Làm Thế Nào Để Nhận Biết Có Đức Chúa Trời?

3- Qua Kinh thánh làm chứng về Ngài:

Đức Chúa Trời không những chỉ mặc khải về Ngài qua vũ trụ, qua Jêsus con Ngài, mà Ngài còn mặc khải chính Ngài qua Kinh thánh. Kinh thánh là tác phẩm của chính Ngài, bày tỏ Ngài.

“Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích trong sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Timôthê 3:16).

Kinh thánh là tác phẩm kỳ diệu của Đức Chúa Trời, được viết trong thời gian dài nhất (khoảng 1.600 năm mới hoàn tất từ Cựu ước đến Tân ước). Và được lưu truyền lâu dài nhất từ trước công nguyên cho đến đời đời, có giá trị trong mọi thời đại. Qua 66 sách với nhiều người viết khác nhau, với không gian khác nhau, với bối cảnh khác nhau nhưng nội dung Kinh thánh đều hiệp nhất. Nếu Kinh thánh không phải là tác phẩm của Đức Chúa Trời thì không ai có thể làm được điều này.

Hãy nghiên cứu Kinh thánh chúng ta sẽ nhận biết rõ về Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Hãy tìm kiếm Ngài qua Kinh thánh. Đức Chúa Trời là Đấng hay ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.

4- Qua Đức Thánh Linh bày tỏ:

Chúa Jêsus đến thế gian và sống giữa thế gian có 33 năm. Sau đó Ngài về trời. Nếu Ngài không tiếp tục khải thị thì loài người cũng khó mà nhận biết Ngài.

Cám ơn Đức Chúa Trời đã ban thêm Đức Thánh Linh là Đấng đang ở trong mỗi chúng ta. Chính Ngài sẽ bày tỏ Đức Chúa Trời là Đấng có thật cho chúng ta biết một cách chắc chắn, vững vàng.

5- Qua các tiên tri và hội thánh:

a- Các tiên tri:

Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri là những người của Đức Chúa Trời để phán dạy chúng ta nhận biết Ngài. Sách Hêbơrơ 1:1 chép:

“Thuở xưa Đức Chúa Trời đã cậy các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách”.

Hầu hết các sách trong Kinh thánh đều do các tiên tri được sự mặc khải, hà hơi bởi Đức Thánh Linh để viết ra bày tỏ chính Ngài và ý muốn Ngài.

b- Hội thánh (các con cái Chúa):

Hàng tỷ Cơ đốc nhân trải qua 20 thế kỷ đã làm chứng cho Đức Chúa Trời. Họ đã từng chịu sự bắt bớ, bách hại trải qua các thế kỷ, qua các vua chúa bạo tàn, qua các chế độ vô thần, chống nghịch Đức Chúa Trời. Họ sẵn sàng chịu sỉ nhục, roi vọt, tù đày… thậm chí vẫn mỉm cười trên cái chết để cho danh Chúa được tỏa sáng, cho ý Cha được nên, cho Satan phải run sợ trước con cái Đức Chúa Trời.

Ngày nay vẫn còn hàng triệu Cơ đốc nhân ra đi khắp năm châu để làm chứng về danh Ngài, công việc quyền năng kỳ diệu của Ngài, tình yêu thương của Ngài cho mọi dân tộc, mọi nước, mọi thứ tiếng trên thế giới.

6- Qua kinh nghiệm cá nhân:

Điều quan trọng hơn hết là mỗi chúng ta đều có thể nhận biết Đức Chúa Trời qua đời sống cá nhân riêng tư. Đức Chúa Trời không những cực đại và đáng kinh, Ngài còn là Đức Chúa Trời của tình yêu, của sự cảm thông. Ngài biết hết mọi sự và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài luôn luôn chờ đợi để giúp chúng ta như người cha trông chờ đứa con hoang trở về. Chúa tha thiết khuyên bảo:

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Mathiơ 11:28), vì:

“Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho” (Mathiơ 7:7).

Nếu không phải Đức Chúa Trời, không ai dám nói câu này. Không ai thực lòng đến với Đức Chúa Trời mà không được sự chữa lành những tâm hồn vỡ nát tan thương, mà không nhận được sự bình an kỳ diệu từ Thiên phụ.

Chúa xác định rõ:

“Hễ ai kêu cầu danh Ta thì được cứu” (Rôma 10:13).

Hãy kêu cầu danh Jêsus, các bạn sẽ kinh nghiệm riêng tư sự giải cứu mầu nhiệm cho chính cuộc đời mình. Chúng ta hãy tìm kiếm Ngài một cách trân trọng, hết lòng, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Ngài.

Chúa phán: “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (Giêrêmi 29:13).

Khi các bạn đau, các bạn phải nhanh chóng tìm kiếm bác sĩ để chữa bệnh. Đồng một lẽ ấy, các bạn cũng hãy đến với Đức Chúa Trời với thái độ tôn kính, tin tưởng và tìm kiếm hết lòng, chắc chắn các bạn sẽ được thỏa nguyện. Đức Chúa Trời là vị danh y đại tài. Ngài có quyền năng để chữa lành mọi căn bệnh từ thuộc linh đến thuộc thể. Không có gì sung sướng cho bằng khám phá có Đức Chúa Trời, là Đấng thực hữu cho cuộc đời chúng ta.

Ngài là câu trả lời cho lẽ sống hôm nay, cho hy vọng ngày mai và cho mãi mãi muôn đời sau.

Tóm lại: qua 6 cách trên, chúng ta chắc chắn gặp được Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đặt Đức Chúa Trời là mục đích hàng đầu cho cuộc đời chúng ta. Vì chỉ có Đức Chúa Trời mới giải quyết được trọn vẹn từ tâm linh, tâm hồn, thân thể cho mỗi cuộc sống chúng ta. Ngài phải là nhu cầu cấp bách trước nhất của mỗi chúng ta và nhân loại. Đức Chúa Trời đang ở giữa bạn, đang mời gọi bạn. Hãy mở cửa lòng đón nhận Ngài.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.