Đường lối nào cho thanh niên Cơ Đốc ngày nay?

Đây là câu hỏi quá lớn, bao hàm cả cuộc đời theo Chúa, cả thế hệ theo Ngài!.

Tôi chỉ giới hạn nhu cầu cấp bách của thanh niên trong thế kỷ mà thế gian và các sự hấp dẫn thế gian đã mê hồn trận thanh niên cơ đốc như một cơn lốc xoáy kinh hoàng.

Đường lối là gì? What’s the way?

Bản dịch tiếng Việt thường dịch đường đi “Ta là đường đi, là chân lý, là sự sống” Giăng 14:6

Phải dịch chuẩn xác “Ta là đường lối”.

“Đường lối Ta không phải là đường lối ngươi.. các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu. đường lối Ta cao hơn các ngươi bấy nhiêu” – Ê-sai 55:8

Đường lối: Chính sách, hướng đi, sách lược,mục đích, hướng đến, khải tượng… Đường lối gần giống như chương trình cứu chuộc Jesus.

Đường lối thanh niên cơ-đốc ngày nay chỉ cần thông suốt ba vấn đề cốt lõi:

1. Xác định niềm tin đúng đắn, biết chắc Đấng mình tin – điều mình tin.

2. Nhận được gì sau khi tin. Trắc nghiệm có vui mừng bình an thật không, có được biến đổi theo hình ảnh Chúa không hay vẫn vũ như cẩn (vẫn như cũ), con người cũ vẫn như ngày nào, “Con đường xưa em đi, em cứ đi.”

3. Chúa kêu gọi mình làm gì cho Chúa. Xin đừng làm Cơ-đốc nhân đau khổ: bỏ thì thương, vương thì nặng. Tin Chúa lại thành địa ngục gấp đôi, làm kiếp lục bình trôi, vừa trôi vừa nở hoa.

Chỉ cần trả lời được ba câu hỏi trên, mới nói tiếp được đồ ăn đặc.

Thế giới ngày nay – thanh niên thời nay đang khủng hoảng niềm tin. Càng dư tiền bạc, càng thêm tri thức, càng đầy đủ tiện nghi…, nhưng niềm tin thì trống rỗng. Bệnh chán đời – tâm linh trống vắng; từ đó sống thác loạn như không có ngày mai.

Khi không có niềm tin thật vào Đức Chúa Trời, không thể có niềm tin vào Đấng nào khác; không thể có sự thỏa lòng. Mọi sự chỉ là biện pháp đối phó, chuẩn bị cho sự thất vọng hầu đền.

Đường lối của Thanh niên Cơ Đốc là xác định niềm tin vào Chúa. Chúa mới thật là câu giải đáp cho thanh niên và cho nhân loại.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

2 thoughts to “Đường lối nào cho thanh niên Cơ Đốc ngày nay?”

 1. Kính thưa bạn,

  Kết luận ở trên là: “Đường lối của Thanh niên Cơ Đốc là xác định niềm tin vào Chúa…”

  Hiện trạng: “Thế giới ngày nay – thanh niên thời nay đang khủng hoảng niềm tin. Càng dư tiền bạc, càng thêm tri thức, càng đầy đủ tiện nghi…, nhưng niềm tin thì trống rỗng. Bệnh chán đời – tâm linh trống vắng; từ đó sống thác loạn như không có ngày mai.”

  Như vậy, giải pháp nào để giải phóng những trạng thái chán đời – tâm linh trống vắng… Khi bước chân của lớp trẻ là thế hệ đang đi tìm tương lai đáp ứng hoài bảo, ước vọng của đời họ?
  Trân trọng

  1. Trong bài viết tôi đã nói rõ . Phải xác tín niềm tin và phải găp Chúa rõ ràn. Chỉ có Chúa Jesus mới là câu giải đáp. Dĩ nhiên phải cần môn đồ thật tư vấn. Khó khăn cho các cháu là ” Môn đồ thật, môn đồ giả- Hôi thánh Thật htr giả đang xen nhau.. như hỏa mù , như hoàn hôn” Hãy cn xi n Thánh linh giúp đỡ. Vừa rồi tôi có dịp ra Hà Nội giúp cho 4 nhóm cai nghiện… các em găp Chúa sinh hoạt chung giống như CVSD tuyệt quá

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.