đứa con một trận: “đồ con bất hiếu,  mình cưởi ngựa, bắt cha già đi bộ!”.
Xin gởi tặng những Tổng Quản nhiệm không có khải tượng; hầu việc Chúa như lục bình trôi: Hôm nay ngũ tuần, ngày mai Giám lý, tháng sau báp-tít, năm sau trưởng lão. Thay đổi giáo phái như Thúy Kiều thay đổi người yêu.
Nghe nói Hàn Quốc mới thành lập 2 giáo phái mới, lấy tên :” Giáo hội về hưu ” hiệp nhất với giáo hội “Nghĩa trang vĩnh hằng”.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.