Làm Thế Nào Để Nhận Biết Có Đức Chúa Trời?

ĐỨC CHÚA TRỜI

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

I- LÀM SAO NHẬN BIẾT CHẮC CHẮN CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI ?

1- Qua vật thọ tạo của Ngài

2- Qua Chúa Jê-sus làm chứng cho Đức Chúa Trời

3- Qua Kinh thánh làm chứng về Ngài

4- Qua Đức Thánh Linh bày tỏ

5- Qua các tiên tri và hội thánh

6- Qua kinh nghiệm cá nhân

II- BỔN THỂ ĐỨC CHÚA TRỜI

1- Đức Chúa Trời là Đấng đầu tiên và cuối cùng

2- Đức Chúa Trời là Đấng công bình

3- Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương

4- Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết

5- Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, giải cứu

—ĐỨC CHÚA TRỜI

LỜI MỞ ĐẦU:

Thế giới hôm nay đang bất an, sợ hãi, khốn khó và tuyệt vọng. Mặc dù sự khôn ngoan của nhân loại đã đạt đến tuyệt đỉnh của ước mơ: những máy vi tính cực tinh xảo, những chiếc phi thuyền con thoi hiện đại, những chiếc tàu ngầm nguyên tử, những loại bom tinh khôn, những phương tiện truyền thông ngoài sức tưởng tượng… Tất cả những tiện nghi đó không đem đến sự thỏa mãn cho con người, không đem đến hạnh phúc thật, sự sống thật, bình an thật cho loài người.

Loài người đã nỗ lực đi tìm chân lý, đi tìm sự sống vĩnh cửu qua nhiều phương cách: thái tử Tất Đạt Đa (Thích Ca Mâu Ni) từ bỏ cung điện nguy nga tráng lệ; Lão Tử vô vi xuất thế; Khổng Phu Tử nhập thế hành đạo; Socrate, Aristote triết lý răn đời… Tất cả cũng chỉ là hư không; tất cả cũng chỉ là dã tràng se cát biển đông, tất cả chỉ là ước mơ hão huyền, chỉ là ngọn nến giữa đêm đông tối tăm băng giá.

Vì sao? Lý do rất đơn giản: họ đã chối bỏ Đức Chúa Trời (ĐCT) là Đấng Tạo Hóa. Loài người đã đánh mất điểm tựa của suy tư, mất nguồn trông cậy, mất nguồn cảm hứng- mất sự sống vĩnh hằng… Mất mất tất cả

Loài người đã đánh mất Đức Chúa Trời là Đấng ban hơi thở, sự sống và sự sống đời đời. Ngài đã ban sự khôn ngoan cho loài người, nhưng loài người đã dùng sự khôn ngoan đó để lập kế hoạch chống lại Đức Chúa Trời , tiếp tay cho ma quỷ, thờ lạy vật thọ tạo hơn là Đấng Tạo Hóa.

Nhận biết rõ ràng chắc chắn có Đức Chúa Trời (sự hiện hữu của Đức Chúa Trời) mọi nan đề coi như đã được giải quyết một nửa. Nửa còn lại là đến với Ngài, tin nhận Ngài.

Không một ai, từ cổ chí kim, từ đông sang tây đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mà thất vọng . Ngài mới chính là nguồn hy vọng cho mỗi chúng ta. Bài học này giúp chúng ta tìm hiểu Đức Chúa Trời, bổn tính Ngài và từ đó để lòng tin nơi Ngài, tôn thờ Ngài đúng mức.

 I- LÀM SAO NHẬN BIẾT CHẮC CHẮN CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI?

Đây là câu hỏi quyết định cho mỗi cuộc đời chúng ta. Không ai biết rõ có Đức Chúa Trời mà lại không theo Ngài.(trừ Sa-tan, ma quỷ biết Ngài từ đầu nhưng chối Ngài).

Sở dĩ Giu-đa-Ích-ca-ri-ốt và lính La Mã đóng đinh Chúa Jesus vì họ không biết chắc Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Jesus đã cầu thay cho họ:

“Lạy Cha, xin tha tội cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự khôn ngoan, thông sáng, Đức Chúa Trời của kế hoạch. Mọi việc Ngài làm đều nằm trong ý định của Ngài.

Điều mong muốn hàng đầu của Đức Chúa Trời là loài người phải nhận biết rõ về Ngài, từ bỏ thế giới tội lỗi, trở lại thờ lạy, vâng lời Ngài để hưởng thụ sự giàu có, vinh hiển, thánh khiết trong Ngài.

Chúng ta có thể tìm kiếm Ngài, gặp được Ngài, biết rõ Ngài là Chân Thần duy nhất trên vũ trụ này khi chúng ta có thái độ tìm kiếm Ngài hết lòng. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta thờ lạy Ngài như một thần câm điếc, mù… Đức Chúa Trời không muốn chúng ta mê tín về Ngài: lập bàn thiêng ở giữa trời để khấn Ngài, lập những hình tượng vô tri để thờ lạy, làm mảnh gỗ hay gương đề chữ “vọng thiên” hoặc “thiên định ân tứ” để trước cửa nhà gọi là nhớ ơn, ngưỡng vọng Đức Chúa Trời.

Vậy làm thế nào chúng ta biết rõ có Đức Chúa Trời? Quả thật, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời đầy sự khôn ngoan, giàu lòng thương xót. Ngài đã mặc khải (bày tỏ) chính Ngài, công việc của Ngài từ khi sáng thế cho đến ngày nay bằng nhiều cách, nhiều lần, nhiều biểu hiện phong phú:

1- Qua vật thọ tạo của Ngài:

Bầu trời, vũ trụ, mọi sinh vật, loài người… là công việc của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh xác định Đức Chúa Trời sáng tạo ra vũ trụ.

“Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo ra các tầng trời và trái đất” (Sáng 1:1).

“Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm” (Thi thiên 19:1).

Khi nói bầu trời hay thiên nhiên (Trời bày ra một cách rõ ràng) thì phải có “Ông Trời”. Không có một vật gì tự nhiên mà có. Mọi vật đều phải có nguyên nhân và hậu quả. Mọi vật bày quanh trước mắt ta (nhà cửa, xe cộ, máy móc, bàn ghế…) đều phải do một ai đó làm ra chúng. Cũng một lẽ ấy, cả thế giới vũ trụ bao la hằng ngày đang vận hành, hoạt động, tồn tại và phát triển chẳng lẽ chỉ tự nhiên mà có! Ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng siêu việt, Ngài là Đấng đã tạo dựng từ vật nhỏ bé nhất (siêu vi sinh), đến vật to lớn nhất (các hành tinh, các tầng trời…). Quả thật Ngài đã phán:

“Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính Ta, tức tay Ta, đã giương ra các tầng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó” (Êsai 45:12).

Chúng ta đã tin hay chưa tin thì vũ trụ này cũng bởi Đức Chúa Trời mà có. Ngài vẫn là Đấng sáng tạo ra vũ trụ, điều khiển vũ trụ.

2- Qua Chúa Jêsus làm chứng cho Đức Chúa Trời:

Một trong những mục đích quan trọng của Chúa Jêsus khi Ngài đến thế gian mang hình con người, sống giữa loài người là để chứng minh Đức Chúa Trời là Đấng có thật, đầy lòng yêu thương.

Giăng 1:18 bày tỏ:

“Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một (Jêsus) ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết”.

Chính Chúa Jêsus cũng phán:

“Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng (Đức Chúa Trời) đã sai Ta đến” (Giăng 6:36).

Chúa Jêsus đã đến thế gian chia đôi dòng lịch sử nhân loại và mở ra một kỷ nguyên hòa bình, tình thương cho loài người được đến gần Đức Chúa Trời, đã có 1/3 nhân loại là tín đồ của Chúa và mỗi người khi chào đời đều mang hình ảnh Chúa vào trong tờ khai sinh – Chúa Jêsus đã vào lòng họ dù họ chưa tin nhận Ngài.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.