LÀM SAO ĐỂ YÊU CHÚA NHIỀU?

LÀM SAO ĐỂ YÊU CHÚA NHIỀU?

Làm sao để yêu Chúa được nhiều là ước mong của bất cứ môn đồ của Đức Chúa Jesus. Đây là câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng nhiều môn đồ Ngài đã thất bại; thất bại không biết tại sao? Một số người khác thì yêu mình mà lại lầm tưởng rằng yêu Chúa; tự thỏa mãn mình cứ ảo tưởng rằng đẹp lòng  Chúa; cứ luẩn quẩn, loanh quanh như dân Y-sơ-ra-en lòng vòng trong đồng vắng. Nổ lực thất bại, thất bại lại nổ lực; nan đề vẫn là nan đề.

Nếu tôi làm được điều lành tôi muốn làm, thì sách Rô-ma vô giá trị! Hơn 1/4 thế kỷ, sứ đồ số 1 Phao-lô mới khám phá và thỏa mãn câu hỏi này! Đây cũng là bí quyết để khám phá nơi bí mật của lòng: Cách để yêu Chúa nhiều cũng rất “đơn giản” như “đang giỡn” thôi.

Nếu Phao- lô  không bị nguy trên sông, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, Hội thánh Cô-rinh-tô sỉ nhục gọi là sứ đồ giả;  chìm tàu, hơn 2 lần thiếu một roi đầy 40… Phao lô không thể kinh nghiệm được ông là tội khôi, “trong tôi không có gì là thiện hảo tốt lành hết “ “khốn nạn cho tôi, ai cứu tôi ra khỏi thân hay chết này…” “ Tôi muốn làm điều lành, nhưng không có khả năng làm trọn” Rô 7:18c

Nếu Gióp không bị mất tài sản, con cái, ung nhọt… Gióp chỉ yêu Chúa theo tình yêu thiên nhiên con người. Ông chỉ nghe đồn về Chúa, tin Chúa cầu may, cầu lợi, cầu phúc như vua nhà Nguyễn Gia-Long đàn tế nam-giao để cầu phúc, cầu an, cầu vũ…

Nếu  chúng ta làm được điều mình muốn, thì Chúa Jesus chết trên cây thập tự là vô nghĩa.

Nếu chúng ta làm được điều mình muốn thì thế gian đã thành thiên đàng rồi. Các-Mác, Lê-nin đã hy sinh cả cuộc đời phấn đấu để biến con người gian ác thành thánh nhân; thành chủ nghĩa xã hội tiến lên cộng sản chủ nghĩa rồi;đâu còn phải đấu tranh bè đảng, cùng một chủ nghĩa, cùng một lý tưởng, một thầy đã đóng ấn giao ước với 4 tốt và 12 chữ vàng. Học viện và tư tưởng Khổng Tử ( Nhân-nghĩa-lễ-trí-tín) bay mất rồi; lại phải giấu mặt, che lòng xua quân tàn sát Việt nam năm 1979, bây giờ đem giàn khoan HD 981 vào biển đông… ” Vâng! con người ta muốn và muốn đủ thứ : đội đá vá trời- không cần Đấng Tạo Hóa, muốn biến ngục tù trần gian thành thiên đàng ảo tưởng…..

Sở dĩ Phúc âm vẫn còn giá trị, vẫn là nhu cần của con người, vì sự khôn ngoan, những phát minh tột đỉnh khoa học cũng không thỏa mãn được cái sâu thẳm của lòng: lòng muốn bình an, lòng muốn sống để yêu nhau… nhưng hận thù ghen ghét vẫn lên ngôi….

Riêng Cơ-đốc nhân chúng ta; nhiều đêm thao thức: muốn yêu Chúa hết lòng, nhưng không yêu được!  

Vậy câu trả lời làm sao để yêu Chúa được nhiều?  nằm ở ẩn dụ mà Chúa Jesus đã nói

“ Một người thiếu nợ chủ mình 500 đơ-ni-ê, và một người khác thiếu nợ 50. Nếu người chủ tha nợ hết cho cả hai người; ai là người yêu ông chủ nhiều hơn!” ( Lu ca 7: 41-42 )

Vâng! Ai cũng trả lời được câu hỏi này. Nhưng ứng dụng điều này vào cuộc sống thì cả một vấn đề nan giải. Nan giải đến nỗi đang đóng đinh Chúa hàng ngày mà tưởng rằng yêu Chúa, hầu việc Chúa.

Vợ tôi tin Chúa trong CM&A trước tôi 10 năm. Về đạo đức, trung tín, ngay thẳng đều trỗi hơn tôi. Nhưng có điều, tôi yêu Chúa nhiều hơn vợ tôi, tôi hầu việc Chúa có kết quả hơn vợ tôi! vợ tôi phải được gây dựng lại cả niềm tin căn bản; quý vị biết vì sao không?  Vì tôi xấu xa tội lỗi hơn vợ tôi rất nhiều.

Trước khi tin Chúa, tôi đã “quy y tam bảo”, rồi theo đủ thứ chủ nghĩa, đủ thứ tôn giáo, nhưng “tứ đổ tường” thì không thiếu một món nào, chỉ trừ hút thuốc phiện, thuốc lắc, giết người cướp của thì chưa dám!.

Ngũ giới Phật giáo tôi thuộc lòng từ năm lên tám; ăn chay sám hối cũng thường xuyên; triết lý đạo đức thì tôi có thể dạy cho lũ trẻ (tôi xong đại học văn chương năm 1977- Làm giáo viên văn được 4 năm). Lương tâm vẫn cáo trách, nhưng dục vọng ham muốn vẫn là ông chủ trong tôi.

Tôi vốn là người Huế, con trai Huế, bị người đời phong tặng cho danh hiệu “ Trai thời đa trá”; không chỉ đa trá, tôi còn đa nhiều thứ, và tội kiêu ngạo, hơn cả Từ Hải một bật.

Đêm giao thừa xuân 1984 tôi khai bút

“ Pháo nổ um sùm vui quá ta

Lai rai nhậu nhẹt tí gọi là

Thiên đường giờ Chúa chắc buồn nhỉ!

Trần thế đêm nay vui quá ta!”

Con người cũ của tôi là vậy đó.

Tôi đã đến với Chúa Jesus với tấm lòng đau thương thống hối thật, như một bệnh nhân khai trình đúng, đủ tứ phủ ngũ tạng đã nát bét…

Đêm đến với Chúa, tôi đã kinh nghiệm Chúa tha hết tội cho tôi, tôi được bình an, được thay đổi.. Tôi đã từ bỏ mọi sự theo Ngài, năm này đúng 30 năm tin Chúa. Tôi  đáng ở chín tầng địa ngục, phải tru di tam tộc, cữu tộc..Nhưng Chúa không chỉ tha tội cho tôi, Ngài lại còn ban cho tôi vượt quá những điều tôi mơ ước. Chúa đã yêu tôi hơn cả tôi yêu chính tôi…. Từ đó tôi yêu Chúa, yêu nhiều hơn vợ tôi yêu Chúa là vậy.

Hơn 25 năm học tập, hôm nay, vợ tôi đã yêu Chúa theo vận tốc tăng dần đều. Chúa cho vợ tôi một cơn bịnh ung thư độc, bịnh kéo dài hơn 7 năm và Chúa đang chữa lành cũng với vận tốc giảm dần đều.

Thập tự giá xử lý bản ngã bao nhiêu, thì tình yêu Chúa tăng thêm nhiều hơn. Tội lỗi giảm theo cấp số cộng, tình yêu Chúa sẽ tăng theo cấp số nhân. Đây là sự khám phá con người thật chúng ta, và ân điển tha thứ tuyệt vời của Chúa.

Cám ơn Chúa, vợ tôi đã khám phá muốn yêu Chúa phải thấy mình không có khả năng yêu, vì mình yêu mình còn chưa xong, yêu anh em chưa đủ thì làm sao yêu Chúa là Đấng không thể thấy bằng mắt xác thịt!

Chúa phải cho mình biến cố, để thấy mình bất lực : Mạng sống mình nằm trong tay Chúa, không còn dám tự hào tự mãn; tôi sẽ làm, tôi sẽ sang thành nầy thành kia xây những lâu đài ảo tưởng… Khi cám heo bả đậu đến, thì tình yêu Chúa cũng tiếp bước theo sau, không chỉ yêu mà còn yêu đắm say hết biết…Không gì tuyệt hơn trong trần gian là yêu Chúa hết lòng.

 Trong tôi không có gì thiện hảo và tốt lành hết là khám phá chân lý con người thật của chúng ta; rồi tình yêu Chúa như dòng sông, như mé nước bình tịnh sẽ chảy, chảy mãi tràn ngập trong lòng chúng ta.. Hãy từ bỏ mọi sự để nhận lãnh trăm lần hơn đời nay và sự sống đời đời.

“ Kẻ nào tin Ta, thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình” Giăng 7:38

Ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

 

Mục sư Nguyễn duy Thắng

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

One thought to “LÀM SAO ĐỂ YÊU CHÚA NHIỀU?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.