MỤC LỤC: ” VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI”

VƯƠNG QUC ĐC CHÚA TRI

MC LC

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VƯƠNG QUỐC

 

CHƯƠNG II : CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐẶC TÍNH VƯƠNG    QUỐC

new_jerusalem

1. Vương quốc tế lễ thượng phẩm

2.Vương quốc bầu trời

3.Vương quốc các tầng trời

4. Vương quốc thuộc Linh- Hội thánh

5. Vương quốc Con – 1000 năm bình an

5. Vương quốc Cha – Vương  quốc các tầng trời

6. Vương quốc vĩnh hằng .

CHƯƠNG III :  BIỂU HIỆN VƯƠNG QUỐC

1.Nước Y-sơ-ra-ên

2.Hội thánh thời Tân ước

3. 1000 năm bình an

4. Giê-ru-sa-lem mới, trời mới đất mới.

CHƯƠNG IV :  CÁC THỜI KỲ CỦA VƯƠNG QUỐC

A.  VƯƠNG QUỐC TRONG HỘI THÁNH TÂN ƯỚC

1. Tin Chúa Jesus, được tái sinh

2. Môn đồ hóa, nhận phần thưởng.

B.  VƯƠNG QUỐC TRONG 1000 NĂM BÌNH AN

I. CHÚA TÁI LÂM TRÊN KHÔNG TRUNG

1. Chúa phán xét Hội thánh

2. Minh họa 5 ẩn dụ

II. CHÚA TÁI LÂM TRÊN NÚI Ô-LI-VE:

1. Trận chiến Hạt-ma-ghê-đôn

2. Đoán phạt An-ti-Christ, tiên tri giả.

3. Xiềng Sa-tan 1000 năm.

4. Phán xét dân ngoại.

5. Thiết lập 1000 năm bình an.

III. TỔ CHỨC VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM BÌNH AN

1. Thể chế chính trị.

2. Hiến pháp.

3. Thủ đô.

4. Biên giới lãnh thổ.

5. Sinh hoạt xã hội Vương quốc

6. Người Do Thái làm thầy tế lễ

C.  VƯƠNG QUỐC TRONG CÕI ĐỜI ĐỜI

1. Sa tan được thả ra

2. Nhân loại mới phản loạn.

3. Tòa án trắng

4. Tổ chức Vương quốc đời đời

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.