Lời cảm tạ chân thành

Trước hết cám ơn Chúa là Đấng thêm sức để trang mạng Vương quốc vẫn tồn tại.

Không quên quý tôi tớ Chúa cầu thay và khích lệ tôi qua xem mạng , số lượng gia tăng đáng kể. Hai tháng 9 và 10 trang mạng chúng tôi gặp nhiều vấn đề rắc rối. Hác-cơ tấn công phá cả phần mềm, chúng tôi phải mất nhiều thời gian công sức, tiền bạc để cũng cố lại. Trang mạng phải thay tên miền, nâng cấp bảo mật. Cám ơn Chúa giờ đã ổn định.

Rất mong quý con cái Chúa, những độc giả thâm tình cầu nguyện nhiều cho chúng tôi, để có nhiều bài viết mới; nhiều tài liệu tham khảo, nhiều hình ảnh phong phú sẽ lên mạng.

Ngày 2 tháng 11 năm 2015

 

Mục sư Nguyễn duy Thắng

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

One thought to “Lời cảm tạ chân thành”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.