Thấy mới tin – Đức tin không bằng mắt thấy

Thấy mới tin – Đức tin không bằng mắt thấy

Đây là câu hỏi nhiều anh chi em thắc mắc. Để phân biệt được điều này, chúng ta cần xác định đặc tính của đức tin và nguồn gốc đức tin?

Thô-ma là một trong 12 sứ đồ theo Ngài, sau khi Ngài phục sinh Thô-ma đòi hỏi sờ được tay Ngài mới tin. Chúa đã cho ông sờ vào tay còn lỗ đinh; Thô-ma tiếp tục tin Ngài. Thô-ma muốn xác định có phải Ngài là Jesus không? Điều này đúng với bản chất của đức tin, phải xuất phát từ kinh nghiệm trong quá khứ để xác định đối tượng của niềm tin là có thực.

“ Ai đến gần với Ngài phải tin Ngài là Đấng có thật”  – Hê-bơ-rơ 11: 6b

Kinh thánh định nghĩa rất rõ ràng:

“Đức tin là biết chắc những điều mình đang trông mong; thực thể hóa những điều mình chẳng xem thấy” Hê-bơ-rơ 11:1

Động từ biết chắc , biết rõ chính xác: có nghĩa điều mình biết đã được xác định, luôn ở thể quá khứ; sự kiện đã hiện hữu trong quá khứ.

Đang trông mong, chẳng xem thấy hay đang hy vọng luôn ở thể tương lai. Điều chưa xảy ra, điều hy vọng sẽ đến trong tương lai. Nếu điều đã xảy ra thì không còn hy vọng sẽ xảy ra nữa.

Không ai nói tôi tin đây là vợ tôi; mà nói tôi tin vợ tôi sẽ chung thủy với tôi trọn đời.

Áp-ra-ham nghe được lời kêu gọi từ Đức Chúa Trời; ông vâng phục và nghe theo không biết đi về đâu và tương lai như thế nào?

Tôi đã kết hôn với vợ tôi trong quá khứ; còn chung thủy trọn đời hay không? Chỉ có niềm tin.

Một công nhân đi làm cho nhà máy; họ tin cuối tháng được lãnh lương theo đúng hợp đồng đã ký. Nhà máy luôn ở trong quá khứ; còn lương bổng hay cái gì khác đều ở tương lai.

Thô-ma sờ được tay Ngài- rồi tin Ngài đã sống lại; nhưng niềm tin Thô-ma không dừng lại ở đây! Thô-ma theo Ngài và tin cuộc đời ông phó thác cho Chúa, tương lai ông thuộc về Chúa, linh hồn ông sẽ được cứu trong cõi vĩnh hằng.

Nếu Thô-ma tin Ngài đã phục sinh, rồi dừng lại ở đó; thì không còn là đức tin nữa. Vì đức tin luôn hướng về tương lai : thực thể hóa những điều mình tin, rồi hy vọng sẽ nhận được những điều mình chưa nhận lãnh .

Đức tin luôn đặt đối tượng niềm tin trong quá khứ; hiện tại tiếp nhận và tương lai mong chờ.

  • Quá khứ: sự kiện.
  • Hiện tại: chấp nhận, tiếp nhận.
  • Tương lai: sẽ Nhận lãnh.

Còn mê tín thì khác. Mê tín giống đức tin ở chỗ hy vọng (tương lai); hiện tại tiếp nhận; nhưng khác nhau ở quá khứ : biết chắc và không biết chắc. Biết chắc sẽ nhận kết quả; biết không chắc sẽ nhận hậu quả.

Ví dụ : các niềm tin tôn giáo như Phật giáo tin tương lai sẽ được vào cõi niết bàn, được thành Phật; hiện tại là Phật tử, tương lai có thể Phật hoàng hay Phật gì đó…có đạt được điều tin và mong ước không, chờ kiếp sau sẽ rõ…

Khi một người con gái đồng ý kết hôn với một người con trai. Họ tin rằng, mong ước rằng sẽ yêu nhau trọn đời, chung thủy trăm năm hạnh phúc…. Đủ kiểu mong ước, đủ lời chúc mừng. Nhưng tháng sau “đang trông mong” cùng nhau ra tòa ly dị.

Động từ biết chắc, biết đúng quyết định cho tương lai.

Biết không chắc, biết mù mờ sẽ lãnh hậu quả tai hại. Như trao duyên lầm tướng cướp, hay tin những điều vớ vẩn. Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng gọi : “ tình hữu nghị viễn vông”  (4 tốt- 16 chữ vàng) Người đời cũng gọi là mê tín: tin vớ vẩn, tin mù quáng, tin  không cơ sở, không khoa học.

Châm ngôn nói “người ngu ai nói gì cũng tin”.

Câu kinh thánh nói “Phước cho những ai không thấy mà tin” không mâu thuẫn với  thấy mới tin.

Câu này nói về chưa thấy Chúa Jesus bằng mắt thường, mắt vật lý; nhưng vẫn tin Ngài, theo Ngài… Ngài là Đấng có thật; chúng ta thấy bằng nhiều phương cách khác nữa.

Tôi chưa thấy ông cố tổ tôi, nhưng tôi vẫn tin có ông…

Tôi vẫn tin có Nguyễn Du, vì truyện kiều do ông sáng tác đang hiện thực.

Tôi chưa qua nước Mỹ, nhưng tôi vẫn tin nước Mỹ hiện hữu và giàu có.

Thấy mới tin, ý nói đức tin phải đặt đối tượng niềm tin trong quá khứ.

Còn đức tin không phải bằng mắt thấy, ý nói đặc tính đức tin phải hướng về tương lai, tương lai tốt hơn, sự sống đời đời.

Tóm lại :

Thấy mới tin cũng đồng nghĩa với không thấy mà vẫn tin; quan trọng là phải biết chắc chắn đối tượng tin là có thật, và tin chắc sẽ  nhận những mong ước điều tốt đẹp nhất. Biết chắc trong quá khứ và tin chắc trong tương lai phải hiệp nhất thì niềm tin mới còn hy vọng. Ngược lại, mù mờ trong quá khứ; ấm ớ trong tương lai, thì chỉ ăn bánh lao khổ: Tiền mất tật mang suốt đời.

Niềm tin Cơ-đốc luôn tin Chúa là Đấng có thật; sự kiện Chúa Jesus sẽ tái lâm là chắc chắn, và chúng ta là những người tin sẽ được sự sống đời đời trong vương quốc vĩnh hằng của Đức Chúa Trời.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.