Sáng Tạo Loài Người

Bài này thuộc phần 2 của 4 trong loạt bài Mục đích trường cửu của Đức Chúa Trời

CHƯƠNG II :  SÁNG TẠO LOÀI NGƯỜI

Nếu trái đất là trung tâm của vũ trụ; thì loài người là trung tâm của  trái đất. Tại sao loài người Chúa tôn trọng vậy? Câu trả lời ngắn gọn:

“Vì Ngài muốn loài người giống Ngài để đồng trị với Ngài”

Ngài đã sáng tạo loài người theo kế hoạch hoàn thiện từ trước buổi sáng thế bao gồm mô hình sáng tạo và cả nguyên liệu tạo dựng. Loài người được tạo dựng  sau cùng đối với khôi phục trái đất .

A/ MÔ HÌNH:

Mô hình hay còn gọi khuôn mẫu.  Trong xây dựng gọi là bản vẽ thiết kế, trong kịch nói gọi là kịch bản; trong kinh doanh là mô hình chiến lược…

Chúa đã chuẩn bị mô hìnhoàn hão  trước khi con người xuất hiện trên trái đất. Mô hình đó là :

Ngài sáng tạo loài người Theo hình ảnh Ngài, giống như Ngài. Giống từ ngoài vào trong.

Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, mọi sự việc đã và sẽ xảy ra theo tư duy của Đức Chúa Trời, xem như xong từ trước buổi sáng thế. Kinh Thánh cho chúng ta thấy; trước khi Adam sinh ra, Ngài đã sắm sẵn mọi nhu cầu theo sự khôn ngoan, toàn tri của Ngài. Theo thứ tự ưu tiên hợp lý: Vũ trụ, trái đất được khôi phục trước; Cây cỏ, sinh vật, động vật tiếp theo. Cuối cùng con người mới được sáng tạo. Con người là ưu tiên số một của Ngài.

Mô hình hay khuôn mẫu là ý tưởng đầu tiên của một nghệ nhân trước khi tạo ra một sản phẩm. Mô hình con người được Chúa sáng tạo  đó là :

Loài người giống như Ngài từ bên ngoài vào tận bên trong.

Mô hình sáng tạo gồm:

BA PHẦN CON NGƯỜI :  thân thể, tâm hồn, tâm linh

Muốn xây cái nhà phải có bản vẻ; muốn xây dựng một công ty phải có mô hình…

Đức Chúa Trời sáng tạo loài người như hình Ngài; Ngài sáng tạo loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.Sáng 1:27 

B/ CÁCH SÁNG TẠO :

Cách sáng tạo hay nguyên liệu sáng tạo trên mô hình là khuôn mẫu phải sáng tạo trước. Mô hình bản vẽ có trước, như kiến trúc sư vẽ kiểu dáng; còn kỹ sư xây dựng thực hiện. Thực hiện bằng nguyện vật liệu gì phải theo bản vẽ của kiến truc sư. Sáng thế ký 1:27 có trước; đến sáng thế ký đoạn 2 Chúa mới thực hiện.  

Sự sáng tạo loài người và cách tạo dựng là một trong những kỳ diệu nhất của Đức Chúa Trời. Tại sao đến ngày thứ 6 Ngài mới sáng tạo loài người? Cách sáng tạo con người cũng mầu nhiệm không ai dùng khôn ngoan để biện giải. Chỉ có Kinh Thánh ghi chép lại rất cô đọng, chưa tới một trang giấy.

Đối với vũ trụ, Ngài phán một tiếng có ngay; đối với muôn sinh vật, động vật; Ngài lấy bụi đất nắn lên bèn có.

Còn sáng tạo con người thì Ngài tạo dựng theo tiến trình của mô hình định trước:  Gồm 3 bước

Bước một : Lấy bụi đất nắn tượng người  

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên tượng người” Sáng  2:7

Các bản dịch đều dịch: “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người” Sáng  2:7

Trong ngôn ngữ học tiếng Việt không ai nói nắn thành hình. Vì hình là không gian 2 chiều; còn tượng là không gian 3 chiều. Tượng và hình ý nghĩa khác nhau. Đây là thiếu sót đáng tiếc trong dịch thuật.

Đức Chúa Trời nắn Adam như người thợ đúc lấy thạch cao nắn tượng vậy. Có thể nói nôm na, Adam ban đầu là một tượng thịt, hình người .

Chữ nắn tiếng Anh dùng động từ to make, có nghĩa lấy một nguyên liệu có sẵn rồi chế biến thành một sản phẩm khác.

Kinh thánh không nói Ngài lấy bụi đất sáng tạo (create) con người. Ngài nói: Ngài lấy bụi đất nắn lên người Nam (make the man)…

Thời gian từ lúc tạo tượng người Nam, cho đến khi Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi là bao lâu, kinh thánh không cho biết rõ; có thể hàng chục năm… Cũng có thể trong giây lát hay cả thế kỷ.

Chúng ta lấy đức tin Ngài tạo thân thể body Adam đẹp trai tuyệt vời. Giống như Chúa. Thịt của con người giống thịt mọi động vật khác.

Bước hai: Hà hơi linh Ngài vào lỗ mũi

Con người được sáng tạo thành 3 phần.

Bước tiếp theo, Ngài hà sinh khí Ngài vào lỗ mũi người Nam (tượng thịt); sanh khí Ngài tác động vào tượng thịt, phát sinh  hồn sống (living-soul). Từ đây con người có 3 phần: Tâm linh hay nhân linh (spirit), hồn sống hay tâm hồn (living soul), thân thể (body). Tâm linh là sự sống của Thánh linh; thân thể thuộc bụi đất;  hồn sống là kết quả của tác hợp sự sống Thánh Linh và xác thịt con người. Tâm linh và tâm hồn là thể thuộc linh (không phải vật chất).

Đây là sự mầu nhiệm lớn, không ai hiểu nổi. Khoa học không thể chứng minh tâm linh và tâm hồn là gì, ở đâu, công dụng ra sao nhưng không giám phủ nhận con người là một thực thể tâm linh…

Chúng ta có thể minh họa câu chuyện sáng tạo con người qua hình ảnh.

Cau tao con nguoi tam linh tam hon than the

Chúng ta lấy một bóng đèn , cắm vào ổ điện; ánh sáng phát lên.

Bóng đèn là thân thể.

Nguồn điện là hơi sống của Chúa.

Hơi sống của Đưc Chúa Trời  vào thân thể xác thịt con Người, tạo thành tâm linh, hay nhân linh (man spirist). 

Hơi sống của Chúa tác hợp với với thân thể xác thịt tạo ra tâm hồn (hồn sống). Giống như hơi sống Đức Chúa Trời tác động vào bóng đèn, tạo ra ánh sáng.

Cũng lẽ ấy, hơi sống Chúa  tác động vào thân thể  sinh ra  tâm hồn hay hồn sống.

Tâm linh và tâm hồn ở thể thuộc linh (không phải vật chất, không cân đo đong đếm; mắt xác thịt không thấy được).

Thân thể ở thể vật chất, từ bụi đất mà ra (sờ mó, ăn nuốt được, thấy được). Gồm ngũ quan: mắt để thấy, tay chân để sờ, mũi để ngữi, tai để nghe và miệng để nói.

Thân thể là vỏ bọc bên ngoài , là quan năng bảo vệ tâm hồn và tâm linh.

Giống như đền thờ Giê-ru-sa-lem cũng có 3 phần : hành lang bao bọc, nơi thánh và nơi chí thánh.

Ngày nay, đền thờ của Đức Thánh Linh chính là mỗi Cơ đốc nhân:

  • Thân xác  =  với hành lang  = Ai cập
  • Tâm hồn  =  nơi thánh =  Đồng vắng
  • Tâm linh  =  chí thánh    =  Ca-na-an  

Thân thể vật lý hay xác thịt con người có cấu tạo giống xác thịt muôn thú, vì tất cả đều từ bụi đất mà ra.

“Giê hô va lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A đam….” Sáng 2: 19

Khởi thủy cả ba phần: thân thể – tâm hồn – tâm linh hiệp một trong con người, giống như Đức Chúa Trời 3 ngôi (3 thân vị): Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Linh  hiệp một, tác động hỗ tương.

Khi hồn ra khỏi xác, xác bất động; khi tim (xác) ngừng đập, hồn phải giã từ xác.

Sự mầu nhiệm trong việc tạo dựng  người Nữ.

Người Nam và muôn thú Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn ra. Nhưng đối với người Nữ, Ngài có một cách tạo dựng khác thường. Tại sao Ngài để người Nam ngủ mê ? Tại sao Ngài lấy xương sường mà không lấy thịt hay xương nơi khác? Hay không lấy bụi đất tạo dựng như người Nam? Đây là những vấn đề quan trọng, mang nhiều ý nghĩa thuộc linh cho đến hôm nay.

1. Lý do Ngài cho Người Nam ngủ mê ?

Chúng ta tưởng tượng tách rời một xương sườn ra khỏi thân thể, chắc chắn rất đau. Vì đây là một đại phẩu cơ thể. Ngài cho  ngủ mê giống như bác sỹ phải cho gây mê trước khi giải phẩu. Đại phẩu phải gây mê toàn thân. Chúa đã làm trước khi khoa học làm theo. Chúa tạo cây thuốc phiện để cho con người sáng chế thuốc gây mê.

Một lý do nữa là để người Nam không biết (quên đi) mình là chủ nhân người Nữ. Chỉ biết nhận lãnh sự ban cho.

2. Tại sao lấy xương sườn bên trái?

Bất cứ điều gì Ngài làm cũng đều mang ý nghĩa; xương sườn bên trái bảo vệ trái tim; nằm dưới cánh tay trái; tay trái bảo vệ xương sườn; xương sườn bảo vệ trái tim. Ngài không lấy xương sọ, vì ở trên đầu, trên chồng; cũng không lấy xương chân vì phía dười chồng.

Ý nghĩa thuộc linh người Nữ (vợ) bảo vệ trái tim người Nam (chồng); và người Nam ôm ấp, che chở người Nữ.

Ngài sáng tạo người Nữ ra từ người Nam; hay người vợ từ xương sườn người chồng là đường lối xuyên suốt trong mục đích trường củu của Chúa. Sáng thế ký đã nói rõ:

23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. 24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt”

Sáng Thế Ký đoạn 2 cho biết Người Nữ hay người vợ là sở hữu của chồng; phải vâng phục chồng mọi đàng. Chúa biết trước và dự bị chon người Nam một người vợ đễ giúp đỡ an ủi “Người Nam ở một mình không tốt“.

Đây là ý chỉ của Ngài trước khi tạo dựng người Nữ, cũng là người vợ cho ông. Ngài tạo dựng người Nữ từ xương sườn người Nam là một kế hoạch tốt lành từ trước buổi sáng thế; không phải do nhu cầu  sinh lý hay biện pháp tình thế; người Nam buồn cô đơn không người giúp đỡ.

Tạo người Nữ và cách sáng tạo đều mang ý nghĩa thuộc linh mầu nhiệm bởi sự toàn tri, toàn thiện của Chúa.

3. Loài người phải đầy dẫy mặt đất.

Động vật có trống mái; loài người phải có Nam Nữ. Vợ chồng bảo vệ nói giống và làm đẹp cho vũ trụ và trái đất

“Đông như sao trên trời, như cát dưới biển”

Đến thời Tân ước, Chúa khải thị đạo vợ chồng còn là hình bóng Đấng Christ với Hội thánh cũng như mặt trời là Chúa, mặt trăng là Hội Thánh. Mặt trăng tự không có ánh sáng, mà đến từ mặt trời. Người vợ lấy vinh hiển từ chồng, là mão triều thiên vinh hiển từ chồng.

23 vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 24 Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. 25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.” Ê-phê-sô 5

“Loài người phải tôn trọng hôn nhân.” Hê-bơ-rơ 13:4a

Ngày nay Công giáo La-mã đã chối bỏ việc lập gia đình cho các Linh mục là một việc làm nghịch lại đường lối Chúa, chối ý chỉ ban đầu của Chúa. Thậm chí xem việc lập gia đình là xác thịt, thế gian trần tục. Linh mục nào ra lập gia đình thì phong cho một chức “hoàn tục”. Đó là sự xúc phạm nghiêm trọng ý muốn trọn lành của Đức Chúa Trời.

Đừng biện hộ bởi lời hoa mỹ – kiêu ngạo – khôi hài: đồng thân thánh khiết – đồng thân sạch sẽ… Đến khi xác thịt đòi hỏi thì :

” Ban ngày quan lớn như thần

Ban đêm quan lớn rần rần như ma”

Xin đừng vượt điều kinh thánh đã phán.

Sự sáng tạo người Nam, người Nữ là đường lối khôn ngoan mầu nhiệm của Đức Chúa Trời; Ngài thiết lập hôn phối đầu tiên trong vườn Địa đàng, rồi chúc phước hôn nhân loài người rất trân trọng.

Ngài muốn loài người sản sinh cho đầy dẫy mặt đất, và cả vũ trụ; cùng với Ngài quản trị muôn loài muôn thú và cả vũ trụ vô bao la vô  lượng vô biên. Con Người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, là trung tâm của trái đất và trung tâm của vũ trụ.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.