BÀI 2: Từ Bỏ Nếp Sống Cũ

Bài này thuộc phần 2 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

Bài 2:

TỪ BỎ NẾP SỐNG CŨ

Câu gốc: Ephêsô 4: 22-24

“Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật”

Sau khi tin Chúa, chúng ta được dời từ nước tối tăm sang nước sáng láng (từ vương quốc Satan sang vương quốc Chúa) nên chúng ta cần phải giải quyết tận gốc những quá khứ tội lỗi trong đời sống cũ để bước vào đời sống mới phước hạnh trong Chúa Jêsus Christ.

I- TỪ BỎ TÀ THẦN:

1/ Chỉ thờ duy nhất 1 Đức Chúa Trời:

Xuất 20:3
“Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác”

Công vụ 4:12
“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu”

Xuất 34:13
“ Nhưng các ngươi hãy phá huỷ bàn thờ, đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó”

2/ Không tạc tượng và quỳ lạy bất cứ hình tượng nào:

Xuất 20:4-6
“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà…”

Thi thiên 115: 4-8 (Thi 135:15-18)
“Hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói; có mắt mà chẳng thấy; có tai mà không nghe; có lỗ mũi mà chẳng ngửi; có tay nhưng không rờ rẫm; có chân nào biết bước đi; cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó, đều giống như nó”

3/ Không ăn của cúng hình tượng, không ăn huyết:

I Côrinhtô 10:19-20
“…..Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không; nhưng đồ người ngoại cúng tế là cúng tế các quỷ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ”

Công vụ 21:25
“ Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định: là chỉ phải kiêng ăn của cúng hình tượng, huyết và thú vật chết ngột, cũng chớ gian dâm”

4/ Coi bói, tử vi, đồng cốt, bùa ngãi,mê tín dị đoan:

Lêvi ký 20:6
“Nếu ai xây về đồng cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó ra khỏi dân sự mình

Phục truyền 18:10-14
“Ở giữa ngươi chớ nên có ai đưa con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thuỷ, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy…….Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy”

II- TỪ BỎ CON NGƯỜI CŨ:

1/ Từ bỏ các thói quen xấu:

Nói dối, nóng giận, cay đắng, chửi rủa, ích kỷ, tham lam, v.v….

Côlôse 3:7-9
“Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đóù, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó”

2/ Các sự nghiện ngập, yêu mến thế gian tội lỗi:

Thuốc lá, cờ bạc, rượu bia, hêrôin, tà dâm, số đề, phim truyện, trò chơi điện tử, tán gẫu trên internet, cà phê nhạc đời v.v….

Ephêsô 4: 17-19
“……..ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế”

3/ Các nghề nghiệp không đẹp lòng Chúa:

Buôn lậu, bán nhang đèn hình tượng, bán bia ôm, cho vay nặng lãi, nghề không đi nhóm đượcv.v….

I Côrinhtô 10:31
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”

CÁCH ĐẮC THẮNG: phải

  • Ý thức những điều đó không đẹp lòng Chúa, cần phải quyết tâm từ bỏ.
  • Cầu nguyện nhờ quyền năng Chúa thay đổi.
  • Đọc lời Chúa mỗi ngày.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.