Phương Pháp Học Kinh Thánh?

Ngày nay nhóm nhỏ thanh niên nên học KT theo hình thức nào? Những yếu tố nào quyết định một buổi học Kinh Thánh thành công?

Đáp:

1. Học bằng cách nào?

Học bằng cách thảo luận. Dĩ nhiên phải có một người am hiểu chủ đề mình thảo luận. Quan trọng nhất của học kinh thánh là học cho chính mình, học để thay đổi lối sống và quan trọng nhất là để phụng sự Chúa và hầu việc anh em mình. Nên lựa chủ đề theo mức độ thuộc linh, tránh thảo luận những vấn đề nan giải.

2. Các yếu tố quyết định thành công?

Phải tin đây là lời Chúa, có uy quyền biến đổi cuộc đời mình. Học lời Chúa, Chúa trả công: may mắn thịnh vượng… công việc làm ăn (Giô-suê 1:8b). Đây là động lực khích lệ học KT. Không gì tốt hơn bằng quyền lợi Chúa đã hứa.

Học phải thoải mái, để cho anh em hỏi, thảo luận sôi nổi. Tránh nói một chiều, giảng chay giống học công dân đạo đức. Phải biến lời Chúa thành sự sống, sự sống mới nuốt sự chết. Vì Kinh Thánh cũng là quyển sách đạo đức, nhưng Kinh Thánh sẽ biến thành sự sống khi được Thánh Linh hà hơi.

Khi chúng ta tin và vâng lời, tôn trọng Thánh Linh, học bất cứ đoạn KT nào cũng được phước. Phải kinh nghiệm Chúa trước khi chia sẻ.

Mục sư: Nguyễn Duy Thắng

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.