Làm Sao Nhận Biết Sứ Mạng Chúa Dành Cho Con?

Đáp:

Đây là câu hỏi rất hay, nhiều người đã thất bại trong chức vụ dù đã vào sinh ra tử cho Chúa. Trước hết chúng ta phải thấy sứ mạng tổng quát cho mọi người phải: “Môn đồ hóa muôn dân“.

Tuy nhiên, sứ mạng ở đây dành cho từng cá nhân, cần phải cẩn thận.

“Hãy cố gắng hơn nữa sự kêu gọi và chọn lựa của mình; làm như vậy anh em không hề vấp ngã” – IIPhi 1:10

Sứ mạng ở đây đồng nghĩa với khải tượng (tầm nhìn và hướng đi). Đây là lời Rhema của sự kêu gọi vào chức vụ đặc biệt. Phải tìm kiếm và tìm kiếm hết lòng cho đến khi gặp Chúa. Gặp ở đây là nghe lời chính xác từ Thánh Linh. Ngày nay cảm xúc rất nhiều, và hậu quả bỏ chức vụ cũng khá lớn (Mảnh đất số 2 và số 3).

Xem thêm Lời Rhema

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.