Sáng Tạo Vũ Trụ & Trái Đất

C/ KHÔI PHỤC VŨ TRỤ & TRÁI ĐẤT:

Sự sáng tạo vũ trụ và trái đất phần trên đã rõ. Bây giờ, chúng ta vào phần sự khôi phục vũ trụ, trái đất và sáng tạo loài người.

1. Xóa tan bóng tối  : ngày thứ nhất

Chương trình khôi phục vũ trụ và trái đất bắt đầu từ Sáng thế ký đoạn 1: 3-25

3 Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. 5 Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất. câu 3

Theo tôi, ngày ở đây là ngày theo chu kỳ hệ mặt trời mặt trăng và trái đất. Ngày 24 giờ trong tuần lễ. Tính theo lịch thì khoảng 6000 năm trước Chúa giáng sinh.

Khác với thời gian ban đầu hay khởi thủy của Sáng thế ký 1:1. Thời gian này là thời gian của Chúa, không ai biết khi nào. Có thể hàng tỉ tỉ năm…

Sự sáng ở đây không phải là ánh sáng của mặt trời, mà  chính là sự sáng của Đức Chúa Trời; vì chính Ngài là ánh sáng , Ngài đi đâu ánh sáng theo đó; và bóng tối lùi xa.

Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người…..Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người”

(Giăng 1:4, 9)

Đây là sự sáng trong linh và trong hồn, là sự sáng mầu nhiệm của thuộc linh.

Sự sáng Chúa không phải ánh sáng mặt trời; khác ánh sáng điện.

Công việc đầu tiên, Chúa xóa tan bóng tối đã bao phủ trái đất bị hồng thủy hàng tì tỉ năm. Chúa đi đến đâu, bóng tối xóa tan đến đó; như khi bật bóng đèn lên vậy.

 2.Lập khoảng không:   ngày thứ hai

      “  6 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước. 7 Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. 8 Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.” Câu 6-8

Khoảng không trước đây bị bóng tối bao phủ, Chúa cho Sa-tan cư ngụ và quản chế. Khoảng không là vùng khí quyển chịu sức hút trái đất, cao từ 200 đến 300 km.

Đức Chúa Trời đã giải cứu nó khỏi bóng tối, chuẩn bị giải cứu trái đất khỏi hồng thủy; để hơi nước bốc lên tạo khoảng không là tầng khí quyển ( không khí bao quanh) chủ yếu hơi nước H2O.

Nếu không có khoảng không, không có hơi nước bao quanh trái đất; thì trái đất cũng giống như mặt trăng, sao hỏa bao phủ bởi chân không ( không có không khí). Chân không không hấp thụ được ánh sáng mặt trời; không tạo được nhiệt ( không bức xạ nhiệt). Mặt trăng quanh năm nhiệt độ dưới 0 độ. Các hành tinh thuộc hệ mặt trời không có sự sống là vậy.

3. Giải cứu trái đất Hạt giống rải đều: Ngày thứ ba

            9 “Đức Chúa Trời lại phán rằng: nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy. 10 Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành… “  câu 9-10

 

Đến đây chúng ta thấy rõ, trái đất đã được giải cứu khỏi nước. Trái đất được chia thành 5 châu và 4 đại dương.

Chúng ta xem bản đồ thế giới có thể hình dung. Trái đất ban đầu có thể hình tròn. Ngài thay đổi hình thể, phân bổ địa hình trái đất thành 5 châu lục và các đại dượng.

Chúng ta hình dung, Ngài muốn thay đổi hình dạng trái đất, bằng cách nắn  trái đất lại, như chúng ta bóp chiếc bong bóng, hay người thợ gốm nắn đất sét. Chổ cao gọi là núi đồi; chổ  thấp gọi đại dương- biển hồ, chổ ngang là đồng bằng.

Chúa bày tỏ cho Gióp vấn đề thay đổi địa hình trái đất

14 Trái đất biến hình như đất sét dưới dấu ấn,

Và mọi vật hiện ra trau giồi như bằng áo”. Gióp 38

Số lượng nước bao phủ trái đất, Ngài phân thành 2 vùng:

Vùng một : Ngài cho nước bốc hơi lên khoảng không tạo thành mây; hơi nước là tầng Ô-zôn, bao phủ , bảo vệ trái đất, tạo bức xạ nhiệt để duy trì sự sống cho trái đất. Nhờ hơi nước mà trái đất có nhiệt.

Vùng hai  : Ngài cho nước tụ lại chỗ trũng dưới đất tạo thành các đại dương- biển hồ  .

Theo tôi, ban đầu  đều là nước mặn. Khi có ánh sáng mặt trời, nước bốc hơi lên trời thành mây, mây tạo ra mưa, mưa xuống tạo thành sông suối và  nước ngọt.

Đọc đến đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời thật quá vĩ đại, vượt mọi điều suy tưởng của con người hữu hạn; ôi  tuyệt vời làm sao! Rất tiếc nhiều con cái Ngài chưa cảm nhận sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, loay hoay tìm kiếm sự hư không…

Chúng ta cứ tưởng tượng, nếu không có lực hấp dẫn của các hành tinh bao quanh trái đất, hệ mặt trời không nằm trong các thiên hà, cái gì sẽ xảy ra ?

Không có thủy triều ngày 2 lần. Nước sông không chảy ra được ngoài biển. Các thành phố sẽ là một ao tù dơ bẩn hôi thối khổng lồ, ô nhiểm không thể sống được. Trái đất sẽ rơi tự do, không có lực ly tâm.. cá hành tinh đụng nhau nổ tan tành..

Lực hấp dẫn vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, trái đất; tạo thành thủy triều. Ánh sáng Mặt trời để nước biển bốc hơi; hơi nước bao phủ hành tinh trái đất, tụ lại thành mây; mây thành mưa. Mưa mang  nước ngọt mưa xuống trái đất; một phần đóng thành băng tuyết trên núi cao; băng tuyết chảy ra  thành suối, suối chảy ra sông; sông giữ nước ngọt rồi cung ứng cho đất; đất sinh cây cỏ cùng mọi sinh vật, động vật nuôi cho cả con người .

Đây là quy trình khép kín, chu kỳ rất khoa học mà  Chúa đã  tạo dựng.

“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy. 12 Đất sanh cây cỏ: Cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 13 Vậy,có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.  Câu 11-13

Ngày thứ ba, Đức Chúa Trời chỉ mới cho hạt giống; hạt giống rải khắp đất, chưa nảy mầm. Chưa có cây nhỏ nào mọc ngoài đồng vì chưa có mưa trên mặt đất.   ( Sáng 2: 5)

Người đời hay nói “ Trời sinh voi, Trời sinh cỏ”

Thật người ta đã nói sai rồi: “ Trời  sinh cỏ trước khi sinh voi”.

Mỗi loại giống có mỗi gen khác nhau; bản chất khác nhau; thân hình hoa lá cành khác nhau. Không có chuyện cây cải hóa thành cây cổ thụ ( đó là tình trạng bất thường ). Mỗi sự vật đều theo quy luật của Chúa.

Mỗi loại giống cây đều mang lý tính và dược tính. Mỗi loại cây đều có mục đích để phục vụ con người.

Hoa không chỉ để tô thêm vẽ đẹp cho cuộc đời ,mà hoa còn dùng để làm thực phẩm cho muôn sinh vật – con người và hoa còn mang cả tính dược, chữa nhiều bịnh khác nhau. các loại thuốc hầu hết lấy từ hoa -cây cỏ….

Đức Chúa Trời đã tạo dựng trái đất theo quy trình khoa học. Trái đất khôi phục trước, kế đến cây cỏ , rồi đến sinh vật, cuối cùng mới đến con người.

  4. Khôi phục ánh sáng mặt trời, mặt trăng, các vì sao:  ngày thứ tư .

14“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; 15 lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy.16 Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao. 17 Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, 18 đặng cai trị ban ngày và ban đêm,đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 19 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứtư” Câu 14-19

Mặt trời, mặt trăng cùng các vì sao trên trời; Đức Chúa Trời đã sáng tạo từ khởi thủy, chắc chắn rất đẹp đẽ Stk 1:1.

Sau sự kiện Sa-tan phản loạn, Chúa đã đoán phạt sa-tan, vũ trụ cũng vạ lây. Mọi ánh sáng đã mất.Vũ trụ chìm trong bóng tối

Ngày thứ tư Ngài khôi phục ánh sáng các vì sáng nầy .

Câu 16 Kinh thánh dùng chữ làm nên (make), nói lên Ngài khôi phục ánh sáng cho mặt trời mặt trăng cùng các vì sao. Như bình ắc quy đã có sẵn, chỉ cần sạt điện vào là có điện.

Khi có ánh sáng mặt trời; trái đất ấm dần, nước biển bốc hơi thành mây; mây kết tụ thành mưa, thành nước ngọt. Mưa rơi xuống đất; đất biến thành suối, thành sông; chuẩn bị để các hạt giống nảy mầm, lớn thành cây; cây sinh trái, trái nuôi muôn sinh vật, thú rừng và cả loài  người.

Chu kỳ khép kín từ nước biển bốc hơi; hơi nước bao bọc trái đất như tấng Ô-zôn bảo vệ trái đất. Hơi nước cũng là chất xúc tác với ánh sáng mặt trời tạo thành nhiệt năng. Mặt trăng và các vì sao trong hệ mặt trời không có hơi nước, cho nên không tạo được bức xạ nhiệt khi ánh sáng mặt trời xuyên qua. Cho nên nhiệt độ luôn dưới 0 độ. Ánh sáng và nước quyết định sự sống là vậy.

5 Vả, lúc đó, chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. 6 Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đấ” Sáng 2: 5-6.

  5. Sinh vật- động vật sáng tạo thêm:  ngày thứ năm

Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. 21 Đức Chúa Trời sáng tạo  các loài lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 22 Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều. 23 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngàythứ năm

Đến đây, Kinh thánh khải thị các sinh vật, muôn thú vật, chim trời, cá biển mới được Chúa sáng tạo.

Trái đất giờ đã biến thành nguồn sống cho cây cỏ cùng muôn sinh vật. Trước đó, trái đất bị hồng thủy, không có ánh sáng;  không có sự sống.

Tóm lại:

Khi trái đất bị đại  hồng thủy thứ nhất,  bóng tối dày đặc phủ vây. Không có ánh sáng mặt trời, mọi thực vật, sinh vật không thể sống được.

Đến đây, Kinh thánh đã cho chúng ta thấy Đức Chúa trời khôi phục trái đất và vũ trụ theo tiến trình hợp tình, hợp lý và rất khoa học. Tiền trình này Đức Chúa Trời thực hiện trình tự 5 ngày. Thời gian là 24 g theo chu ký hệ mặt trời. 7 ngày trong một tuần lễ. Ngày thứ 6 Chúa sáng tạo loài người. Ngày thứ 7 Ngài nghỉ.

Sự khôi phục trái đất và vũ trụ trước Chúa giáng sinh khoảng 6000 năm.

Còn  Sáng thế kỷ 1:1 thì vô định, có thể hàng tỉ tỉ năm trước khi trái đất bị hồng thủy lần thứ nhất.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.