Làm Sao Để Nhận Lời Rhema?

Phần 3 của loạt bài Lời Rhema

Những quan điểm thần học phi kinh thánh: Chúa không còn phán lời Rhema đã không còn đứng vững nữa. Nhưng quan điểm sai lầm khác lúc nào Chúa cũng phán lại còn nguy hiểm hơn, kết thúc chính họ thất vọng, mất uy tín vì những lời tuyên bố không ứng nghiệm. Tuy nhiên làm thế nào để nhận lời Rhema không quá đơn giản như một số nhà thần học giàu cảm xúc, lắm tưởng tượng. Có 5 nguyên tắc căn bản để nhận lời Rhema.

Read More

Chương IV: Tiên tri 7 ấn

Sách khải huyền không chỉ tiên tri cho Hội Thánh Chúa, mà còn báo trước cho toàn nhân loại những điều sẽ phải xảy đến; đặc biệt những đại nạn kinh hoàng: thiên tai, động đất, chiến tranh dịch lệ. Nghiên cứu khải huyền giúp thêm niềm tin về sự nhận biết Ngài; chuẩn bị cuộc sống để vui mừng đối diện với trăm lần kinh khủng hầu đến, nhất là hai ấn còn lại: Ấn số 6 và số 7 chuẩn bị mở.

Read More