Kỉ Niệm 1 Năm Thành Lập Hiệp Hội Thông Công Mục Sư Việt Nam (VPF)

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=P7uyfnI6sVo”]

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=mC7CxLxAdeU”]

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=4-JFzQSEfbs”]

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.