Sáng Tạo Loài Người

Bài này thuộc phần 2 của 4 trong loạt bài Mục đích trường cửu của Đức Chúa Trời

E/MỤC ĐÍCH SÁNG TẠO CON NGƯỜI: Đồng trị với Ngài

Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo có mục đích. Mọi chương trình kế hoạch đã xảy ra đều được Ngài hoàn thiện từ trước buổi sáng thế.

Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất”.27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” Sáng 1: 26-27

Khởi thủy, Chúa dựng nên loài người giống như Ngài; giống cả bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài đẹp đẽ, bên trong trong sạch, công bình, thánh khiết. Chúa dùng đại từ chúng ta số nhiều (we), trong lúc động từ thì chia thể số ít. Qua điều đó để thấy Đức Chúa Trời là Đấng mầu nhiệm, Ba ngôi hiệp một trong bổn thể của Ngài. Ngài sáng tạo con người đầu tiên  là con Trời, là Trời con, là vương tử kế thừa Ngôi vương.

Người Nam được sáng tạo không phải để làm nô lệ cho Ngài, mà là một Hoàng tử kế thừa ngôi vua, là vương tử để đồng trị với Ngài. Con người trị vì không chỉ giới hạn muôn loài trên trái đất nhỏ bé này; con Người còn quản trị toàn vũ trụ thiên hà bao la. Chúa ban cho Con người có khả năng sáng tạo, khả năng quản trị giống như Đấng toàn năng toàn tri. Chúa không sáng tạo con người như Rô-bốt vô tri, vô giác chỉ biết vâng phục. Hàng ngày Đức Chúa Trời tương giao với vợ chồng Con người trong vườn địa đàng như cha con.

Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, Ngài sáng tạo vũ trụ, trái đất, muôn loài và con người. Mọi việc Ngài làm đều có mục đích vì vương quốc Ngài. Mọi việc đã xảy ra, từ cực đại đến cực tiểu đều được Ngài hoàn thiện từ trước buổi sáng thế.

Riêng về con người, mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng: con người là trung tâm của vũ trụ; con người được Ngài sáng tạo ngày thứ sáu, ngày cuối của khôi phục vũ trụ, trái đất, cùng muôn sinh vật.

Adam và chỉ Adam được có khả năng sáng tạo, giống như Ngài là Đấng sáng tạo. Adam chỉ mới nhận được một phần của sự khôn ngoan Đấng toàn năng. Ngài muốn Adam ăn cả cây sự sống ở giữa vườn nữa để Adam giống như thật Ngài. Nhưng tiếc thay, Adam đã không vâng phục Chúa, thay vì ăn cây sự sống thì lại ăn cây sự chết! Adam phải chết theo trái cây sự chết.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.