Hội Thánh: Thành Ẩn Náu

Đất nước Việt Nam nên hư thành bại, trách nhiệm lớn là của các Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam. Chúa đã khẳng định “Các ngươi là muối của đất, là ánh sáng của thế thế gian”. Tự trách mình, xét muối còn chất mặn không? Ánh sáng có chiếu không? Không đổ thừa cho bất cứ ai? Cả chính quyền nữa,… mà hãy nhận lấy  trách nhiệm. Xin Chúa mở mắt để các lãnh tụ Cơ Đốc Giáo không còn đấu tranh bè đảng nữa, mà hạ mình xuống.

Xin con cái Chúa cầu nguyện cho lãnh đạo hạ mình ăn năn tan vỡ, trả lại những gì đã lỡ lấy cắp của Chúa như Acan. Tôi tin Chúa sẽ cho thắng lại thành A-hi. II sử 7:14. Amen.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.