KHOA NỘI- KHOA NGOẠI

   Ở vùng miền núi có một anh chàng vô tình bị cung tên bắn trúng vào bụng. Người nhà  đưa anh tới bệnh viện nhờ lấy ra.

ten ban

   Đến nơi, các bác sĩ lấy cưa, cưa ngang mũi tên, rồi băng lại.

   Người nhà anh nầy ngạc nhiên hỏi:

   “Sao kỳ vậy bác sĩ? Còn lại khúc trong sao không lấy ra?”

    Bác sĩ trả lời: “đây là khoa ngoại, nhiệm vụ bên tôi đến đây là xong! Phần còn lại bên trong là thuộc quyền khoa nội

    !!!!

    Kính  tặng các hệ phái Cơ đốc nào giải nghĩa và ứng dụng Kinh thánh máy móc, cực đoan, cục bộ ; trở nên quá khích, lập dị, lệch lạc , tà giáo!

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.