Bài Giảng: Đón Chờ Chúa

[su_audio url=”http://googledrive.com/host/0BzWvzhMohva8ZHlGNVQwNFY4c0E/DonChoChua.mp3″]

Học Kinh Thánh với chủ đề: Đón Chờ Chúa với Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân.

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Duy Thắng.

Các vấn đề cần quan tâm khi đón chờ Chúa

  • Chớ bỏ qua sự nhóm lại.
  • Quan tâm, khích lệ nhau và làm việc lành.

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.