Đức Chúa Trời có phép chúng ta tự do chọn lựa bạn đời cho mình không?

Hỏi: Ngày nay có ý kiến cho rằng ĐCT không chỉ định sẵn 1 người vợ/ chồng cho CĐN, mà Ngài chỉ khải thị cho chúng ta các nguyên tắc để lựa chọn. Xin MS giải thích thêm.

Đức Chúa Trời không bao giờ làm thay cho chúng ta. Ngài chỉ cảm động để chúng ta tự do chọn lụa. Trong cựu ước có nhiều mối tình lãng mạn, cảm động. Y-sác năm 40 tuổi chỉ ở nhà, cần nhướng mắt lên thấy được vợ Rê-bê-ca, rồi dẫn nàng vào ” Động phòng hoa chúc dạ” Trong lúc Gia-cốp phải mất bảy năm mới được một bà. Cả hai đều được Chúa chúc phước. Cái chính là hai vi Thánh Tổ kính sợ Chúa. Chúa cho chúng ta tự do chọn lựa.. trong sự nhạy bén người Chúa đẹp ý. Quan trong nhất của hôn nhân không phải yêu như thế nào? Yêu bao lâu! đã thử thách bao nhiêu lần… mà cả hai cùng kính sợ Chúa là đủ tiêu chuẫn để yêu và dạng dĩ kết hôn. Có hai nguyên tắc:

1. Cùng đức tin – kính sợ Chúa.

2. Cùng thương yêu nhau, không ảnh hưởng đến người khác. Nếu cha mẹ cùng niềm tin chấp thuận thì tốt. Nếu cha mẹ hai bên chống đối, chúng ta thuyết phục đến điều, nếu không chấp nhận, thì được tự do kết hôn. Đó là nhân quyền.

Nếu không kính sợ Chúa, thì không có gì bảo đảm tình yêu bền vững… Vì hôn nhân là một cuộc chạy đua đường trường, cam go thử thách đủ điều… vì cái xấu của cả hai đều lộ diện… phải nhờ Chúa ban ơn tha thứ, chịu đựng mới vượt qua được.

Mục sư: Nguyễn Duy Thắng

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.