TRẮC NGHIỆM “NỀN TẢNG LẼ THẬT” bài 11- bài 15

TRẮC NGHIỆM “NỀN TẢNG LẼ THẬT” bài 11- bài 15

Chúa dạy môn đồ

Bài 11: UY QUYỀN TRONG DANH CHÚA GIÊ-XU

TRẮC NGHIỆM

 

1/ Chúng ta đươc cứu rỗi bởi

a/ Huyết Chúa Giê-xu đổ ra

b/ Đ C T

c/ Đức tin

d/ Danh Chúa Giê-xu

2/ Chúng ta được cứu rỗi trong

a/ Đ C T ba ngôi

b/ Danh Chúa Giê-xu

c/ Danh Chúa Cha

d/ Danh Đức Thánh Linh

3/ Trong danh Chúa Giê-xu chúng ta được uy quyền

a/ Làm con Đ C T

b/ Làm thầy tế lễ cho Đ C T

c/ Cột và mở

d/ Cả 3 đều đúng

4/ Vì sao Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài danh trên hết mọi danh

a/ Vì Ngài cũng là Đ C T

b/ Vì Ngài cũng là Đấng sáng tạo

c/ Vì Ngài đã vâng phục Chúa Cha chịu chết trên thập tự giá gánh tội mọi người

d/ Vì Ngài đã phục sinh vinh quang

5/ Địa vị của người tin Chúa Giê-xu

a/ Con cái Chúa

b/ Thánh đồ

c/ Thầy tế lễ thượng phẩm

d/ Câu a, b đúng

e/ Câu a, b, c đúng

6/ Chúa Giê-xu ban uy quyền thuộc linh cho

a/ Nhà Cầm quyền

b/ Mọi con cái Chúa

c/ Câu a, b đúng

d/ Câu a, b sai

7/ Ai có uy quyền đắc thắng Sa tan

a/ Con cái Chúa

b/ Người có đức tin nơi danh Chúa Giê-xu

c/ Giáo sĩ

d/ Mục sư

8/ Điều kiện nào để nhận được uy quyền trong danh Chúa Giê-xu

a/ Phải có đức tin

b/ Phải có đời sống cầu nguyện

c/ Phải đầy dẫy Thánh Linh

d/ Cả 3 đều đúng

9/ Điều kiện nào để được đồng trị với Chúa

a/ Hầu việc Chúa lâu năm

b/ Người có 5 ta lâng

c/ Người chịu khổ, hy sinh vì cớ Chúa

d/ Các Mục sư, chấp sự

10/ Chúa Giê-xu danh trên hết mọi danh có nghĩa

a/ Danh Chúa Giê-xu cao hơn Chúa Cha

b/ Danh Chúa Giê-xu cao hơn Đức Thánh Linh

c/ Danh Chúa Giê-xu cao hơn hết các thiên sứ và các vua chúa trên thế gian

d/ Cả 3 đều đúng

Bài 12:   SỰ TẠO DỰNG CON NGƯỜI

TRẮC NGHIỆM

1/ Ai đã tạo dựng nên con người

a/ Chúa Giê-xu

b/ Chúa Cha

c/ Đức Thánh Linh

d/ Cả 3 đều đúng

2/ Đ C T tạo dựng A-đam, Ê va

a/ Bằng bụi đất

b/ Giống Đ C T

c/ Bằng xương sườn

d/ Cả 3 đều đúng

3/ Mục đích chính của Đ C T tạo dựng nên lòai người để

a/ Quản trị mọi vật

b/ Thờ phượng và vâng phục Đ C T

c/ Sinh sản đầy mặt đất

d/ Đồng trị với Ngài

4/  Ê va được tạo dựng với mục đích

a/ Từ xương sườn A đam

b/ Để giúp đờ A đam

c/ Từ bụi đất

d/ Cả 3 đều đúng

5/ A-đam, Ê va lúc ban đầu

a/ Giống Đ C T

b/ Không phạm tội

c/ Không có bệnh tật

d/ Cả 3 đều đúng

6/ Mọi người tin Chúa Giê-xu đều thuộc dòng dõi

a/ A-đam

b/ Nô-ê

c/ Ap ra ham

d/ Y sác

7/ Ban đầu lòai người ăn

a Thú rừng

b/ Trái cây

c/ Rau cải

d/ Không ăn uống

8/ Lòai người được tạo dựng

a/ Trước thiên sứ

b/  Sau Sa tan

c/ Trước Sa tan

d/ Cả 3 đều sai

9/ Ban đầu lòai người ở đâu

a/ Trên trời

b/ Dưới đất

c/ Vườn Ê-đen

d/ Vườn Đ C T

10/ Cấu tạo con người có 3 phần là

a/ Tâm linh, tâm hồn, thân thể

b/ Tâm trí, tình cảm, ý chí

c/ Lương tâm, trực giác thuộc linh, tương giao

d/ Cả 3 đều đúng

 

Bài 13: SỰ SA NGÃ CỦA LÒAI NGƯỜI

 

TRẮC NGHIỆM

1/ Nguyên nhân chính khiến A-đam, Ê va sa ngã

a/ Do tư dục, kiêu ngạo

b/ Do Sa tan dụ dỗ

c/ Do yếu đuối

d/ Do Ê va nhẹ dạ dễ tin

2/ Sa tan dụ dỗ điều gì hấp dẫn nhất khiến Ê va nghe theo nó

a/ Trái cây đó ngon, đẹp mắt

b/ An trái cây đó vào sẽ bằng Đ C T

c/ An vào sẽ không chết, được sự sống đời đời

d/ An để mở trí khôn

3/ Đặc tính của trái cây biết điều thiện, điều ác

a/ Là cây sự sống

b/ Là cây sự chết

c/ Là cây tội lỗi

d/ Ngon, đẹp, mở trí khôn

4/ Vì sao Ê va nghe theo lời con rắn mà không nghe theo lời Chúa dặn

a/ Vì Sa tan hằng ngày cám dỗ hòai

b/ Những điều Sa tan cám dỗ phù hợp với tư dục của Ê va

c/ Vì tính tò mò, hiếu kỳ của Ê va

d/ Vì Ê va thích con rắn hơn Đ C T

5/ Vì sao có nhiều thú trong vườn Ê đen nhưng chỉ có con rắn dụ dỗ Ê va? Vì:

a/ Con rắn là hình bóng của Sa tan

b/ Chỉ có con rắn mới biết nói

c/ Rắn là lòai quỷ quyệt nhất

d/ Con rắn ở trên cây biết điều thiện, điều ác

6/ Tại sao con rắn dụ dỗ Ê va ăn trái cây Chúa cấm

a/ Để chọc giận Đ C T

b/ Để ông bà A đam khôn ngoan bằng Đ C T

c/ Để ông bà phạm tội với Đ C T

d/ Để ông bà xa cách Đ C T và không còn phước hạnh, sự sống đời đời

7/ Hậu quả trầm trọng sau khi ông bà A- đam ăn trái Chúa cấm là

a/ Bị đuổi ra khỏi vườn Ê đen phước hạnh

b/ Cảm thấy bất an, tội lỗi, xa cách ĐCT

c/ Cả thế gian đều bị phạm tội mất sự vinh hiển của Đ C T

d/ Người nam phải đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, người nữ phải mang nặng đẻ đau

8/ Khi A đam ăn trái cấm, phạm tội với Đ C T thì chúng ta có phạm tội ăn theo  với ông bà không

a/ Không

b/ Có

c/ Tùy theo người

d/ Không thể biết

9/ Từ khi tổ phụ phạm tội với Đ C T, chúng ta đã bị  

a/ Chết tâm linh

b/ Chết tâm hồn

c/ Chết thân thể

d/ Cả 3 đều đúng

10/ Lòai người ( từ hậu tự A đam) đã phạm tội với Đ C T từ lúc

a/ Có trí khôn, hiểu biết

b/ Lọt lòng mẹ

c/ Trong bào thai

d/ Không biết được

 

Bài 14: SỰ KHÔI PHỤC THÂN, HỒN, LINH

TRẮC NGHIỆM

1/ Khôi phục tâm linh có nghĩa là

a/ Tái sanh

b/ Có Chúa trong tâm hồn

c/ Có Chúa trong lòng

d/ Cả 3 đều đúng

2/ Vì sao tâm linh người ngọai đạo bị chết

a/ Vì đã thờ ma lạy quỷ

b/ Vì đã phạm nguyên tội với Đ C T

c/ Vì không thờ phượng ĐCT, không được tái sinh

d/ Vì đời sống tội lỗi

3/ Tâm linh có 3 phần

a/ Thân, hồn, linh

b/ Lương tâm, trực giác thuộc linh, tâm trí

c/ Trực giác thuộc linh, tương giao, lương tâm

d/ Tâm trí, tình cảm, ý chí

4/ Điều kiện nào để biết 1 người đã là con cái Chúa

a/ Từ bỏ tội lỗi

b/ Nên thánh

c/ Tái sanh

d/ Gớm ghê hình tượng

5/ Điều kiện quan trọng nào để chúng ta được khôi phục tâm linh ( tái sinh)

a/ Nhận biết mình phạm tội

b/ An năn, xưng tội

c/ Tin Chúa Giê-xu

d/ Có tấm lòng trong sạch

6/ Khôi phục tâm linh cần thiết để được

a/ Cứu rỗi

b/ Đắc thắng

c/ Có phần thưởng

d/ Nên thánh

7/ Sự khôi phục tâm hồn là

a/ Sự khôi phục tâm trí, tình cảm, ý chí

b/ Biến đổi tâm hồn

c/ Sự nên thánh

d/ Cả 3 đều đúng

8/ Làm sao để khôi phục tâm hồn

a/ Hiểu biết lời Chúa và ý muốn Chúa

b/ Đầu phục Chúa

c/ Chúa dùng nghịch , sức ép để bắt chúng ta phải đóng đinh bản ngã, con người cũ

d/ Cả 3 đều đúng

9/ Khôi phục thân thể là

a/ Sự chữa lành thân thể

b/ Sự biến hóa thân thể sau tiếng kèn chót

c/ Thân thể biến thành đền thờ của Đức Thánh Linh

d/ Cả 3 đều đúng

10/ Sự khôi phục thân thể trọn vẹn sau chót là

a/ Thân, hồn, linh được khôi phục trọn vẹn

b/ Được biến hóa thân thể giống Chúa khi Chúa tái lâm

c/ Cả thân thể đều đẹp đẽ, sáng láng

d/ Cả 3 đều đúng

Bài 15:   SỰ NGỢI KHEN, THỜ PHƯỢNG

TRẮC NGHIỆM 

1/ Sự ngợi khen Chúa là

a/ Sự  ca hát lớn tiếng vui mừng

b/ Vỗ tay, nhảy múa

c/ Hành động bày tỏ lòng vui mừng, chúc tụng, tôn vinh Chúa

d/ Câu a, b đúng

2/ Biểu hiện ngợi khen Chúa là

a/ Ca hát lớn tiếng

b/ Nét mặt vui tươi, hớn hở

c/ Vỗ tay nhảy múa

d/ Cả 3 đều đúng

3/ Khi nào chúng ta ngợi khen Chúa

a/ Trong lúc nhóm họp

b/ Trong lúc thờ phượng

c/ Trong mọi lúc, mọi nơi

d/ Khi cảm tạ Chúa

4/ Thờ phượng là

a/ Là ca hát nhẹ nhàng, tha thiết

b/ Cầu nguyện ngọt ngào với Chúa

c/ Gặp gỡ Chúa

d/ Hành động bày tỏ lòng yêu thương, tôn kính, gần gũi, tương giao với Chúa

5/ Những ai xứng đáng để chúng ta ngợi khen, thờ phượng

a/ Ong bà, cha mẹ

b/ Đ C T

c/ Các anh hùng, liệt sĩ

d/ Cả 3 đều đúng

6/ Tại sao chúng ta phải ngợi khen, thờ phượng Chúa

a/ Vì Chúa rất xứng đáng để được ngợi khen, thờ phượng

b/ Để thể hiện lòng biết ơn Chúa

c/ Vì đó là mạng lệnh Chúa

d/ Cả 3 đều đúng

7/ Cơ quan nào chính yếu để ngợi khen Chúa

a/ Môi miệng

b/ Tâm hồn

c/ Thân thể

c/ Tâm linh

8/ Cơ quan nào chính yếu để thờ phượng Chúa

a/ Tình cảm

b/ Tâm hồn

c/Tâm linh

d/ Tâm trí

9/ Sự thờ phượng đẹp lòng Chúa khi

a/ Tấm lòng chân thật

b/ Tấm lòng biết ơn

c/  Bằng tâm linh và lẽ thật

d/ Tấm lòng ăn năn, thống hối

10/ Những ai phải ngợi khen, thờ phượng Chúa

a/ Con cái Chúa

b/ Người yêu Chúa

c/ Người biết ơn Chúa

d/ Mọi người trên thế gian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.