LÁP-TỐP KHÔNG PHẠM TỘI

LÁP TỐP KHÔNG PHẠM TỘI

máy lap top

Một hội nghị quốc tế chuyên đề : “ làm sao để lãnh đạo Cơ-đốc giảm phạm tội ? ”

Các học giả của các viện thần học với nhiều bài tham luận sâu sắc nảy lửa, hội trường như nổ tung vì đây là lần đầu tiên các hệ phái hiệp một tổ chức hội nghị bàn về thuộc linh.

Có một người dân tộc với khuôn mặt ngây ngô chất phác thuộc bộ tộc da đen châu Phi nêu câu hỏi “ tại sao ngày nay các mục sư chúng ta phạm tội nhiều hơn là máy láp-tốp? ”.

 Cả hội trường tranh nhau phân tích rất khoa học . Kết luận :

“ Cái láp-tốp vô tri nên không biết phạm tội, còn các mục sư là con người nên giống tổ phụ là phải phạm tội”.

Sau một hồi tranh biện,  bất phân thắng bại; một người hầu bàn xin ý kiến :

“Theo tôi, sở dĩ cái láp-tốp không phạm tội vì láp-tốp đã giấu lời Chúa vào đầy cả máy.

Vua Đa-vít đã giấu lời Chúa vào lòng nên ông đã không phạm tội cùng Chúa” .

Cả hội trường mỉm cười và đồng thanh phát biểu :

Có lý , có-lý !!…

 

 

 

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

2 thoughts to “LÁP-TỐP KHÔNG PHẠM TỘI”

  1. xin cho Hùng hỏi thăm Hội trưởng của GIÁO HỘI HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI là là Mục sư nào vậy? vì ngày xưa có Mục sư Đinh Thiên Tử đến Tiền giang nói là Hội Trưởng Hội Thánh Đức CHÚA TRỜI, mà ở Việt nam theo Hùng biết nếu tính theo tổ chức thì có 2 tổ chức. Nguyện xin CHÚA ban phước trên Hội Thánh ơn càng thêm ơn.Amen
    Truyền đạo: Nguyễn Công Hùng

    1. Cám ơn thầy Hùng.
      Xin trả lời: Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Viêt nam có 6-7 nhóm. Riêng Hội thánh Đức Chúa Trời của chúng tôi không có Hội trưởng; Chúa Giê-su chính là Hội trưởng còn tôi Chúa kêu gọi làm Mục sư trưởng của Hội thánh Đức Chúa Trời tại quận Bình Tân. Rất mong thầy có cơ hội thông công.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.