LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM NHƯỜNG!

Lời cầu nguyện khiêm nhường

 

– Có ông truyền đạo tập sự cầu nguyện:  “Lạy Chúa ! Ngài là Đấng làm được mọi sự. Còn con là Đấng chẳng làm được gì hết”.

-Có một mục sư nọ, vốn nói nhiều, nói dở nhưng rất thích nói giữa đám đông. Anh em chịu đựng nhiều lần và quyết định không cho ông tham gia thông công. Sau thời gian ông nhận lỗi và hứa không phát biểu linh tinh nữa.

Anh em ra điều kiện; anh chỉ nghe và cho anh cầu nguyện cảm ta khi ăn cơm mà thôi. Ok! anh ta im lặng từ đầu đến cuối; mọi người phấn khởi, không tiếc lời khen tặng.

Đến bữa cơm, mời anh cầu nguyện.

Anh ta cầu nguyện: “ Kính Lạy Chúa là Đấng công bình, Ngài đã xét lẽ công bình cho con. Thi thiên 23 Ngài đã hứa dọn bàn tiệc cho con trước mặt kẻ thù nghịch con, Ngài xức dầu cho đầu con… Ngài ban cho uy quyền để con chà đạp mọi kẻ thù dưới chân con Amen!”

Mọi người vừa ăn uống vừa méo mặt!!!

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.