Tin Lành Và Công Giáo Khác Nhau Những Gì?

Cám ơn bạn đã quan tâm một vấn đề rất hệ trọng của niềm tin Cơ Đốc. Trước hết, phải xác nhận thuật ngữ Tin Lành ở đây không phải là giáo hội Tin Lành CMA, mà là bao hàm các hệ phái cải chánh (Reform) từ sau Martin-Luther, mà người Công giáo La-mã phong cho phong trào cải chánh một tước hiệu Protestant (Thệ-phản) thường gọi đạo rối hay rối đạo.

Để hiểu rõ bản chất sự việc, chúng ta phải trở lại nguồn gốc vấn đề: tại sao Đức Hồng Y Martin-Luther ra khỏi giáo hội Công Giáo? Lý do nào ông đã viết 95 luận đề chống lại Giáo triều Rô-ma?

Hiểu ra vấn đề này sẽ giải quyết tận gốc rễ.

Chắc chắn Martin-Luther không phải là người bình thường cảm xúc tùy hứng; cũng không phải do tư lợi cá nhân xui khiến; cũng không phải bất mãn giáo hội vì bị trù dập. Mà lý do vì lẽ thật, vì chân lý mà ông phải trả giá bằng cả mạng sống và cả quyền lợi tốt đẹp nhất mà giáo hội đặc quyền cho ông. Ông đã nghiên cứu Kinh Thánh sâu nhiệm và khám phá giáo hội Công giáo La-mã đã đi sai quá đà, không còn đặt niềm tin trong Kinh Thánh và cả cứu Chúa Jesus; gần như tà đạo. Không còn xưng nghĩa bởi đức tin mà bởi việc làm từ thiện, bởi bùa xá tội…..Tình trạng thuộc linh như không còn thuốc chữa: Độc ác hơn cả Hít-le, hơn cả Tần-thủy Hoàng-Đế…

Chính lý do đó, Martin-Luther đã viết ra 95 luận đề; ông phân tích những sai lầm từ tín lý căn bản, cho đến lối đạo đức trong giáo đường Rô-ma. Kết thúc ông nhận bản án tử hình từ Giáo Hoàng. Các hệ phái cải chính ra từ đây với đầy sóng gió: Bắt bớ tuận đạo kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người và nỗi đau không thể nào phai trong lòng con dân Chúa.

Tôi phân tích một số điều căn bản sự khác nhau giữa Công giáo La-mã và các hệ phái cải chánh

1. Đức tin

Đức tin căn bản của Công giáo La-mã không đặt hoàn toàn trên lời Đức Chúa Trời, một phần lời Chúa, một phần của Giáo hội và phần khác do công đức từ thiện của mình.

2.Về bà Mari

Công giáo cho bà đồng trinh và đồng trinh trọn đời. Kinh thánh chỉ nói “Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai… Song không hề ăn ở với Giô-sép cho đến khi người sanh một con trai, thì đặt tên là Jesus.” Kinh thánh đã xác nhận bà chỉ đồng trinh trước khi Chúa Jesus giáng sinh; đâu nói Mari đồng trinh trọn đời đâu. Kinh thánh lại xác tín sau đó hai người là vợ chồng có thêm 4 người con: Gia-cơ, Giô-sép,Si-môn và Giu-đe (Mat 13:55).

Công giáo đã phong cho bà quá nhiều danh hiệu, thậm chí mẹ cả Đức Chúa Trời, nữ vương trên trời. Nếu Mari là mẹ Đức Chúa Trời, thì ai là cha Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đâu còn là Đấng tự hữu hằng hữu nữa!

3. Về thờ lạy hình tượng

Đức Chúa Trời gớm ghiếc hình tượng. Người công giáo lại tạc tượng chính Ngài để thờ, bây giờ thì thờ lạy đủ thứ: đa thần giáo vi phạm điều răn thứ nhất “Trước mặt Ta, ngươi chớ thờ các thần nào khác.”

4. Về tổ chức giáo hội

Về tổ chức giáo hội và đường lối sinh hoạt tin ngưỡng thì Công giáo La-ma không giống Chúa chút nào cả.

5. Sửa cả điều điều răn Đức Chúa trời

Điều răn thứ hai về thờ lạy hình tượng, công giáo bỏ phần đầu…

Còn nhiều vấn đề khác nữa. Xem thêm 95 luận đề Martin-Luther và Tiến trình Chúa tái lâm phần một sẽ thấy.

Công giáo La-mã đã quá sai Kinh Thánh, còn các hệ phái cải chánh có trọn thành lời Chúa như Công vụ sứ đồ không? Là đề tài khác, mong quý vị tham gia, hay đặt thêm những câu hỏi thảo luận.

Muc sư Nguyễn duy Thắng
ĐT : 09.888.92.994

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.