TRẮC NGHIỆM: “LỊCH TRÌNH CHÚA TÁI LÂM”

TRC NGHIM

LỊCH TRÌNH CHÚA TÁI LÂM

VÀ 1000 NĂM BÌNH AN

 

 


1/ Sự kiện Chúa tái lâm là:

   a/ Điều mơ hồ

   b/ Điều chắc chắn

c/ Không biết được

d/ Chúa chỉ cho 1 số người đặc biệt biết mà thôi.

2/ Chúa tái lâm lúc nào?

   a/ Khoảng năm 2020- 2030

b/ Khoảng năm 2015- 2020

c/ Sau tiếng kèn chót

d/ Không biết được

3/ Con cái Chúa được biến hóa thân thể

   a/ Trong tích tắc, cùng 1 lượt

b/ Khi tiếng kèn chót

c/ Khi gặp Chúa trên không trung

d/ Cả 3 đều đúng

4/ Tại sao ngày nay nhân loại phải chịu nhiều biến đổi khí hậu, động đất, dịch lệ v.v…

a/ Vì để ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh thánh.

b/ Vì loài người bất kính với Chúa

c/ Vì tội lỗi gia tăng

d/ Cả 3 đều đúng

5/ Con người có thể làm gì để ngăn chặn những thiên tai, động đất?

a/ Không thể làm gì được vì Chúa đã tiên tri như thế rồi.

b/ Ăn năn tội, cầu nguyện

c/ Truyền giáo cho nhiều người trở về với Chúa

d/ Cả 3 đều đúng

6/ Vì sao ngày nay tội lỗi và sự bội đạo gia tăng? Vì:

a/ Người ta cứng cỏi, không tin Chúa

b/ Ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa trong thời kỳ sau rốt

c/ Nền giáo dục không tốt, chỉ nặng lo kinh tế

d/ Càng văn minh, đạo đức càng suy giảm

7/ Trước khi Chúa tái lâm sẽ có :

a/ Nhiều tà giáo, Christ giả dấy lên

b/ Sa tan, ma quỉ làm nhiều dấu kỳ phép lạ

c/ Con cái Chúa bị bắt bớ

d/ Cả 3 đều đúng

8/ Hội thánh Ê phê sô trong sách Khải huyền là hình bóng:

a/ HT đầu tiên, thời công vụ sứ đồ

b/ HT thời hầm mộ

c/ HT ngày nay

d/ HT truyền giáo

9/ Ê phê sô có tự nghĩa là:

a/ Tình mến ban đầu

b/ Hấp dẫn, quyến rũ

c/  Cay đắng

d/ Thức hương có mùi thơm

10/ Ưu điểm của HT Ê phê sô là

   a/ Chịu khó nhọc, kiên trì

b/ Chịu đựng vì danh Chúa, không mệt nhọc

c/ Ghét công việc của đảng Ni cô la

d/ Cả 3 đều đúng

11/ Khuyết điểm của HT Ê phê sô là:

a/ Nặng công tác, mất đi tình yêu Chúa như thưở ban đầu

b/ Truyền giáo hăng say không mệt mỏi

c/ Có kết quả, đem 1/2  dân số đế quốc La mã tin Chúa

d/ Cả 3 đều đúng

12/ Tự nghĩa của Si miệc nơ

   a/ Bắt bớ, thử thách

b/ HT hầm mộ

   c/ Mộc dược, đắng cay

d/ cả 3 đều đúng

13/ HT Si miệc nơ ứng với thời kỳ nào trong lịch sử

   a/ HT vào năm 96- 313 ( thế kỷ thứ 2đến4)

b/ HT thời hầm mộ

c/ HT sau thời công vụ sứ đồ

d/ Cả 3 đều đúng

14/ HT Si miệc nơ ứng với ẩn dụ nào trong Ma thi ơ đoạn 13

a/ Lúa mì – cỏ lùng

b/ Người gieo giống

c/ Của quí trong đám ruộng

d/ Men người đàn bà

15/ HT Si miệc nơ có điểm đặc biệt hơn các HT khác là

a/ Các môn đồ giàu có tấm lòng

b/ Trung tín đến chết

c/ Bị bắt bớ, hoạn nạn, thử thách

d/ Phải nhóm dưới hầm mộ

16/ Khuyết điểm của HT Si miệc nơ là

a/Hoạn nạn và nghèo khó

b/ Bị bắt bớ

c/ Bị tử đạo rất nhiều

d/ Không có khuyết điểm

17/ Tự nghĩa của từ Bẹt găm

a/ Kết hôn, thỏa hiệp

b/ Ý kiến tín đồ thường

c/ Kết hôn với thế gian

d/ Kết hôn với Sa tan, ma quỉ

18/ Hình bóng cỏ lùng trong ẩn dụ Ma thi ơ 13: 24-30 là

a/ Tín đồ chưa được tái sinh

b/ Con cái ma quỉ

c/ Tín đồ xác thịt

d/ Tín đồ hữu danh vô thực

19/ Hình bóng ruộng có có lùng mọc là

   a/ HT phổ thông

b/ HT địa phương

c/ Thế gian

d/ Các ngoại giáo

20/ Tự nghĩa của Sạt đe

a/ Những người còn sót lại

b/ Mang tiếng sống mà là chết

c/ Các hệ phái Tin lành cải chánh

d/ Cả 3 đều đúng

21/ Tự nghĩa của Thi a ti rơ

a/ Những người trung thành

b/ Công giáo La Mã

   c/ Thức hương có mùi thơm

d/ Cả 3 đều sai

22/ Tự nghĩa của Phi la đen phi

   a/ Yêu thương, thánh , chân thật

b/ Tình yêu thương anh em

c/ Ít năng lực nhưng giữ đạo Chúa

d/ Cả 3 đều đúng

23/ Tự nghĩa của Lao đi xê

   a/ Hội chúng chế

b/ Dân chủ đại nghị

c/ Tự do vô chính phủ

d/ Cả 3 đều đúng

24/ Hội thánh Thi a ti rơ ứng với ẩn dụ

a/ Lúa mì – cỏ lùng

b/ Của quí trong đám ruộng

c/ Men người đàn bà

d/ Men làm dậy đống bột

25/ Hội thánh Sạt đe ứng với ẩn dụ

a/ Đi tìm ngọc quí

b/ Đi tìm của báu trong đám ruộng

c/ Người gieo giống

d/ Men người đàn bà

26/ Hội thánh Phi la đen phi ứng với ẩn dụ

a/ Đi tìm mua ngọc quí

b/ Đi tìm của báu trong đám ruộng

c/ Lúa mì- cỏ lùng

d/ Chọn cá lớn, bỏ cá nhỏ

27/ Hội thánh Lao đi xê ứng với ẩn dụ

   a/ Lúa mì – cỏ lùng

b/ Đi tìm mua ngọc quí

c/ Đi tìm của báu trong đám ruộng

d/ Chọn cá tốt, loại cá xấu

28/ Hội thánh Lao đi xê ứng với giai đoạn lịch sử nào

a/ Thế kỷ 20 đến nay

b/ Thế kỷ 19 đến nay

c/ Thế kỷ 17 đến nay

d/ Thế kỷ 7 đến 17

29/ Hội thánh Bẹt găm ứng với giai đoạn lịch sử nào

a/ Thế kỷ 2 đến 4

b/ Thế kỷ 7- 17

c/ Thế kỷ 4 đến ngày nay

d/ Thế kỷ 4- 7

30/ Hội thánh sạt đe ứng với giai đoạn lịch sử nào

a/ Thế kỷ 4-7

b/ Thế kỷ 7-17

c/ Thế kỷ 17 đến ngày nay

d/ Thế kỷ 20 đến ngày nay

31/ Hội thánh Phi la đen phi ứng với giai đoạn  lịch sử nào

a/ Thế kỷ 19 đến 20

b/ Thế kỷ 20 đến nay

c/ Thế kỷ 17 đến nay

d/ Thế kỷ 19 đến nay

32/ Khuyết  điểm của H T  Phi la đen phi

a/ Ít năng lực nhưng giữ đạo Chúa

b/ Nghèo khó

c/ Không phát triển được

d/ Cả 3 đều sai

33/ Ưu điểm của HT Phi la đen phi

   a/ Yêu thương, thánh khiết

b/ Chân thật, quyền năng

c/ Trung tín vâng giữ lời Chúa

d/ Cả 3 đều đúng

34/ Khuyết điểm của HT Lao đi xê

a/ Không nóng cũng không lạnh

b/ Giàu mà nghèo

c/ Thấy mà mù

d/ Kiêu ngạo thuộc linh

35/ Ấn thứ nhất xuất hiện

a/ Con ngựa hồng

b/ Con ngựa bạch

c/ Con ngựa vàng

d/ Con ngựa đen

36/ Con ngựa đen xuất hiện vào ấn

   a/ Ấn 1

b/ Ấn 2

    c/ Ấn 3

d/ Ấn 4

37/ Ấn thứ tư xuất hiện

a/ Ngựa bạch

b/ Ngựa đen

c/ Ngựa vàng

d/ Ngựa hồng

38/ Ấn thứ 5 xuất hiện

a/ Ngựa đen

b/ Ngựa vàng

c/ Cơn động đất lớn

   d/ Cả 3 đều sai

39/ Chúng ta đang ở ấn thứ

a/ Cuối ấn thứ 4

b/ Cuối ấn thứ 5

c/ Cuối ấn thứ 6

d/ Không biết rõ

40/ Hình bóng ngựa bạch

a/ Khối Châu âu

b/ Khối chiến thắng

c/ Khối có cái cung

d/ Cả 3 đều đúng

41/ Hình bóng ngựa đỏ

   a/ Khối Châu âu

b/ Khối da vàng

c/ Khối cộng sản

d/ Câu b, c đúng

42/ Đặc tính của ngựa bạch

a/ Đi đâu thắng đó

b/ Có thanh gươm lớn

c/ Câu a, b đúng

d/ Câu a, b sai

43/ Đặc tính của ngựa đỏ

a/ Hiếu chiến

b/ Chém giết lẫn nhau

c/ Có tên là Sự chết và Âm phủ

d/ Câu a, b đúng

e/ Câu a, b ,c đúng

44/ Hình bóng ngựa đen

a/ Ngựa ô

b/ Ngựa mạnh mẽ

c/ Khối da đen Châu phi, có nhiều dầu hỏa

d/ Cả 3 đều đúng

45/ Hình bóng ngựa vàng

a/ Khối cộng sản

b/ Khối da vàng Châu á

c/ Khối có tên là Sự chết và Âm phủ

d/ Khối sát hại dân cư trên đất bằng gươm dao, đói kém

46/ Nước Việt Nam chúng ta thuộc

a/ Ngựa đỏ

b/ Ngựa vàng

c/ Ngựa vàng lẫn đỏ

d/ Ngựa vàng lẫn xanh xám

47/ Các con ngựa xuất hiện theo thứ tự từ ấn 1 đến ấn 4

a/ Ngựa trắng, đen, vàng, đỏ

b/ Ngựa trắng, đỏ, vàng ,đen

c/ Ngựa trắng, đỏ, đen, vàng

d/ Ngựa đỏ, trắng, đen, vàng

48/ Dấu hiệu ấn thứ 6

a/ Động đất lớn, mưa đá

b/ Chiến tranh tàn khốc

c/ Động đất cực mạnh, 1/3 thành phố bị hủy diệt

d/ Cả 3 đều sai

49/ Khi kèn thứ 1 xảy ra sẽ có

   a/ Mưa đá và lửa pha với huyết, 1/3 cây cỏ bị cháy

b/ 1/ 3 biển biến thành huyết

c/ 1/ 3 sông suối bị đắng do Ngải cứu

d/ 1/ 3 loài người bị diệt

50/ Kèn thứ 2 thổi sẽ có

a/ Mưa đá hủy hoại 1/ 3 cây cối

b/ 1/3 biển biến thành huyết

c/ 1/ 3 đất bị hủy diệt

d/ 1/ 3 mặt trời, mặt trăng bị mất ánh sáng

51/ Kèn thứ 3 thổi sẽ có

a/ 1/ 3 cây cối bị hư hại

b/ 1/3 loài  người bị chết vì chiến tranh

c/ 1/ 3 sông suối bị ngôi sao Ngải cứu làm độc hại chết nhiều người

d/ 1/3 biến ra huyết

52/ Châu chấu độc hại cắn dân ngoại đau đớn xảy ra khi

a/ Kèn thứ 5

b/ Kèn thứ 6

c/ Kèn thứ 7

d/ Bát thứ 5

53/ Đoàn quân 200 triệu hủy diệt 1/ 3 loài người xảy ra khi

   a/ Ấn thứ 7

b/ Kèn thứ 7

c/ Kèn thứ 6

d/ Bát thứ 6

54/ 2 cây ô li ve hình bóng là ai?

a/ Chúa Giê xu và Đức Thánh Linh

b/ 2 thiên sứ ĐCT

c/ Môi se và Ê li sống lại

d/ Áp ra ham và Môi se sống lại

55/ 2 cây ô li ve xuất hiện lúc

a/ Kèn thứ 6

b/ Kèn thứ 7

c/ Ấn thứ 6

d/ Bát thứ 6

56/ Mục đích 2 cây ô li ve xuống thế gian để

a/ Làm phép lạ

b/ Nói tiên tri

c/ Giết những kẻ chống nghịch Chúa

   d/ Làm chứng cho dân Do thái tin Chúa Chúa Giê xu

57/ Người đàn bà có thai và sanh 1 con trai xuất hiện khi

   a/ Ấn thứ 7

b/ Kèn thứ 7

c/ Bát thứ 6

d/ Bát thứ 7

58/ Hình bóng người đàn bà nầy bị con rồng rượt đuổi là

a/ HT Công giáo

b/ HT Tin Lành

c/ HT khôi phục ( HT Phi la đen phi thuộc linh)

d/ Bà Ma ri

59/ Người con trai được sinh ra và được  cất lên tận ngai ĐCT là

a/ Ê li

b/ Hê nóc

c/ Người đắc thắng đặc biệt chưa xuất hiện

d/ Chúa Giê xu

60/ Con rồng lớn, đỏ, có 7 đầu , 10 sừng bị thiên sứ Mi ca ên ném xuống đất là

   a/ An ti christ

b/ Sa tan

c/ Thiên sứ phản loạn

d/ Thiên sứ ác

61/ Con rồng bị ném xuống đất khi

a/ Kèn thứ 6

b/ Đầu kèn thứ 7

c/ Bát thứ 6

d/ Bát thứ 7

62/ Con thú thứ nhất từ biển đi lên, hình bóng là

   a/ An ti Christ

b/ Đệ tử ruột của Sa tan

c/ Một chính khách đại gia đặc biệt, ảnh hưởng toàn thế giới

d/ Cả 3 đều đúng

63/ Con thú thứ nhì từ đất đi lên, có 2 sừng như sừng chiên con và nói như con rồng , hình bóng là

a/ Tiên tri giả

b/ Anti Christ

c/ Sa tan

d/ Nhóm khủng bố

64/ Liên minh ma quỉ chống Chúa: tam vị nhất thể là

a/ Con rồng, con thú thứ nhất, con thú thứ nhì

b/ Sa tan, AntiChrist, tiên tri giả

   c/ Câu a, b đúng

d/ Câu a, b sai

65/ Liên minh ma quỉ cùng với các vua chúa nhóm   họp tại Ha ma ghê đôn khi

a/ Ấn thứ 6

b/ Ấn thứ 7

c/ Bát thứ 6

d/ Bát thứ 7

66/ Trận chiến Ha ma ghê đôn xảy ra giữa liên minh ma quỉ với Chúa Giê xu cùng đoàn quân đắc thắng

   a/ Khi Chúa tái lâm trên mặt đất

b/ Khi cuối kèn thứ 7

c/ Tại trũng Giô sa phát

d/ Cả 3 đều đúng

67/ Đại dâm phụ, tiểu dâm phụ là

a/ Các con cái Chúa phạm tội tà dâm

b/ Các hệ thống Cơ đốc giáo bội đạo

c/ Các Ba by lôn

d/ Thế gian tội lỗi, gian ác, loạn dâm

68/ Ba by lôn là hình bóng

a/ Hệ thống Cơ đốc giáo bội đạo

b/ Con cái Chúa trong các tôn giáo

c/ Thế gian  giàu có, ăn chơi, sa đọa

d/ Câu a, c đúng

69/ Ba by lôn bị sụp đổ khi

   a/ Kèn thứ 6

b/ Kèn thứ 7

c/ Bát thứ 6

d/ Bát thứ 7

70/ Các thánh đồ đắc thắng được cất lên

a/ Khi đầu tiếng kèn chót

b/ Khoảng 3 năm  rưởi sau của 7 năm đại nạn

c/ Được cất nhiều đợt tùy theo tình trạng thuộc linh

d/ cả 3 đều đúng

71/ Ai sẽ chứng kiến quang cảnh Chúa tái lâm trên mặt đất

a/ Các con cái Chúa

b/ Các dân ngoại trên thế gian

c/ Các người được sống lại trong tiếng kèn chót

d/ Cả 3 đều đúng

72/ Chúa tái lâm khi

a/ Sau 7 năm đại nạn

b/ Sau bát thứ 7

c/ Sau khi Ngài diệt hết Sa tan, ma quỉ

d/ Cả 3 đều đúng

73/ Chúa tái lâm ở

a/ Nước Do Thái

b/ Giê ru sa lem

c/ Núi Ô li ve

d/ Trũng Giô sa phát

74/ Cuộc chiến Ha ma ghê đôn xảy ra tại

   a/ Trước khi Chúa tái lâm

b/ Sau khi Chúa tái lâm

c/ Trũng Giô sa phát

d/ Ha ma ghê đôn

75/ Sau khi Chúa tái lâm,  Chúa lập tòa án để xét xử

a/ Các con cái Chúa

b/ Nhân loại mới

c/ Mọi người ngoại còn sống sót sau 7 bát

d/ Con thú và tiên tri giả

76/ Tòa án Đấng Chrisrt xét xử con cái Chúa sau khi sống lại

   a/ Ở tiệc cưới Chiên Con

b/ Ở không trung

c/ Sau 1000 năm bình an

d/ Cả 3 đều đúng

77/ Ai là người sẽ bị quăng vào nơi khóc lóc nghiến răng

   a/ Sa tan

b/ Con thú

c/ Con cái Chúa bất trung

d/ Người ngoại không tin Chúa

78/ Ai sẽ vào hồ lửa đời đời

a/ Con cái Chúa bất  trung

b/ Con cái Chúa gian ác

c/ Sa tan, Anti Christ, tiên tri giả,  người ngoại gian ác

d/ Cả 3 đều đúng

79/ Tòa án trắng và lớn xét xử

a/ Sau khi trời mới, đất mới

b/ Mọi người ngoại thiện và ác

c/ Mọi con cái Chúa thời cựu ước

d/ Câu a, b đúng

80/ Ai là người cai trị muôn dân trong 1000 năm bình an

a/ Chúa Giê xu và các thánh đồ đắc thắng

b/ Đức Chúa Trời 3 ngôi

c/ Đức Chúa Cha và Chúa Con

d/ Các thánh đồ đắc thắng

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.